ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЗОППоканата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедураталица за контактдокументация
„Абонаментна поддръжка на парни и водогрейни котли във военни формирования на ВВС”, рамково споразумение за 48 месецаОбществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОПДо 24.09.2021 г.Получаване на индикативна ценова офертаПодполковник Недялко Недялков
сл.тел.: 02/92 24 419
моб. тел.:
0885 604 326
e-mail:
m.ivanova @armf.bg

Покана рег.Номер 400-7698/14.09.2021г.
14.09.2021 г.


09.07.2021 год.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на стационарна светотехническа система във военно формирование 26030 - Безмер“Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 30.07.2021 г. на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.

м-р Николов
тел. 02/9224 610
Покана рег.Номер 400-5846/09.07.2021г.08.06.2021 год.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/лично Лице за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: "Изграждане на системи за физическа сигурност в обособени участъци , структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещенията на военно формирование 32610- Банкя"пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществената поръчкаДо 17:00 часа на 09.07.2021 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. Ген. Тотлебен" 34 , п.к. 1606, отдел "КИНС"

от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.
г-н Доковски
тел. 02/9224613
Покана рег.Номер 400-4921/08.06.2021г.

Доклад с рег.Номер 400-6473/29.07.2021г.07.04.2021 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контакт
документация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Хардуерен ъпгрейд и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000”пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 20.04.2021 г. на e-mail:
h.nikolov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, отдел „КИНС“
от 09.30 ч. до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
полк. Петков
тел. 02/9224600

м-р Николов
тел. 02/9224610
Покана


Приложение 1

Приложение 2

ДОКЛАД

Ценово предложение


17.03.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
1. Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на стаи за активно оборудване, структурно-кабелни системи и системи за физическа сигурност “ Приложение № 1 - Техническа спецификация ТС С92 1839.13 „ Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 34690-Добри дол.
2. Приложение № 2 - Техническа спецификация ТС С 92.1671.13-УСВЦ „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36010-Медковец.
3. Приложение № 3 - Техническа спецификация ТС С 92.1861.14 „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36510-Полски Градец.
4. Приложение № 4 - Техническа спецификация ТС С 92.1860.14 „Изграждане на системи за физическа сигурност във военно формирование 36910-Балчик.
Пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 03.04.2020 г.
на e-mail:
d.tsvetkovski@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч
полк. Петков
тел.
02/9224 600

полк. Цветковски
тел.
02/9224 604
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Индикативно ценово предложение

Индикативно ценово предложение 1

Индикативно ценово предложение 2

Индикативно ценово предложение 3


Индикативно ценово предложение 410.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Спасителен парашут С-4У“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Подвесна система с интегрирана спасителна жилетка с надувна яка“.пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Индетикативно ценово предложение №1

Индетикативно ценово предложение №2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Спасителен парашут ПН-58“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на надуваема авиационна спасителна лодка/плот“
пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2


10.01.2020 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: доставка на „Леководолазно оборудване и екипировка“.
пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 21.01.2020 г.
на e-mail:
n.lyaskovski@armf.bg

Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „Подготовка“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
г-н. Лясковски
тел.
02/9224 530
ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Индетикативно ценово предложение №1

Индетикативно ценово предложение №218.07.2019
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личнолица за контактдокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на системи за физическа сигурност военно формирование 34820 – Батак“пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.08.2019 г.
на e-mail:
b.blazhev@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч
г-н. Блажев
тел.
02/9224 330
ПОКАНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Инспекция, калибриране и софтуерен ъпдейт на бордова система за полетна инспекция на наземните КИНС, модел UNIFIS 3000 с включен курс за обучение (пилоти и оператори)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА

Писмо и Ценово предложение


02.07.2019 г.
Поканата се отнася за:Пазарна консултацияСрок за подаване на индикативните ценови предложения на електронен адресСрок за подаване на Индикативните ценови предложения чрез куриер/личноЛица за контактДокументация
Участие в пазарни консултации по за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на магнетрон МИ 146-1 (за радиолокационна система за кацане по команди от земята РСП -10) и лампа „ДРИШ 2500” (за автомобилен прожекторен маяк АПП-90П) за военни формирования от състава на Военновъздушните сили (в.ф. 28000 – Граф Игнатиево, в.ф. 32040 – Крумово и в.ф. 26030 - Безмер)пазарни консултации по реда на член 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчкадо 17.30 часа на 12.07.2019 г.
на e-mail:
b.petkov@armf.bg
Всеки работен ден на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606, отдел „КИНС“,
от 09.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. на 12.07.2019 г.
г-н. Доковски
тел.
02/9224 613
ПОКАНА