Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, находящи се в сгради с инв. № 6, 8, 63, 176, 190, във войскови район 1550, ползван от военно формирование 28000 *- Граф Игнатиево, находящ се в община „Марица”, обл. Пловдив, с. Граф Игнатиево

Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, находящи се в сгради с инв. №№ 8 и 11, във войскови район 2479-Бояна, находящ се в Столична община, гр. София, район „Витоша”, кв. „Бояна” и Природен парк Витоша, ползван от военно формирование 44510-София

Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост, предоставен за управление ма Военновъздушните сили, находящи се в сгради с инв. № 134(„Войскова лавка №2”), във войскови район 1515, находящ се в община „Родопи”,
с. Крумово, ползван от военно формирование 32040-Крумово