ОПЕРАТИВНИ СПОСОБНОСТИ


В процеса на трансформация за изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили и постигането на нивото на амбиции, ВВС ще поддържат наличните и ще изграждат нови оперативни способности с приоритет на декларираните сили и силите за охрана на въздушното пространство, в областите на:

– своевременна наличност на силите;

– ефективно разузнаване;

– развръщане и мобилност;

– ефективно въздействие;

– командване, управление и комуникации;

– логистично осигуряване;

– оцеляване и защита на силите.

Развитието на оперативните способности ще се основава на способността за планиране и провеждане на съвместни операции, защита на силите и оперативна съвместимост.