МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ


06.12.2018
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части и материали за ППС във военно формирование 54320 – Божурище”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на 10.12.2018 г.майор Пенко Христов,
сл. тел: 02 9228 678,
мобилен телефон: 0888444723

04.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на тилова техника” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 07.12.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640
032 /905 543
к-н Тодор Веселинов Вачев 032/905 645
„Ремонт на хладилна техника”
във военно формирование 52090 – Долна Митрополия
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
06.12.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Николай Николов
сл. тел.: 06552 / 24-34
моб. тел.:
889 443 305
„Абонаментно поддържане и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 15.00 часа на 07.12.2018 г.
Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640
032 /905 543
к-н Тодор Веселинов Вачев 032/905 645

30.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда № 52 „Гараж” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 06.12.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643

29.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на годишен абонамент с ежемесечно обновяване на навигационна база данни (NAVDB) за бордните навигационни системи на самолети C-27J Spartan PC-12 Pilatus ”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
04.12.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаМайор Деньо Тодоров Денев
buaftab@mail.bg

27.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Изграждане на СФС във в.ф. 42520 - Щръклево”Обществена поръчка по чл. 148, ал.1, т.5 от ЗОП, с класифицирана информацияНе се предвиждаНе се предвиждаДо 5 работни дни след оглед на условията за изпълнение на ОП във
в.ф. 42520 – Щръклево, на утвърдените участници във възлагането на ОП
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

22.11.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
“Подмяна на аварирал “Трансформатор мачтов” във военно формирование 34690 - ЗеменОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 15.00 ч. на 30.11.2018 г.не се предвиждаК-н Никифор Ангелов Димитров
GSM: 0898 746999
ДОКУМЕНТИ

16.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на акумулаторна сярна киселина”във военно формирование 54320 – Божурище”обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16.00 часа на 29.11.2018 г.майор Пенко Любенов Христов,
сл. тел: 02 9228 678,
моб.тел.: 0888444723

15.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда №70 Кислорододобивна”-
за военно формирование 54320-Божурище
Обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4 т.1 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 23.11.2018г.майор Юрий Йорданов,
сл. тел:
02/9228686,
мобилен телефон: 0888983542
ДОКУМЕНТИ

14.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на покрив
на сграда № 2 - „Патрулно помещение”
във военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 23.11.2018 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
От
лицето за контакт

13.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Разрушаване и премахване на сграда № 27 във военно формирование 24900 – СофияОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПдо 14:00 часа на 16.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждаподполковник Веселин Найденов GSM 0889065085 ДОКУМЕНТИ

09.11.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда № 55 „Гараж” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 16.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Справка лицето за контакт

09.11.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на водосточната система на сграда № 7 „Хангар-Запад” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 16.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643

Справка лицето за контакт

09.11.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда „Склад № 147” във военно формирование 32040 – Крумово”Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.1 от ЗОПДо 16.00 ч. на 16.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждаДаниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
Милка Сотирова Костова – сл. тел. 032/906339
моб.тел.
0894 366 898
ДОКУМЕНТИ

08.11.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда 18” във военно формирование 26600 – Братово Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 15.11.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаподполковник Стойчо Христов
моб. тел. 0884542352
капитан
Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
Справка лицата за контакт

07.11.2018 г.
Предмет на обществената поръчкаВид на поръчкатаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули AC 2012_SQL Server, включително програма „AlgosSklad“Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 17:00 часа
на
14.11.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

01.11.2018 г.
Предмет на обществената поръчкаВид на поръчкатаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за ППС за военно формирование 26030-БезмерОбществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
08.11.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждамайор Мариян Марков
сл.тел: 046/666 906
моб.тел:088 7797785

31.10.2018 г.
Предмет на обществената поръчкаВид на поръчкатаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части” във военно формирование 28540 – с. ТрудОбществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 14:00 часа
на
08.11.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Николай Райчев
сл.тел:032/ 901800
моб.тел:0884 542347
оф.канд Любомир Иванов
сл.тел:032/ 901824
моб.тел:0888938073
ДОКУМЕНТИ

31.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на инструмент и машини във военно формирование 32040 – Крумово Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОП
До 12.00 ч. на 09.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на офертиНе се предвиждаМилен Михалев – сл. тел. 032/906362
моб.тел.
0898 740940
ДОКУМЕНТИ

26.10.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда № 151„Склад ААВ” във военно формирование 26030Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 31.10.2018г
Събиране на офертиНе се предвиждам-р Стоян Димитров
тел.0887742399
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на покрив на сграда № 149„Склад ААВ” във военно формирование 26030Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 31.10.2018гСъбиране на офертиНе се предвиждам-р Стоян Димитров
тел.0887742399
ДОКУМЕНТИ

23.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на химикали, реактиви и консумативи във военно формирование 32040 – Крумово :Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 06.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на офертиНе се предвиждаБисер Стефанов Шопов – сл. тел. 032/906305
моб.тел.
0898 742547
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
ДОКУМЕНТИ

23.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на апарат за определяне на пламна температура в затворен тигел по метода „Пенски – Мартенс” във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - КрумовоНе се предвиждаДаниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

23.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на денситиметър ръчен за нефтопродукти във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - КрумовоНе се предвиждаДаниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

19.10.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестник

Лицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда № 47 „Гараж и работилница” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 25.10.2018гСъбиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
ДОКУМЕНТИ
„Доставка и монтаж на климатик” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 26.10.2018 г.
Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов
тел.032 /905 640 и 032 /905 543

м-р Димитър Попмихайлов
тел.032/905 640 и
032 /905 543

„Доставка на газ пропан-бутан” във военно формирование 52090 – Долна МитрополияОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 25.10.2018г
Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Владимир Сомлев,
сл. тел.: 06552 / 24-34,
моб.тел.: 0876116679,
е-mail: vvub 2001@abv.bg

11.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт
Доку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сграда № 48, Кухненски блок и столови, във военно формирование 26030 - Безмер”Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 1 от ЗОП22.10.2018г.
16.00 ч.
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

05.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на вентилатори за непрекъсваемо захранване модел „Powerware PW9305”
30 KVA” за военно формирование 44510-София”
Обществена поръчка
по реда
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 15.10.2018 г.Събиране на офертим-р Христо Христов
сл.тел:02/9229706,
02/9229760
моб.тел:0888686701
Справки – лицето за контакт

05.10.2018 г.
Предмет на обществената поръчка:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Курс за работа на височина”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждадо 15.00 ч. на 18.10.2018 гсъбиране на ценови офертине се предвиждамaйор Калоян Христов Георгиев
Тел:032/906630
GSM:0887045030.
Е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
Към лицето за контакт

04.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на ултразвуков дебеломер“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 01.11.2018 г. Събиране на офертиНе се предвиждам-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635

к-н Станислав Кънински
сл. тел. 032/905 507
За информация относно документация за участие – към посочените лица за контакт.

25.09.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Обучение на летателен състав (възстановяване на летателната подготовка) на самолет Ан-2”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 04.10.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждаДимитър Славов Павлов – сл. тел. 032/906303
моб.тел.
0885 401 852

10.09.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
1.„Обучение на специалисти за безразрушаващ контрол по магнитно-прахов /МТ/ метод по изискванията на стандарт БДС ЕN 4179:2017”.Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществени поръчки13.09.2018 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
13.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Петко Цеков
0888 496 902
vf54320@mail.bg
Майор Петко Цеков
0888 496 902
vf54320@mail.bg
2.„Доставка на базово механично устройство за проверка на динамометрични ключове”.Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществени поръчки13.09.2018 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
17.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаМайор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg
Майор Мишо Въльовски
0888 461755
vf54320@mail.bg

31.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти--Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Авариен ремонт и
доизграждане на система за
видеонаблюдение и система
за контрол на достъпа във
войскови район на военно
формирование 44510-София”
Обществена поръчка
по реда на чл.3, ал.1, т.3
и чл.7, ал.1 и ал. 2. и
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 17.09.2018 г.
Събиране на офертим-р Христо Христов
сл.тел:02/9229706,
02/9229760
моб.тел:0888686701
Справки – лицето за контакт

31.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Доставка на нова помпа за вода тип „50 Е 32 А” едностъпална, с номинален дебит 50 (петдесет) литра в секунда и номинален напор 32 (тридесет и два) метра” във военно формирование 52090 – Долна МитрополияОбществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 12:00 ч. на 18.09.2018гкапитан Пламен Кръстев,
сл. тел.: 06552 / 24-34,
моб.тел.: 0887 209 301,
е-mail: vvub 2001@abv.bg

30.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на метални каси за съхранение на класифицирана информация”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 21.09.2018 г.Събиране на ценови офертине се предвиждаМ-р Пламен Господинов
Сл. тел:0292/28553.
GSM: 0889099202.
Еmail: p.gospodinov@armf.bg
За получаване на документация за участие в ОП, към лицето за контакт.

