14 ноември 2022 г.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР НА ГЛАВНИЯ СЕРЖАНТ
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
        На 10 и 11 ноември 2022 г. в Командването на Военновъздушните сили се проведе учебно-методически сбор на главния сержант на ВВС с-на Румен Петров с главните сержанти на формированията от ВВС. Гости бяха главният сержант на Българската армия с-на Калин Крумов и главният сержант на Командването за логистична поддръжка с-на Тодор Алексиев.
        По време на сбора командирът на ВВС генерал-майор Димитър Петров, се обърна към участниците с думите, че сегашният състав на българските ВВС има късмета да служи в трудно време, за което няма готови решения и се налага всички заедно да пишат историята. Командирът подчерта, че сержантите са гръбнакът на военната организация и във ВВС са основният изпълнителски състав, без който няма как да функционира техниката. Той допълни, че успехът във ВВС е колективно дело и главните сержанти следва да умеят да работят с хората, да ги мотивират в настоящия тежък период за българската бойна авиация. „Задачата ни е да се борим за всеки отделен човек, да му поддържаме вярата, че модернизацията на българските ВВС ще се осъществи и ще имаме изтребители, ракетни комплекси и 3D-радари“, обобщи в напътствията си към главните сержанти генерал-майор Димитър Петров.
        Главният сержант на БА запозна присъстващите с участието на БА в инициативите на НАТО, насочени към сигурността в Черноморския регион. От своя страна всички участници представиха особеностите в службата на формированията си. Главният сержант на КЛП запозна колегите си със способите за решаване на някои логистични проблеми, които той среща в ежедневната си работа.
        С-на Румен Петров информира присъстващите относно тенденциите в работата на главните сержанти на военновъздушни сили в глобален и европейски мащаб.
        Участниците в сбора обсъдиха проблеми и предложения за решаването им, касаещи снабдяването със специално техническо облекло, заплащането на специфичния труд по сложните авиационни, ракетни и радарни комплекси, качеството на техническата подготовка в сержантските колежи и мотивацията на изпълнителския технически състав за кариерно развитие. Разгледани бяха последните актуализации на стандартизационния документ на НАТО СТАНАГ 2116 за приравняване на военните звания в Алианса и българските главни сержанти констатираха, че съвместяват задължения по грижа за личния състав, за които в някои страни-членки има отделни длъжности.
        В сбора взе участие и капитан Жулиета Танева – психолог в сектор „Защита на силите“ в КВВС. Тя запозна главните сержанти с предстоящите промени в системата за превенция на сексуалния тормоз на работното място. Обърна внимание и за очакванията към тях да констатират случаи на депресивна и друга соматофорна симптоматика сред подчинените си, както и да ги насочват към специализираните органи за психично здраве.