ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЗОП

27.07.2023

Доклада се отнася за:Пазарна консултацияПериод на провеждане на паазарните консултацииМясто на публикуванеЛица за контактДокументация
1. Проведени пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна техника периферни устройства и софтуер".пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка 22.06.2023г. го 20.07.2023г.Към покана за пазарни консултации с рег. №400-4863/22.06.2023г.полк. Петков
тел. 02 / 9224600
подп. Жиртов
тел: 02 / 9224605
1. Доклад с рег. №5783/27.07.2023г.

2.Индикативно ценово предложение27.07.2023

Доклада се отнася за:Пазарна консултацияПериод на провеждане на паазарните консултацииМясто на публикуванеЛица за контактДокументация
1. Проведени пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комуникационна и информационна техника".пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка 22.06.2023г. го 20.07.2023г.Към покана за пазарни консултации с рег. №400-4862/22.06.2023г.полк. Петков
тел. 02 / 9224600
подп. Жиртов
тел: 02 / 9224605
1. Доклад с рег. №5782/27.07.2023г.

2.Индикативно ценово предложение22.06.2023г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
1. Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, периферни устройства и софтуер” Приложение № 1 „Техническа спецификация ТС A 76 4282.23 „Настолна компютърна конфигурация за БА отговаряща на стандарт SDIP-27 LEVEL A“ и Приложение № 2 „Техническа спецификация ТС С 93.2335.16 „Лиценз за офис пакет - стандартен“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 20.07.2023 г.
на e-mail:
g.zhirtov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
подп. Жиртов
тел.
02/9224 605
1.Покана рег. № 400-4863/22.06.2023г.

2.Техническа спецификация А76.4282.23

3.Техническа спецификация C93.233S.16

4.Индикативно ценово предложение22.06.2023г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
1. Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационна и информационна техника”, Приложение № 1 „Техническа спецификация ТС А 69.3422.19 „Маршрутизатор с интегрирани услуги за опорен КИВ“ и Приложение № 2 „Техническа спецификация ТС А 04.3420.19 „Комутатор за КИВ“.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 20.07.2023 г.
на e-mail:
g.zhirtov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
подп. Жиртов
тел.
02/9224 605
1.Покана рег. № 400-4862/22.06.2023г.

2.Техническа спецификация А69.3422.19

3.Техническа спецификация А04.3420.19

4.Индикативно ценово предложение06.02.2023 г.

Доклада се отнася за:Пазарна консултацияПериод на провеждане на пазарните консултацииСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/лично и на електронен адрес лица за контактдокументация
1. Провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при подготовка и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на комуникационни, информационни и навигационни системи (КИНС) във военни формирования от състава на ВВС” Приложение № 1 - Техническа спецификация ТС А 91.4231.22 „Следгаранционна поддръжка на комуникационни, информационни и навигационни системи (КИНС) във военни формирования от състава на ВВС”.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка06.02.2023 г. до 24.02.2023 г.Всеки работен ден на адрес София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“
От 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 16.30 ч.
k.patrikov@armf.bg
полк. Петков
тел.
02/9224 600
майор Патриков
тел.
02/92 24 617
Покана рег. № 400-895/06.02.2023г.

Приложение 1

Приложение 2

Доклад с рег №400-1595/02.03.2023г.16.09.2022 г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
1. Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционна поддръжка на софтуер за управление на въздушното движение от състава на КИНС на летища Граф Игнатиево, Крумово и Безмер“ Приложение № 1 - Техническа спецификация ТС С 93.3975.22 „Следгаранционна поддръжка на софтуер за управление на въздушното движение от състава на КИНС на летища Граф Игнатиево, Крумово и Безмер”пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 07.10.2022 г.
на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
майор Николов
тел.
02/9224 610
Покана рег. № 400-7177/ 16.09.2022г.

Доклад с рег № 400-7993-19.10.2022г./13.05.2022 г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛице за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Доставка на „Летателен костюм за защита от хипотермия”.По реда на член 44 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 31.05.2022 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
Полк. Николай Лясковски
тел. 02/92 24 530
e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg
Приложение № 1


Съобщение
19.04.2022

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Участие в пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Техническа поддръжка на Система за гласови комуникации (Voice Communication System – VCS)". ОП по чл.44, от ЗОПДо 14:30 часа на 20.05.2022 г.Събиране на офертиполк. Божидар Петков,
подп. Иван Дренски,
тел.: 029224600, 029224608
e-mail: b.petkov@armf.bg, i.drenski@armf.bg
Покана рег.Номер 400-2673/14.04.2022г

Технически изисквания

Индикативно ценово предложение

Доклад рег. № 400-4495/06.06.2022 г.09.02.2022 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Хардуерен ъпгрейд и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000“.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 11.03.2022 г.
на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
майор Николов
тел.
02/9224 610
Покана рег.Номер 400-862/09.02.2022г.

