МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ28.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на бутилки за транспортиране на сгъстени и втечнени газове и консумативи“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
възложенаЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ОБЯВА

ПОЯСНЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

16.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на помещение за Тренажорен комплекс на самолет PC- 9M в сграда -24 Тренажорен комплекс във в.ф. 54320-Д. МитрополияОбществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПвъзложенаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ОБЯВА

АОП

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

13.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на ултразвуков дефектоскоп“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
Удължаване на срока за приемане на оферти до 17:00 ч. на 26.11.2018 гВъзложенаГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

12.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на професионална кухненска техника”
военно формировани-54320 Божурище
Обществена поръчка по чл.20, aл.3 от ЗОПДо 16:30 часа
21.11.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши юрисконсулт Александрина Мартинова
сл.тел:02/9224213
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОРИ

02.11.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell 206 B3”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
13.11.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

18.10.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт Документация
"Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измерване"чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 ч. на 09.11.2018 г.Събиране на офертиНе се предвиждаАлександрина Мартинова 02/92 24 213
0896 73 76 84
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №2

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

09.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Превоз на личен състав до месторабота и обратно по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Превоз на личен състав на военно формирование 28000-Граф Игнатиево
Обособена позиция № 2 – Превоз на личен състав на военно формирование 26030-Безмер
възложенаЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР №2

ДОГОВОР №1

08.10.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Текущ ремонт на столова и прилежащи към нея фоайта в хотелска част на блок „Б“ и блок „ В“ във военно формирование 42130-Боровецобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.1 от ЗОП
До 17:00 ч. на 23.10.2018 г.събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ДОГОВОР

03.09.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха от тип “Bambi Bucket” или еквивалентно/и и захранващ блoк тип “Bambi Power Pack” военно формирование 26810 - Поповица.Старши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ 2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

29.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell 206 B3 ”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

28.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на селскостопанска техника и прикачен инвентар”Обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.09.2018 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОРИ

17.08.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда – 16“Административна сграда УАЕ“ във в.ф. 52090-Д. Митрополия”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ
ДОГОВОР

11.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сградa -16(Административна сграда УАЕ) и ремонт на покрив на сграда – 24( тренажорен комплекс) във военно формирование 52090-Д. Митрополия с 2 (две) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:00 часа
26.07.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

Договор

05.07.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Извозване на смет“, разделена на 10 (десет) обособени позицииобществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.3 т.2 от ЗОП
възложена ДОКУМЕНТИ

Съобщение за удължаване на срока

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОРИ

29.06.2018 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на строителни материали ”Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
12.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ДОКУМЕНТИ


ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

26.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника ”Обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.07.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

08.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на сградa № 48 и авиационна библиотека във военно формирование 54320-Божурище с 2 (две) обособени позиции”Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПДо 16:00 часа
02.07.2018г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0886099464
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

05.06.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрив на хранилище № 11 във военно формирование 26810 - Поповица”.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП--16.30 ч. на 25.06.2018 г.
с. Поповица обл.Пловдив п.к. 4127 в.ф. 26810-поповица
Събиране на офертине се предвижда1. Старши експерт Емил Милушев. 0887 547327
2. майор Веселин Цанков; тел.0898735773;
0884542357
ДОКУМЕНТИ

25.05.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на канализационна система в „Съоръжение 081“ във военно формирование 44510-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.1 и чл. 191, ал.1, т. 3 от ЗОП
До 17:00 ч. на 20.08.2018 г.събиране на офертиц.сл. Емил Милушев- старши експерт в сектор „ДОП“ в КВВС,
сл.тел: 02/ 92 24 214
ц.сл. Галина Жекова – главен юрисконсулт в сектор „ДОП“ в КВВС,
сл.тел. 02/ 92 24 212
Покана ще бъде изпратена до определени лица


ДОГОВОР

02.02.2018
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на работно специално облекло за ИТС състав от ВВС“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.04.2018 г.Събиране на офертине се предвиждаСправка:
Старши експерт Емил Милушев 0887 547327
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР