Полковник Юрий Иванов Луканов
Заместник-началник на Щаба по операциите на Военновъздушните сили
Роден на 06.03.1970 г., в гр. Плевен, обл. Плевен.                                                                        ОБРАЗОВАНИЕ
1987-1992 г. – ВНВВУ “Г. Бенковски”, висше, магистър;
2000-2002 г. – ВА “Г.C.Раковски”, висше, магистър;
2013-2014 г. – ВВК “Максуел”, Алабама, САЩ, висше, магистър.                                                                   ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ
1992-1993 г. Младши пилот в първо звено във в.ф. 32010 – Доброславци;
1993-1994 г. Старши пилот в първо звено на втора иае във в.ф. 32010 – Доброславци;
1994-1995 г. Заместник-комаандир на трето авиационно звено в иае във в.ф. 32010 – Доброславци;
1995-1996 г. Командир на трето авиационно звено в иае във в.ф. 32010 – Доброславци;
1996-1998 г. Началник щаб на изтребителна авиационна ескадрила във в.ф. 32010 – Доброславци;
1998-2000 г. Началник щаб на първа изтребителна авиационна ескадрила във в.ф. 32010 – Доброславци;
2000-2002 г. Слушател във ВА “Г.С. Раковски” в ВА “Раковски” – София;
2002-2003 г. Командир на първа изтребителна авиационна ескадрила във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2003-2006 г. Командир на първа изтребителна авиационна ескадрила във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2006-2008 г. Началник на отделение “Планиране на летателно-тактическата подготовка” във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2008-2009 г. Началник на отделение “Планиране на летателно-тактическата подготовка” във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2009-2011 г. Началник на отделение “Планиране на летателно-тактическата подготовка” във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2011-2012 г. Началник на отделение „Планиране и отчитане на летателната дейност” във в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2012-2013 г. Заместник-командир по летателна подготовка на в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2013-2014 г. В разпореждане по щат № А-102 ;
2014-2014 г. Заместник-командир по летателната подготовка на в.ф. 28000 – Граф Игнатиево;
2014-2019 г. Началник на сектор „”Учения, военни игри, симулации, полигони
и анализ”в Отдел “Подготовка” в КВВС – София„
2019-2020 г. Началник на сектор „”Учения, военни игри, симулации, полигони
и анализ” в Отдел “Подготовка” в КВВС – София;
2020 г. Заместник-началник на Щаба на ВВС – София
                                                                        ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ЗВАНИЕ
1992 г. – Лейтенант
1995 г. – Старши лейтенант
1998 г. – Капитан
2002 г. – Майор
2006 г. – Подполковник
2012 г. – Полковник


                                                                    НАГРАДИ

2005 г. Похвална грамота, министър на отбраната;
2006 г. Похвална грамота, началник на главен щаб;
2007 г. Хладно оръжие, началник на ГЩ;
2007 г. Парична награда, началник на ГЩ;
2008 г. Похвална грамота, командир на бригада/авио база/;
2008 г. Похвална грамота, командващ ВВС;
2009 г. Похвална грамота, командващ ВВС;
2010 г. Бинокъл, началник на отбраната;
2011 г. Похвална грамота, командир на ВВС;
2012 г. Награден знак за участие в мисия, министър на отбраната;
2012 г. Предметна награда, командващ на СКС;
2015 г. Награден знак за отлична служба – I степен, министър на отбраната;
2017 г. Сувенирен нож “Манлихер”, министър на отбраната.

Владее английски език.

Женен с 2 деца.