Съобщение

Доклад
08.02.2022 г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на цветна копирна система (принтер, скенер и копир)“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-795/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на черно-бял лазерен принтер“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-794/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на черно-бял принтер“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-793/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционално устройство (скенер, копир, принтер и факс)“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-792/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолна компютърна конфигурация за БА отговаряща на темпест стандарт SDIP-27 LEVEL B“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-791/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолен компютър - 2021“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-790/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносим компютър - 2021“ Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 28.02.2022 г.
на e-mail:
g.lechev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
До 28.02.2022 г.
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Лечев
тел.
02/9224 604
Покана рег.Номер 400-789/07.02.2022г.

Доклад, рег. № 400-1561 /07.03.2022г.
07.02.2022 г.

Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Инспекция на техническото състояние, инсталация на необорудвани по стандартите на NATO и ICAO летища от състава на ВВС и възстановяване на работоспособността на навигационна и комуникационна техника, съхранявана във военни формирования на ВВС“ пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 08.04.2022 г.
на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
майор Николов
тел.
02/9224 610
Покана рег.Номер 400-797/07.02.2022г.

Съобщение

Доклад

04.02.2022 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на светотехническа система на летище Безмер“ Приложение № 1 - Техническа спецификация ТС С 92.3806.21 „Техническа поддръжка на светотехническа система на летище Безмер.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 25.02.2022 г.
на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел.
02/9224 600
майор Николов
тел.
02/9224 610
Покана рег.Номер 400-761/04.02.2022г.

Доклад рег. № 400-1508/04.03.2022г.
14.09.2021 г.

Поканата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедураталица за контактдокументация
„Абонаментна поддръжка на парни и водогрейни котли във военни формирования на ВВС”, рамково споразумение за 48 месецаОбществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОПДо 24.09.2021 г.Получаване на индикативна ценова офертаПодполковник Недялко Недялков
сл.тел.: 02/92 24 419
моб. тел.:
0885 604 326
e-mail:
m.ivanova @armf.bg

Покана рег.Номер 400-7698/14.09.2021г.09.07.2021 год.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на стационарна светотехническа система във военно формирование 26030 - Безмер“Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 30.07.2021 г. на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.

м-р Николов
тел. 02/9224 610
Покана рег.Номер 400-5846/09.07.2021г.08.06.2021 год.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/лично Лице за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: "Изграждане на системи за физическа сигурност в обособени участъци , структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещенията на военно формирование 32610- Банкя"пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчкаДо 17:00 часа на 09.07.2021 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. Ген. Тотлебен" 34 , п.к. 1606, отдел "КИНС"

от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.
г-н Доковски
тел. 02/9224613
Покана рег.Номер 400-4921/08.06.2021г.

Доклад с рег.Номер 400-6473/29.07.2021г.07.04.2021 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контакт
документация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Хардуерен ъпгрейд и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000”пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 20.04.2021 г. на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, отдел „КИНС“
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел. 02/9224600

м-р Николов
тел. 02/9224610
Покана


Приложение 1

Приложение 2

ДОКЛАД

Ценово предложение


17.03.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
1. Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на стаи за активно оборудване, структурно-кабелни системи и системи за физическа сигурност “ Приложение № 1 - Техническа спецификация ТС С92 1839.13 „ Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 34690-Добри дол.
2. Приложение № 2 - Техническа спецификация ТС С 92.1671.13-УСВЦ „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36010-Медковец.
3. Приложение № 3 - Техническа спецификация ТС С 92.1861.14 „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36510-Полски Градец.
4. Приложение № 4 - Техническа спецификация ТС С 92.1860.14 „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36910-Балчик.
Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 03.04.2020 г.
на e-mail:
d.tsvetkovski@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Цветковски
тел.
02/9224 604
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Индикативно ценово предложение

Индикативно ценово предложение 1

Индикативно ценово предложение 2

Индикативно ценово предложение 3


Индикативно ценово предложение 410.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Спасителен парашут С-4У“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Подвесна система с интегрирана спасителна жилетка с надувна яка“.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Индетикативно ценово предложение №1

Индетикативно ценово предложение №2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Спасителен парашут ПН-58“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на надуваема авиационна спасителна лодка/плот“
пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Леководолазно оборудване и екипировка“.
пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Индетикативно ценово предложение №1

Индетикативно ценово предложение №218.07.2019
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на системи за физическа сигурност военно формирование 34820 – Батак“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.08.2019 г.
на e-mail:
b.blazhev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч
г-н. Блажев
тел.
02/9224 330
ПОКАНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Инспекция, калибриране и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000 с включен курс за обучение (пилоти и оператори)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА

Писмо и Ценово предложение


02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на магнетрон МИ 146-1 (за радиолокационна система за кацане по команди от земята РСП -10) и лампа „ДРИШ 2500” (за автомобилен прожекторен маяк АПП-90П) за военни формирования от състава на Военновъздушните сили (в.ф. 28000 – Граф Игнатиево, в.ф. 32040 – Крумово и в.ф. 26030 - Безмер)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА