ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


        В организационно отношение Военновъздушните сили включват съединения, части и подразделения на родовете войски – авиация, зенитно-ракетни войски, радиотехнически войски и сили за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка и за логистика.

        Организационната структура на ВВС включва:

                 – Командване на ВВС в състав: командир, заместник-командир, началник на щаба и щаб
                 – Две авиационни бази
                 – База за предно разполагане
                 – Зенитно-ракетна база
                 – База за командване, управление и наблюдение
                 – База за специална техника
                 – Център за документално осигуряване
                 – Рота „Военна полиция”