ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ
04.02.2021

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументация
Отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти – публична държавна собственост, за монтаж на телекомуникационни съоръжения, за срок от 3 години, във в.ф. 28000 - Граф Игнатиево, в.ф. 44510 - София и в.ф. 32610 - БанкяТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДСот 05.02.2021 г. до 16.03.2021 г. между 09:00 ч. и 15:00 ч. във в.ф. 22800 - София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 34до 15:00 ч. на 16.03.2021 г. във в.ф. 22800 -София, гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 3418.03.2021 г. от 10:00 ч. във в.ф. 22800 -Софияв. „Труд“ на 03.02.2021 г. и в. „24 часа“ на 04.02.2021 г.Заповед № ФСД-23/ 01.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване1. Информация за обектите, предмет на търга – полк. Даниел Цветковски – сл. тел.: 02/92 24 604, подп. Георги Лечев – сл. тел.: 02/92 24 614;
2. Информация по процедурата за провеждане на търга и закупуване на Тръжна документация – ц. сл. Цветомир Цветанов – сл. тел.: 02/92 24 213
Заповед

Тръжна документация


ЗАПОВЕД


07.10.2019 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураСъстояние на тръжната процедураДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 20,00 кв.м., за поставяне на 10 броя автомати на самообслужване във военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоТърг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 ЗДС и чл.13, ал.2 от ППЗДС14.10.2019 г. до 14.11.2019 г. между 09:00ч. до 15:00 ч.
всеки работен ден
14.11.2019 г. до 15:00 ч19.11.2019 г. от 10:00 ч. във военно формирование 28000-Граф Игнатиевов-к „ 24 часа“ и в-к „България днес“ от 07.10.2019 г.Заповед № ФСД- 312/03.12.2018г. за обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване За в. ф 28000 - Граф Игнатиево - майор Светослав Стоянов,
сл. тел: 032/ 905 548, моб.тел: 0898 735 202
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от заповед

КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МОЛБА

ЗАПОВЕД


21.03.2019

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 52090-Долна Митрополия”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 22.04.2019 г.До 15:00 ч. на 22.04.2019 г.От 10:00 ч. на 23.04.2019 г.в. "24-Часа" на 21.03.2019 г.
и
в."България днес“, на 21.03.2019 г
ПРЕКРАТЕНАмайор.Ивайло Емилов Ницов,
сл. тел.: 065 522434, мобилен телефон: 0887 468 391
ЗАПОВЕД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Извадка от Заповед за прекратяване


29.10.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 6,00 кв.м., за поставяне на автомати за кафе и топли напитки във военно формирование 52090-Долна МитрополияТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 29.10.2018г. до 28.11.2018г. между 09:00 ч. и 15:00 ч. във в. ф. 52090-Долна Митрополия29.11.2018 г. от 10:00 ч. във в.ф. 52090-Долна Митрополия в. „24 часа“ и
в. „България днес“
Заповед № ФСД-291/ 24.10.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

Заповед № ФСД-378/12.12.2018 г. за определяне на наемател

Заповед № ФСД-14/ 23.01.2019г. за обявяване на наемател
майор.Ивайло Ницов,
сл. тел.: 065 522434, моб. тел: 0887 468 391
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД

Заповед 2


16.08.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 99,63 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 32040-КрумовоТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 20.08.2018г. до 21.09.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 32040-Крумоводо 15:00 ч. на 21.09.2018г. във в.ф. 32040-Крумово 26.09.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 32040-Крумово в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 17.08.2018г.Заповед № ФСД- 264/08.10.2018г. за обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване капитан Милка Костова
сл.тел.: 032/ 906 339,
моб.тел.: 0894 36 68 98

капитан Димитър Горанов
сл.тел.: 032/ 906 449,
моб.тел.:0894479257
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД
16.08.2018 г.

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документацияКраен срок за подаване на заявления за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната процедураЛице за контактДокументи
Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили, с обща площ 55,62 кв.м., за откриване на лавка във военно формирование 54320-БожурищеТърг с тайно наддаване по чл. 16, ал. 2 от ЗДС и чл. 13, ал.2 от ППЗДСот 20.08.2018г. до 28.09.2018г. между 09:00ч. и 15:00ч. във в. ф. 54320-Божурище,
гр. Божурище, ул.„Захари Стоянов“ № 16
до 15:00ч. на 28.09.2018г. във в.ф. 54320-Божурище, гр. Божурище, ул.“Захари Стоянов“ № 16 02.10.2018г. от 10:00ч. във в. ф. 54320-Божурище в. „Монитор“ и в. „Телеграф“ на 17.08.2018гЗаповед № ФСД-216/ 15.08.2018 за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаванемайор Игнат Иванов –
сл. тел:
02/92 28 667
моб.тел. 0888 49 90 67
ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД
06.08.2018

Обявата се отнася за:Вид на търгаСрок за закупуване на тръжна документация Срок за подаване на заявление за участиеДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2, от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на Военновъздушните сили, ползван от военно формирование 44510-София”Търг с тайно наддаване по чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.До 15:00 ч. на 07.09.2018 г.От 10:00 ч. на 10.09.2018 г.в. "Монитор"
на
06.08.2018 г. и
в. "Телеграф“ на
06.08.2018 г
Завършена

Заповед № ФСД - 246/17.09.2018 г. на командира на ВВС
Майор Димитър Янков,
сл. тел.:
02/ 92 29 726,
мобилен телефон: 0888 299 281
ИЗВАДКА ОТ ЗАПОВЕД

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