ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ

 

12.10.2023
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510 - София, за поставяне на автомати за самообслужванеТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСвсеки работен ден от 17.10.2023 г. до 16.11.2023 г., между 09:00 ч. и 15:00 ч.до 15:00 ч. на 16.11.2023 г.от 10:00 ч. на 17.11.2023 г. във военно формирование 44510 - Софияв. „България днес“ и в. „24 часа“ на 12.10.2023 г.Заповед № ФСД-ДОП-341/29.09.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванец. сл. Красимир Митев,
сл. тел.: 02/92 29 726
1.
Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-341/29.09.2023 г.
2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване
3. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-506/23.11.2023 г.
05.05.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛица за контактДокументация
Отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, за поставяне на автомати за самообслужванеТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСвсеки работен ден от 09.05.2023 г. до 09.06.2023 г., между 09:00 ч. и 15:00 ч.до 15:00 ч. на 09.06.2023 г.от 10:00 ч. на 12.06.2023 г. във военно формирование 28000 - Граф Игнатиевов. „България днес“ и в. „24 часа“ на 05.05.2023 г.Заповед № ФСД-ДОП-121/26.04.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванестарши лейтенант Димитър Гачев:
сл. тел.: 032/905 548;
ц. сл. Нина Василева:
сл. тел.: 032/905 567
1. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-121/26.04.2023 г.

2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване

3. Извлечение от заповед за резултата от търга
14.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090 – Долна Митрополия, за поставяне на автомати за самообслужванеТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСвсеки работен ден от 26.09.2022 г. до 27.10.2022 г., между 09:00 ч. и 15:00 ч.до 15:00 ч. на 27.10.2022 г.от 10:00 ч. на 28.10.2022 г. във военно формирование 52090 – Долна Митрополияв. „Телеграф“ и в. „24 часа“ на 09.09.2022 г.;
в. „Плевен прес“- в електронен формат на 13.09.2022 г.
Заповед № ФСД-ДОП-263/09.08.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванеподп. Антон Антонов,
моб. тел.: 0887 34 90 95
1. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-263/09.08.2022 г.

2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване

Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-501/30.11.2022 г.
27.01.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510 - София, за поставяне на автомати за самообслужванеТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСвсеки работен ден от 27.01.2022 г. до 28.02.2022 г., между 09:00 ч. и 15:00 ч.до 15:00 ч. на 28.02.2022 г.от 10:00 ч. на 01.03.2022 г. във военно формирование 44510 - Софияв. „България днес“ и в. „24 часа“ на 27.01.2022 г.Заповед № ФСД-ДОП-4/20.01.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Димитър Янков,
сл. тел.: 02/92 29 726, моб. тел.: 0888299281
1. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-4/20.01.2022 г.
2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване

3. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-41/14.03.2022 г.


09.12.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за монтаж на телекомуникационни съоръжения, във в.ф. 36780 - Шабла, в.ф. 34690 - Добри дол, в.ф. 26600 - Братово, в.ф. 34820 - Батак и в.ф. 26030 - БезмерТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСот 10.12.2021 г. до 10.01.2022 г. между 09:00 ч. и 15:00 ч. във в.ф. 22800 - София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 34до 15:00 ч. на 10.01.2022 г. във в.ф. 22800 -София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 3411.01.2022 г. от 10:00 ч. във в.ф. 22800 -Софияв. „България днес“ и в. „24 часа“ на 09.12.2021 г.Заповед № ФСД-479/ 07.12.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване1. Информация за обектите, предмет на търга – полк. Георги Лечев – сл. тел.: 02/92 24 604, ц. сл. Васил Вълчанов – сл. тел.: 02/92 24 615;
2. Информация по процедурата за провеждане на търга и закупуване на Тръжна документация – ц. сл. Цветомир Цветанов – сл. тел.: 02/92 24 213
1. Извлечение от заповед № ФСД-479/07.12.2021 г.

2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване с 12 приложения

3. Извлечение от заповед № ФСД-ДОП-2/14.01.2022 г