Адрес:
Военновъздушни сили
гр. София,п.к.1606
бул. “Генерал Тотлебен” №34
факс: 02 92 24 077

Връзки с обществеността
e-mail:

pr_vvs@abv.bg

телефон: 02 92 24 029 / 02 92 24 025
факс: 02 92 24 019