МИНАЛИ ТЪРГОВЕ
16.08.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 55,62 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 54320-БожурищеТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 20.08.2018г. до 28.09.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 54320-Божурище,
гр. Божурище, ул.„Захари Стоянов“ № 16
до 15:00ч. на 28.09.2018г. във в.ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.“Захари Стоянов“ № 16 02.10.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 54320-Божурище в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 17.08.2018гЗаповед № ФСД-216/ 15.08.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Игнат Иванов –
сл. тел:
02/92 28 667
моб.тел. 0888 49 90 67
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД
06.08.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510-София”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.От 10:00 ч. на 10.09.2018 г.в. "Монитор"
на
06.08.2018 г. и
в. "Телеграф“ на
06.08.2018 г
Завършена

Заповед № ФСД - 246/17.09.2018 г. на командира на ВВС
Майор Димитър Янков,
сл. тел.:
02/ 92 29 726,
мобилен телефон: 0888 299 281
ИЗВАДКА ОТ ЗАПОВЕД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ


16.07.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 16.08.2018 г.До 15:00 ч. на 16.08.2018 г.От 10:00 ч. на 22.08.2018 г.в. "Телеграф" на 16.07.2018 г. и в. "Монитор“, на 16.07.2018 гПрекратенамайор.Ивайло Емилов Ницов,
сл. тел.: 065 522434, мобилен телефон: 0887 468 391
Заповед


Условия за участие

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


26.04.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за монтаж на телекомуникационни съоръжения, за срок от 3 години:
1.Във в.ф. 36780-Шабла, гр. Шабла, представляващ част от помещение в сграда, от 15,00 кв.м, и открити застроени площи от 47,25 кв.м.
2. Във в.ф. 34690-Добри дол, с. Добри дол, област Кюстендил, представляващ открити застроени площи от 72,25 кв.м.;
3. Във в.ф.26600-Братово, област Бургас,
представляващ открити застроени площи от 16,00 кв.м.;
4. Във в.ф.34820-Батак, м. „Беглика“, област Пазарджик, представляващ открити застроени площи от 66 кв.м.;
5. Във в.ф. 26030-Безмер, област Ямбол, представляващ открити застроени площи от 99,00 кв.м.
Търг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 26.04.2018г. до 28.05.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 22800-София, гр. София, бул.„Ген.Тотлебен“ № 34до 15:00ч. на 28.05.2018г. във в.ф. 22800-София, гр. София, бул.“Ген.Тотлебен“ № 34 30.05.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 22800-София в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 26.04.2018гЗаповед № ФСД-72/ 23.04.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванеинформация за обектите, предмет на търга – подполк.Георги Лечев – сл. тел.: 02/ 92 24 614;
подполк. Даниел Цветковски – сл. тел. 02/ 92 24 610;
информация по процедурата за провеждане на търга и закупуване на Тръжна документация: - ц.сл. Галина Жекова – сл.тел.: 02/ 92 24 212, ц.сл. Емил Милушев – сл.тел.: 02/ 92 24 214
ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ


21.03.2018

Обявата се отнася заВид на търгаСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна собственост, по смисъла на чл.16, ал. от ЗДС , предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСОт
30.03.2018 г.
до 30.04.2018 г., между 10:00ч. и 15:00ч
До
15:00 ч. на 30.04.2018 г.
10:00 часа на 03.05.2018 гПубликуванаЗавършена
Заповед № ФСД-93/14.05.2018 г. на командира на ВВС
Капитан Светослав Илиев Стоянов,
сл. тел:
032/ 905 548,
мобилен телефон:
0898 735 202
ДОКУМЕНТИ


„Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг“

20.03.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 55,62 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 54320-БожурищеТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 26.03.2018г. до 04.05.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.„Захари Стоянов“ № 16до 15:00ч. на 04.05.2018г. във в.ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.“Захари Стоянов“ № 16 08.05.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 54320-Божурище в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 21.03.2018г.Заповед № ФСД-34/ 07.03.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Игнат Иванов – началник на служба „Логистика“ във в.ф.54320-Божурище
сл. тел:
02/92 28 667
моб.тел. 0888 49 90 67
ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ10.05.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация

Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Неотложен ремонт на водозахранването на магазин № 2 в град София, ул. Гео Милев № 112 – Авиационна библиотека ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 19.05.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605


11.10.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 26030-БезмерТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаКонкретизирани в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияВалентина Георгиева Ташева мобилен телефон: 0886 943 684 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ


ДОКУМЕНТИ15.03.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили във военно формирование 32040-КрумовоТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаКонкретизиран в условията за провеждане на търгаПодаване на заявленияДимитър Иванов Горанов, мобилен телефон: 0894479257. ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ ОТ ТЪРГА


05.01.2016

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 54320-Божурище”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 19.02.2016г.До 15:00 ч. на 25.02.2016г.От 10:00 ч. на 29.02.2016г.Подаване на заявлениекапитан Игнат Иванов,
сл. тел: 02 9228 667,
мобилен телефон: 0888 499 067
ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТДОКУМЕНТИ


26.08.2015
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна
докумен-
тация
Срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаСъстояние на тръжната процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
Провеждане на търг за отдаване под наем-имот публична държавна собственост по смисъла на чл.16,ал.2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили – гр. БалчикТърг с тайно наддаване по чл.16,ал.2 от ЗДС и чл.13,ал.2 от ППЗДС До 15:00 ч. на 30.09.2015 г.До 15:00 ч. на 08.10.2015 г.От 10:00 часа
на
12.10.2015г.
Подаване на заявлениеХристо Димитров Панайотов –мобилен телефон: 0888 29 95 80. ЗАПОВЕД РЕЗУЛТАТ

Документи


14.07.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост От 10:00 ч. на 23.09.2015 г.Завършена
Заповед № ФСД-265/06.10.2015 г. на командира на ВВС
Мила Славева,
сл. тел.:
02/92 24 213
ЗАПОВЕД

Документи


07.07.2015
Обявата се отнася за:Вид на търгаЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 32040-Крумово”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост старши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Заповед


27.04.2015
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияСрок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информацията за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокумен-
тация
„Отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост във войскови район – в.ф. 28000-Гр. Игнатиево” Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на ППЗДС на чл.16 ал.2 от ЗДС с обща площ 20 кв.м. за 10 автомата Всеки работен от 09.00 часа до 15.00 часа от 17.03.2015г. до 08.04.2015г.До 15.00 часа на 08.04.2015г. Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг к-н Светослав Стоянов
сл.тел:032/905548
моб.тел:0898735202
СЪОБЩЕНИЕ

Документи
"Отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 32040 - Крумово"Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственостДо 15.30 часа на 20.06.2013 г.До 15.30 часа на 24.06.2013 г.От 10.00 часа на 25.06.2013 г.в. "България днес" на 22.05.2013 г. и в. "Твоят ден, Пловдив" на 22.05.2013 г.Завършил
Заповед № ФСД-140/03.07.2013 г. на командира на ВВС
полк. Людмил Тончев, сл.тел.: 032 906304, мобилен телефон: 0887 612890изтегли
"Отдаване под наем на имот - публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510-София"Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственостДо 15.30 часа на 05.06.2013 г.До 16.00 часа на 07.06.2013 г.От 10.00 часа на 12.06.2013 г.в. "Телеграф" на 25.04.2013 г. и в. "Позвънете" на 24.04.2013 г.Завършил
Заповед № ФСД-129/18.06.2013 г. на командира на ВВС
Сключен договор № 400-5876/24.07.2013г. с „ИВЕЛ М” ЕООД
сл. лейт. Румен Желязков, служ.тел.: 02/9229742 моб.: 0898748360изтегли