ДОКУМЕНТИ ПО ЗОП

Заповед на командира на ВВС
с рег. № РД- 668 от 10 08 2016 г. за въвеждане на СФУК по чл.20, ал.3 от ЗОП


Приложение № 16 – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА