ДОКУМЕНТИ ПО ЗОП
Заповед на командира на ВВС
с рег. № ФСД-20/13-02-2024 г., с Приложение №16 “ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОП ВЪВ ВВС”