24.08.2018
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Извозване на смет“ във военно формирование 52090 – Долна МитрополияОбществена поръчка
по чл. 20, ал. 5 от ЗОП
До 12:00 ч. на 04.09.2018г.капитан Пламен Кръстев,
сл. тел.: 06552 / 24-34,
моб.тел.: 0887 209 301,
е-mail: vvub 2001@abv.bg

20.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на електроматериали, принадлежности и др. (включително ел. табла)”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 28.09.2018 г.майор Игнат Филчев Иванов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0888499067
Информация за необходимите документи от лицето за контакт

16.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на цеолит NaX”-
за военно формирование 54320-Божурище
Обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 14.09.2018гмайор Юрий Йорданов,
сл. тел:
02/9228686,
мобилен телефон: 0888983542

16.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извозване на смет“ за военно формирование 26030-БезмерОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 21.08.2018 гСъбиране на офертине се предвиждак-н Стоян Димитров, сл.тел.:47043, GSM: 0887742399, e-mail: spd_vardun@abv.bgОт лицето за контакт

16.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извозване на смет“ за ВФ 54720-Пловдив (с.Елена, общ. Хасково, обл. Хасково)Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 22.08.2018 гСъбиране на офертине се предвижда032/906650
0895649650
м-р Велислав Тодоров
От лицето за контакт

14.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Дата и час на отваряне на получените оферти
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
27.09.2018г

На 02.10.2018г.
От
11:00 часа

Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Александрина
Мартинова
сл. тел : 02/92 24 213
моб. тел:
0896 737 684
ц. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ

07.08.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за безопасни условия на труд във военно формирование 34820-Батак”чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 31.08.2018 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаИвайло
Петков
Иванов Тел:
03553 20-44 GSM
0884 542350
Получава се от лицето за контакти

06.08.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за безопасни условия на труд във военно формирование 44510-София”чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 21.09.2018 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаИван Драганов
сл. тел: 0292 29759
Получава се от лицето за контакти

31.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Доставка на накрайник за зареждане на самолети под високо налягане” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПдо 16:00 часа на 10.08.2018г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп.Веселин Найденов GSM 0889 065085,
кап.Светослав Недялков GSM 0887299522

27.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на съдомиялна машина” във военно формирование 32040 – Крумово“Обществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 12.00 ч. на 17.08.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждак-н Димитър Горанов –
сл. тел. 032/906449
моб.тел.
0894 479 257

Документацията ще се предоставя от лицето за контакт
„Доставка на материали и консумативи за анализатор на масла, горива и специални течности „SPECTROIL Q 100” и лазерен брояч и класификатор „LNF Q 220” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 15.08.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Илиян Илиев
сл. тел. 032/905 635

27.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети С-5КО, С-5МО и взриватели
В-5К”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.08.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

25.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на оборудване за ремонт и смяна на гуми за ППС във военно формирование 54320 – Божурище”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 10.08.2018 г.майор Пенко Любенов Христов,
сл. тел: 02 9228 678,
мобилен телефон: 0888444723
майор Пенко Любенов Христов,
сл. тел: 02 9228 678,
мобилен телефон: 0888444723

25.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на въглища“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОП
До 17:00 ч. на 02.08.2018 г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg

ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР

24.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на горивораздавателен кран РП-40 ” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 22.08.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Бисер Шопов –
сл. тел.: 032/906305

к-н Даниел Петрински –
сл. тел. 032/906494
моб.тел. 0898743906
За информация относно документация за участие – към посочените лица за контакт.
"Доставка на резервни части за ППС" във военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 5 от ЗОПДо 16:00 ч. на 08.08.2018г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Димитър Попмихайлов - сл.тел.:032/905504,
032/905543,

к-н Красимир Лалев
сл.тел. 032/905643
моб.тел. 0898736600
моб.тел. 0898736600
За информация относно документация за участие – към посочените лица за контакт.

18.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедурата--Лице за контактДокументация
„Доставка на консумативи и материали за изграждане на комуникационен пренос за VCS от ASBE във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 15:00 ч. на 31.07.2018 г.Събиране на оферти--м-р Христо Христов
сл.тел:02/9229750, 02/9229760
моб.тел:0888686701
м-р Христо Христов
сл.тел:02/9229750, 02/9229760
моб.тел:0888686701

13.07.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на маркучи нагнетателни Ф38х15 и Ф50х15 с вграден меден проводник”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

10.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Услуги по ремонт на военна техника – ремонт на първични валове, зъбни колела, съединител, елементи и детайли от редуктор за въртене (РВ – 02) от приемо-предавателна кабина (ППК) на радиолокационни станции 1РЛ139МВ” за военно формирование 54320 -БожурищеОбществена поръчка
по реда на член 20, ал. 5 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч.
на
20.07.2018
майор Спас Славов Спасов,
сл. тел:
02/9228682,
мобилен телефон: 0878561605
ДОКУМЕНТИ

04.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Проектиране на система за физическа сигурност във военно формирование 26810-Поповица“Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, от ЗОПдо 16.00 часа на 10.08.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Игнат Иванов
сл.тел.: 02/9228665
0888 499067
ДОКУМЕНТИ

29.06.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на материал за запълване и уплътняване на фуги и пукнатини в изкуствените настилки” във военно формирование 28770-Балчик.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--16.00 ч. на 10.07.2018 гСъбиране на офертине се предвиждаЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Красимир Петров
0885011432
ДОКУМЕНТИ

28.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за ППС ” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 13.07.2018 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаПодп. Свилен Тасков Василев – сл. телефон: 032/905504, 032/905543
к-н Красимир Лалев
032/905643
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на материали за изграждане на заземителни инсталации” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 5 от ЗОП до 16.00 часа на 23.07.2018г.
Събиране на офертиНе се предвиждаПодп. Свилен Тасков Василев – сл. телефон: 032/905504, 032/905543

м-р Людмил Вълков
032/905632;
032/905635
ДОКУМЕНТИ

27.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на спасителни парашути С-4У и ПН-58”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

11.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на „Склад АВ” във военно формирование 26600 – Братово Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 27.07.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаподполковник Стойчо Христов
моб. тел. 0884542352
капитан
Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
ДОКУМЕНТИ

04.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Извършване на аварийни ремонти, свързани с отпушване и почистване на сградни канализационни отклонения, външни канализационни мрежи, ревизионни шахти и септични ями”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 5 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.08.2018 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229742
От лицето за контакт

31.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за моторни триони и средства за косене ”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.2
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.06.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

30.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Текущ ремонт на покрива и фасада-север на сграда № 68 във военно формирование 22320 - Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 18.06.2018 гСъбиране на ценови офертине се предвиждаМ-р Михаил Стоянов
Тел:28536.
GSM: 0888853936.
ДОКУМЕНТИ

23.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаОбществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.06.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДОКУМЕНТИ

22.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Физико-химичен анализ на проби от барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР), от изделия 62MK, 72 и 470-1”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
06.06.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДОКУМЕНТИ
„Сключване на споразумение за оперативно управление
и поддръжка на
енергийни съоръжения
във военно формирование
26600 - Братово”
Обществена поръчка
по чл. 20,
ал. 5, от ЗОП
15.06.2018 г.До 16.00 часа на 15.06.2018 г.Събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Цветелин Иванов
Тел. 0898766830
0889553104
Ще бъде предоставена от лицата за контакт

18.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сключване на споразумение за оперативно управление и поддръжка на енергийни съоръжения” във военно формирование 34690-Земен Обществена поръчка по чл. 20, ал. 5 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 31.05.2018 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаСт.л-т
Георги Петров
сл. тел: 0876 355 999
Получава се от лицето за контакти
„Сключване на споразумение за оперативно управление и подръжка на енергийни съоръжения към военно формирование 36010-Медковец”Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа
на 28.06.2018г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждамайор Любомил Цветанов
тел.0887246350
0884542348

п.к.3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
ДОКУМЕНТИ

16.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сключване на споразумение за оперативно управление и поддръжка на енергийни съоръжения” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 5 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 15.06.2018 гСъбиране на ценови офертиНе се предвиждаИван Драганов
сл. тел: 0292 29759
Получава се от лицето за контакти

26.04.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на 23 мм. изстрели с ОФЗ, ОФЗТ и БЗА снаряди, за авиационни оръдия ГШ-23 (9-А-472)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
11.05.2018 г
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

26.04.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на материал за запълване и уплътняване на фуги и пукнатини в изкуствените настилки” във военно формирование 28770-Балчик.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП16.00 ч. на 08.05.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Красимир Петров
0885011432
ДОКУМЕНТИ

25.04.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
14.05.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ

18.04.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на сграда № 3 “Склад ТК” във военно формирование 32610 – Банкя”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП16.00 ч. на 08.05.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаЕмил Милушев. 0887 547327,
л-т Маджаров-0888493340
ДОКУМЕНТИ

16.04.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на потопяема помпа за питейна вода с дебит минимум Q=15 1/s и напор H=40 m комплект с присъединителна муфа и захранващ кабел с необходимото сечение и дължина L=30 m ” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
22.04.2018 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543 ДОКУМЕНТИ

26.03.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали и консумативи за възстановяване и ремонт на летателни шлемове” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 05.04.2018 гСъбиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Людмил Вълков
сл. тел. 032/905 636
ДОКУМЕНТИ

19.02.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ушиване на облекло за военнослужещите от ПДО на ВВС“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 28.02.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР