ТЕКУЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

От лицето за контакт

14.05.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Изготвяне на експертни оценки за определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост, за разполагане на комуникационно оборудванеОП по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 10:30 часа
на
17.05.2024 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
16.04.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационна фотолента и химикали за проявяване за самолети МиГ-29 и L-39ZA”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
26.04.2024 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail: s.bozov@armf.bg
От лицето за
контакт
11.04.2024 г.
Предмет на ОП:Вид на ОПКраен срок за
получаване на оферти
Дата на отваряне на офертитеЛице за контактПриложения
„2479/Текущ ремонт на пътна инфраструктура във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3
от ЗОП
До 15.00 ч. на 17.05.2024 г.20.05.2024 г.Желязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
От
лицето за контакт
04.04.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Непланов ремонт на авиационен двигател РД-33, сер. 2 зав. № 870883072009“Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
16:00 ч. на 10.04.2024 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
27.03.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии –
литиеви, марка 4ЛО-R 14, модел „Буря“, за самолети МиГ-29 и Су-25”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
03.04.2024 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail: s.bozov@armf.bg
От лицето за
контакт
14.03.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт/подмяна на първична и вторична комутация в трафопостове № 1 и № 2 във военно формирование 34420 – Костинброд“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:30 часа на 22.03.2023 г.

Събиране на офертим-р Димитър Донев
e-mail: vf34420@abv.bg,
тел : 02 92 72956
моб. тел. 0898740441
Справка – лицето за контакт
13.03.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на летателен състав на полетен симулатор на самолет Л-410, за 12 (дванадесет) екипажа, включващи всеки – командир и втори пилот от военно формирование 24900 - София”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
12:00 ч. на 18.03.2024 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
22.02.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети”.Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
07.03.2024 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail: s.bozov@armf.bg
От лицето за
контакт
14.02.2024 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Извършване на изпитвания на неуправляеми авиационни ракети С-5КО, С-5МО и взриватели В-5К, с цел оценка на възможностите
за увеличаване на срока им на служба (годност)”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
21.02.2024 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
От лицето за
контакт
08.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурите Лице за контактДокументация
Авариен ремонт на покрив на сграда №6 „Малък Щаб“ във военно формирование 36150 - Стара ЗагораОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 14:00 ч. на 12.12.2023 г.Събиране на офертимайор Петър Петров
тел.: 0877366455
факс: 042606564
e-mail: zenitsz@mail.bg
Справка – лицето за контакт
Основен ремонт на 2 (два) броя двигатели КАМАЗ 740 за автомобили УРАЛ-4320 в специализиран сервиз – военно формирование 36150 - Стара ЗагораОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 14:00 ч. на 12.12.2023 г.Събиране на офертимайор Петър Петров
тел.: 0877366455
факс: 042606564
e-mail: zenitsz@mail.bg
Справка – лицето за контакт
07.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на помещения в сгради № 25 „Канцеларии на АТ и В“ и № 62 „Летешко казино” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 13.12.2023 г.

Събиране на офертик-н Красимир Лалев,
сл. тел.: 032/905643
Справка – лицето за контакт
06.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Авариен ремонт на покрив на сграда № 13 „Пункт за управление“ във военно формирование 28770 - БалчикОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 12:00 ч. на 08.12.2023 г.Събиране на офертиНеделчо Иванов,
тел.: 0888 061 885
Справка – лицето за контакт
04.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
“Ремонт на автобус DVL BOVA FUTURA в специализиран сервиз“Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП16.00 ч. на 08.12.2023 г.Събиране на офертимайор Николай Найденов
Тел. 0889 838 699
e-mail: vf34420@abv.bg
Справка - лицето за контакт
01.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на компоненти за изграждане на система за планиране и проиграване на мисията във военно формирование 32040 - Крумово“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 12.00 часа на 05.12.2023 г.Събиране на офертиКапитан Иван Галинов Кирчев, моб. тел.: 0887081252
Flight_opold@24ab.bg;
Капитан Александър Петров Сандев, моб. тел.: 0888494354
сл. тел.: 032906344,
navigation@24ab.bg.
Справка – лицето за контакт
01.12.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Авариен ремонт на комплексните свързочни апаратни във военно формирование 54270 - Пловдив”ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16.00 ч. на 01.12.2023 г.Събиране на офертимайор Калоян Георгиев,Тел:032/906 630, GSM:0898 735 255, е-мейл: plovdiv54270@abv.bgСправка – лицето за контакт
30.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Подмяна на дограма на сграда №1 „НИБЕРАТ“ във военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 часа на 06.12.2023 г.Събиране на офертимайор Петко Цеков,
сл. тел.: 28854,
моб. тел.: 0888496902,
e-mail: vf54320@mail.bg
Справка – лицето за контакт
29.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„1044/1Подмяна на дограми и сгради № 81 „Административна сграда“, № 82 „Топла връзка -административна сграда“, № 84 „Складове“ и № 72 „Караулно“ във военно формирование 22320 - Божурище”чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПдо 16:00 часа на 08.12.2023 г.Събиране на офертимайор Христо Георгиев;
сл. телефон: 0292/28534;
моб. телефон: 0888476929;
e-mail: rni22320@armf.bg
1. Запитване за оферта;
2. Проект на Договор.
29.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на бензинови генератори“чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16:00 часа на 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Димо Христов
тел.: 0889716763/47043
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Лицето за контакт
29.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на мотокар, втора употреба във военно формирование 26030 - Безмер“чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16:00 часа на 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Красимир Иванов
тел.: 0887609848/47040
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Лицето за контакт
28.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на 9 (девет) броя нови моторни бензинови помпи за вода във военно формирование 26030 - Безмер“чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16:00 часа на 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Димо Христов
тел.: 0889716763/47043
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Лицето за контакт
28.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурите Лице за контактДокументация
Доставка на 1 (един) брой валяк – втора употреба във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Красимир Иванов
тел.: 0887609848/47040
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на 1 (един) брой трактор – втора употреба във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Красимир Иванов
тел.: 0887609848/47040
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на 2 (два) броя нови мулчиращи косачки във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 04.12.2023 г.Събиране на офертим-р Димо Христов
тел.: 0889716763/47043
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Справка – лицето за контакт
24.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на помещения за артелна в сграда №1 „Битов корпус“ във военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 04.12.2023 г.Събиране на офертиСнежан Снежанов,
сл. тел.: 28828,
моб. тел.: 0885972999,
e-mail: logisticstrag@gmail.com
Справка – лицето за контакт
24.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на покрив и подмяна на дограми на сграда №2 „Канцеларии ГСМ“ във военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 04.12.2023 г.Събиране на офертиСнежан Снежанов,
сл. тел.: 28828,
моб. тел.: 0885972999,
e-mail: logisticstrag@gmail.com
Справка – лицето за контакт
24.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на периферна техника във военно формирование 26030 - Безмер“чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16:00 часа на 01.12.2023 г.Събиране на офертим-р Страхил Стоянов,
сл. телефон: 046/666906;
моб. телефон: 0887840201;
e-mail: ekins@mail.bg
Лицето за контакт
23.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„1337/Подмяна на дограма в сграда № 5 „Щаб” и сграда № 28 „Стаи за разчет във в. ф. 52860 - Кичево ”чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПдо 28.11.2023 г.Събиране на офертиМайор Хрисимир Атанасов
0893 575 210
email: zktv52860@mail.bg
Лицето за контакт
22.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на противопожарно оборудване във военно формирование 32040 -КрумовоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на 29.11.2023 г.Събиране на офертилейтенант Стилян Кирилов Александров,
моб. тел.: 0877848676,
e-mail: po32040@24ab.bg
Справка – лицето за контакт
22.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на електроагрегат за аварийно електрозахранване във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 03.12.2023 г.Събиране на офертик-н Радослав Радков,
сл. тел.: 032/905662
Справка – лицето за контакт
22.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на
процедурата
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на
фитнес оборудване във
военно формирование
42130 - Боровец
ОП по чл.20, aл.4,
т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
28.11.2023
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
17.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на пенообразувател и пожарни шлангове във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП26.11.2023 г.Събиране на офертиоф. канд. Тодор Петров – телефон 0894/412827Справка – лицето за контакт
16.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на хотелско оборудване във военно формирование 42130 – Боровец“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 12:00 ч. на 24.11.2023 г Събиране на офертикапитан Йордан Николов
GSM: 0887 410 550
еmail:cspls_borovec@abv.bg
Справка – лицето за контакт
10.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Ремонт на 2 (два) броя автокранове, модел УРАЛ 4320 КС-2573 с рег. № ВА 105 009 и с рег.
№ ВА 105 056 във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“.
ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 24.11.2023 г.Събиране на офертик-н Петър Петров – сл. телефон 032/905549Справка – лицето за контакт
08.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на работно облекло във военно формирование 54320 - Божурище“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП до 16:00 часа на 14.11.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Емил Георгиев Иванов служебен телефон: 28697;
мобилен телефон: 0883519570;
e-mail: vf54320@mail.bg.
Справка – лицето за контакт
06.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на структурна кабелна система и система за физическа сигурност в помещения на военно формирование 22320-Божурище“Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаЩе бъде обявен допълнителноЗаявяване на интерес от участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail: s.bozov@armf.bg
Приложение №1,
Изисквания на възложителя

Приложение №2,
Съобщение

Приложение №3,
Съобщение №2


03.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност в обособен участък, стаи за ктивно оборудване и структурно-кабелни системи във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаЩе бъде обявен допълнителноЗаявяване на интерес от участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail: s.bozov@armf.bg
Приложение №1, Изисквания на възложителя
Приложение №2,
Съобщение

03.11.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”ОП по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 часа
на
10.11.2023 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
24.10.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на строителни материали във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 10.11.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Емил Георгиев Иванов;
сл. тел.: 28697;
моб. тел.: 0883519570; e-mail: vf54320@mail.bg
Справка – лицето за контакт
18.10.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Ремонт на покрив на сграда № 18 „Басейн““ във военно формирование 42130 – Боровец” ОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП До 12:00 ч. на 27.10.2023 г., след предварителен оглед на обектаСъбиране на офертиЦ.сл. Здравко Бързанов
GSM:0887562787
Email: cspls_borovec@abv.bg
Приложение
№ 1 КСС

18.10.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на железарски материали във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 27.10.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Емил Георгиев Иванов;
сл. тел.: 28697;
моб. тел.: 0883519570; e-mail: vf54320@mail.bg
Справка – лицето за контакт
03.10.2023 г.
Предмет на ОПВид на поръчката
(по кой член от ЗОП)
Срок за приемане на офертиЛице за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства във военно формирование 26030 - Безмер“чл. 20, ал. 4 , т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)до 10:00 часа на 23.10.2023 г.м-р Страхил Станчев Стоянов ;
служебен телефон: 046/666906;
мобилен телефон: 0887840201;
e-mail: ekins@mail.bg .
02.10.2023 г.
Предмет на ОПВид на поръчката
(по кой член от ЗОП)
Срок за приемане на офертиЛице за контакт
„Доставка на сухи смеси за строителство”чл. 20, ал. 4 , т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОПдо 16:00 часа на 10.10.2023 г.майор Денислав Недялков Димитров;
служебен телефон: 28680;
мобилен телефон: 0898742527;
e-mail: vf54320@mail.bg.
25.09.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства във военно формирование 26450 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 04.10.2023 г.Събиране на офертик-н Тодор Георгиев
сл. тел.: 02/9228761,
02/9228760
e-mail: pod_26450@mail.bg
Справка – лицето за контакт
21.09.2023
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на пилотен парашут (мек парашут) за парашутна система
RA-1 във военно формирование 32040 - Крумово“.
ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 12.00 часа на 17.10.2023 г.Събиране на офертиПодп. Георги Мянков,
email:mauntain_man_forever@abv.bg, сл.тел. 33456, моб. Тел. 0898735135
Справка – лицето за контакт
04.09.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„ Доставка на пожарогасителни средства и противопожарно оборудване във военно формирование 54320 - Божурище“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 14.09.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Емил Георгиев Иванов служебен телефон: 28697;
мобилен телефон: 0883519570;
e-mail: vf54320@mail.bg.
Справка – лицето за контакт
28.08.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на техника за косене, моторни триони и листосъбирачи във военно формирование 26030-Безмер“ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 19.09.2023 г.Събиране на офертиК-н Иван Иванов
тел.: 0888856293
email:mastara_ivan@abv.bg
Справка – лицето за контакт
11.08.2023
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на материали за покриви във военно формирование 54320 – Божурище”ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 28.08.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Богомил Сашков Цонин служебен телефон: 28692;
мобилен телефон: 0888155669;
e-mail: vf54320@mail.bg
Справка – лицето за контакт
„Доставка на подови покрития във военно формирование
54320 - Божурище”
ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 25.08.2023 г.Събиране на офертикапитан Мохарем Бекиров Кади; служебен телефон: 28615;
мобилен телефон: 0882920220;
e-mail: vf54320@mail.bg.
Справка – лицето за контакт
„Доставка на строителни материали във военно формирование 54320 - Божурище”ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП до 16:00 часа на 25.08.2023 г.


Събиране на офертикапитан Младен Трифонов Йотов; служебен телефон: 28675;
мобилен телефон: 0888498953;e-mail: vf54320@mail.bg.
Справка – лицето за контакт
09.08.2023
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни във военно формирование 22320 – Божурище”ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 01.09.2023 г.

Събиране на офертиМайор Христо Иванов Георгиев ;
служебен телефон: 28534;
мобилен телефон: 0888476929;
e-mail: vf22320@abv.bg.
Справка – лицето за контакт
07.08.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на 2 (два) броя климатизатори във военно формирование 32610 - Банкя”.Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП14.00 ч. на 18.08.2023 г.Събиране на офертимайор Димитър Георгиев
Тел. 0889132259
Сл. тел. 39159
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
04.08.2023
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Доставка на електроматериали, принадлежности и др. /включително ел. табла/ във военно формирование 54320 – Божурище”ОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 25.08.2023 г.Събиране на офертистарши лейтенант Емил Георгиев Иванов ;
служебен телефон: 28697;
мобилен телефон: 0883519570;
e-mail: vf54320@mail.bg.
Справка – лицето за контакт
03.08.2023
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на хладилна камера във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на 23.08.2023 г.Събиране на офертилейтенант Димитър Стоянов,
тел.: 06552/24-34 (вътрешен 65548) и GSM 0888 69 12 49
Справка – лицето за контакт
21.07.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Извозване на смет от военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП12.00 ч. на 11.08.2023 г.Събиране на офертимайор Цвятко Трампов
Тел. 0887856904
Сл. тел. 39156
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
18.07.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на покрива на сграда №35 „Кухня и столова“ във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 ч. на 28.07.2023 г.Събиране на офертиофицерски кандидат 2-ри клас Кирил Илиев Воденичаров; сл. тел.: 28668;
моб. тел.: 0889442849;
e-mail: vf54320@mail.bg
Справка – лицето за контакт
10.07.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Инспекция и подмяна (при необходимост) на кинематичната връзка между горивна помпа НР-59А и кутия на двигателните агрегати (КДА) на 2 бр. авиационни двигатели РД-33, сер. 2, със заводски №870881972205 и №870883072009“,Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
16:30 ч. на 18.07.2023 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
07.07.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на спасителна парашутна система ПСУ-36, с включена към нея стабилизираща система СП-36“Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
12:00 ч. на 24.07.2023 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
28.04.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на летателен състав на полетен симулатор на самолет Л-410, за 6 (шест) екипажа, включващи всеки – командир и втори пилот от военно формирование 24900 - София”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
12:00 ч. на 15.05.2023 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
03.04.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на полетен симулатор на летателен състав на вертолет, за 6 (шест) екипажа, включващи всеки - първи пилот, втори пилот и борден инженер/техник от военно формирование 32040-Крумово”.Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
10:00 ч. на 13.04.2023 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
s.bozov@armf.bg
От лицето за контакт
22.03.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване на сграда № 3 „Съоръжение 201” във военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по
чл. 20, ал. 4,
т. 3 от ЗОП
16.00 ч. на 30.03.2023 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156/24294
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
22.03.2023 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на електронен измервателен прибор за вторичен радар във военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по
чл. 20, ал. 4,
т. 3 от ЗОП
16.00 ч. на 30.03.2023 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156/24294
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
01.03.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на изпитвания на взриватели за авиационни бомби АВУ-ЭТ и АМВ-АЭ2, с цел увеличаване срока им на служба”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
10.03.2023 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
01.02.2023г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителен котел в сграда № 29 „Щаб и битов корпус“ във военно формирование 54270 - ПловдивОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 10.02.2023 г.Събиране на офертикапитан Петър Сарачев,
сл. тел.: 032/906 604,
моб. тел.: 0897484028,
e-mail: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт
09.12.2022
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационна акумулаторна батерия тип „TRUE BLUE TB-17 BATTERY“ за самолети ZLIN Z 242 L (part number 6430017-1)“Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 14:00 часа
на
13.12.2022 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение
№ 1 .
Изисквания на възложителя
02.12.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалентна (24 V/48Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
09.12.2022 г
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
От лицето за контакт
01.12.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Ремонт на покрив на сграда №46 „Битова сграда“ във военно формирование 34420- Костинброд“ОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16.30 ч. на 06.12.2022 г.Събиране на офертим-р Николай Найденов – email адрес: vf34420@abv.bg, тел.72954, моб. тел. 0889 838 699Справка – лицето за контакт
28.11.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Дефектация, настройка и ремонт на антенно-фидерната система на ВТ-1 и СТ-68-УМ-ВТ”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 ч.
05.12.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
25.11.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Ремонт на сграда №12 „Кухненски блок“
във военно формирование 34690-Добри дол“
ОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП До 15:00 ч. на 02.12.2022 г.Събиране на офертиСт. серж. Кирил Иванов
GSM:0887095871
Email: mura715@abv.bg
Приложение
№ 1
22.11.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на помещения, в сграда № 13 „Щаб”свързани с изграждане на система за физическа сигурност във военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7 ал.1 и ал. и ал. 2, чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП10.00 ч. на 28.11.2022 г.Събиране на офертимайор Цвятко Трампов
Тел. 0887856904
Сл. тел. 39155
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
16.11.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”ОП по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
23.11.2022 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
11.11.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-ментация
„Доставка на авиационна фотолента и химикали за проявяване”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
12:00 часа на 21.11.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето
за контакт
11.11.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средстваОП по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
17.11.2022 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
08.11.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Курс за обучение на полетен симулатор на летателен състав на вертолет, за 3 (три) екипажа, включващи всеки - първи пилот и борден инженер/техник от военно формирование 32040 - Крумово".Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
16.11.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
+359 889 434 594
stefan.bozov@
gmail.com
От лицето за контакт
25.10.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на годишен абонамент за актуализация на сборници „Jeppesen” и база данни с аеронавигационна информация за цял свят (Unlimited access to Jeppesen Library, including Unlimited Access to Electronic Charts Online) за военни въздухоплавателни средства от състава на ВВС за периода от 01.02.2023 г. до 31.01.2024 г.”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.11.2022 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
+359 889 434 594
stefan.bozov@
gmail.com
От лицето за контакт
24.10.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Отремонтиране на
2 (два) броя електродвигатели, тип АОК 2-72-4 УЗ за военно формирование 34420- Костинброд”
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00ч. на 28.10.2022 г.Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждаст. лейт Донислав Николов
Моб. тел.: 0895511661
Сл. тел.: 029272954
e-mail: vf34420@abv.bg
От лицето за контакт
24.10.2022
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на въглища“ за военно формирование 34420- Костинброд”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00ч. на 28.10.2022 г.Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждаст. лейт Патрик Димитров
Моб. тел.:0895738039
Сл. тел.: 029272954
e-mail: vf34420@abv.bg
От лицето за контакт
20.10.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни гуми за вертолети Ми-17 и Ми-24В”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 ч. на
07.11.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
13.10.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на помещения, в сграда № 13 „Щаб”свързани с изграждане на система за физическа сигурност във военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7 ал.1 и ал. и ал. 2, чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП16:30 ч. на 14.11.2022 г.Събиране на офертимайор Цвятко Трампов
Тел. 0887856904
Сл. тел. 39155
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:Служителите на фирмата - изпълнител да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация не по-ниско от ниво "Поверително"
13.10.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Извозване на смет за военно формирование 32610-Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7 ал.1 и ал. , чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП12.00 ч. на 21.10.2022 г.Събиране на офертимайор Цвятко Трампов
Тел. 0887856904
Сл. тел. 39155
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
03.10.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на съществуващ водопровод във военно формирование 36510 - Полски Градец”Обществена поръчка по чл.7, ал.1 и ал.2, чл. 20, ал.4, т.10т 04.10.2022 г.
До 10.10.2022 г
До 09 ч. на 10.10.2022 г.не се предвиждамайор Георги Стефанов ГЕОРГИЕВ, служебен телефон – 0884542330Справка лицата за контакт
23.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извозване на смет за военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл.7, ал.1 и ал.2, чл. 20, ал.4, т.30т 23.09.2022 г.
До 26.06.2022 г.
До 10 ч. на 26.06.2022 г.не се предвиждамайор Георги Стефанов ГЕОРГИЕВ, служебен телефон – 0884542330Справка лицата за контакт
15.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на шлангове за маслените системи на вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
30.09.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
15.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Извозване на смет за военно формирование 34420-Костинброд”Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--16:00 ч. на 19.09.2022 г.Събиране на офертиНе се предвиждаст. лейт. Патрик Димитров
е-mail vf34420@abv.bg
тел. 0895/738039
Справка – лицето за контакт
15.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на прикачна, открита пътническа стълба за самолет – втора употреба във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 ч. на 26.09.2022 г.Събиране на офертиц. сл. Ячовски,
сл. тел.: 02/9224214,
02/9224213
Изисквания на възложителя

Съобщение
12.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни гуми за самолет Су-25”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на
12.10.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
09.09.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Наем на оборудване за поддръжка на сървър, оборудване и материали за LAN мрежа и комуникационни услуги, мултимедийни и мултифункционални печатащи устройства във военно формирование 26030 - БезмерОбществена поръчка по чл.20, ал.4
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 14:00 ч. на
16.09.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждаМайор Нели Вълкова
моб. тел.: 0884 553 906
e-mail:
ekins@mail.bg
От лицето за контакт
02.09.2022г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
„Изграждане на система за охрана с технически средства на демаркирана зона на летище Пловдив” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП До 16:00 ч. на 12.09.2022 г.Събиране на офертиподп. Тома Димитров,
тел.: 032/905550
Справка – лицето за контакт
16.08.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за огради, фугиране и монтаж на хангарни палатки във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа на 25.08.2022 гСъбиране на офертик-н Красимир Лалев Лалев – сл. тел.: 032/905643Справка – лицето за контакт
Доставка на осветителни тела, ел. табла и кабели във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа на 25.08.2022 г.Събиране на офертик-н Радослав Георгиева Радков – сл. тел.: 032/905662Справка – лицето за контакт
12.08.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на полетен симулатор на летателен състав на вертолет, за 3 (три) екипажа, включващи всеки - първи пилот, втори пилот и борден инженер/техник от военно формирование 32040-Крумово”.Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
11:00 ч. на 22.08.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
05.08.2022
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни гуми и консумативи за самолет Л-410 УВП-Э3”.Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
19.08.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Изисквания на възложителя

Съобщение
„Доставка на авиационна фотолента и химикали за проявяване”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
30.09.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Изисквания на възложителя
01.08.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Закупуване на музикални инструменти” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--16:00 ч. на 08.08.2022 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Михаил Ванчев Младенов
0889/277085
Справка – лицето за контакт
25.07.2022
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
"Проверка и еталониране на въздухозареждач 9Г-22М от технологично оборудване" във военно формирование 36150-Стара ЗагораОбществена поръчка по чл. 20, ал.6 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 15.00 ч. на 09.08.2022г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждац. сл. Ячовски
0898743288
Изисквания на възложителя
18.07.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на летателни костюми за защита от хипотермия”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
19.08.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Изисквания за изпълнение на ОП

Съобщение
06.07.2022
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на специалисти по обслужване и експлоатация на спасителен парашут на самолети ZLIN Z242L”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
13.07.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Изисквания
01.06.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на памет външна запаметяваща 2Е-МР/External Memory 2Е-МР”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
17.06.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Приложение № 1
01.06.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни безкамерни гуми за самолети ZLIN Z242L”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
24.06.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Приложение № 1


Протокол
09.05.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационно-техническо имущество за самолети ZLIN Z242L”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
20.05.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Приложение №1

Протокол
04.05.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети – изделия „62МК“ и „72”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
10.05.2022 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Приложение №1
28.04.2022 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на натриев хипохлорит във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа на 09.05.2022 г.Събиране на офертик-н Красимир Лалев
032/905643
ст. лейт. Димитър Гачев
032/905548
Справка – лицата за контакт
13.04.2022
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на листен хербицид във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 18.04.2022 г.Събиране на офертик-н Стоян Димитров,
тел.: 0887742399,
e-mail: spd_vardun@abv.bg
Справка – лицето за контакт
07.04.2022
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на кухненска техника във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 14.04.2022 г.Събиране на офертик-н Тодор Вачев – сл. тел.: 032/905645.
ст. лейт. Димитър Йорданов Гачев – сл. тел.: 032/905548.
Справка – лицата за контакт
06.12.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалентна (24 V/48Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 10:00 часа
на
10.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
От лицето за контакт
29.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на акумулаторно зарядни-разрядни станции, измервателна апаратура, пневмо-хидравлична техника, инструмент и консумативи за обслужване на авиационна техника във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 01.12.2021 г.Събиране на офертикапитан Минчо Димитров Златев,
моб. тел.: 0887600334,
e-mail: minch1974@abv.bg
Справка – лицето за контакт
26.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на полетен симулатор на летателен състав на вертолет, за 4 (четири) екипажа, включващи всеки - първи пилот, втори пилот и борден инженер/техник от военно формирование 32040-Крумово”.Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
10:00 ч. на 03.12.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
19.11.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на жилищен модул /контейнер/ за разчетите на дежурните по радиолокационно осигуряване от военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 29.11.2021 г.Събиране на офертик-н Страхил Станчев Стоянов, сл. тел.: 046/666906, моб. тел.: 0887840201, e-mail: ekins@mail.bgСправка – лицето за контакт
16.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОПдо 14.00 ч. на 24.11.2021 г.събиране на офертине се предвиждаАлександър Ячовски
email: a.yachovski@armf.bg
тел: 029224214
08898743288
Справка – лицето за контакт
12.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Курс за обучение на летателен състав (възстановяване на летателна подготовка) на самолет Ан-30, на 1 (един) пълен екипаж, включващ първи пилот, втори пилот, щурман, радист и борден инженер/техник от военно формирование 24900-София”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
10:00 ч. на 19.11.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
10.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лица за контактДокументация
Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства за военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 19.11.2021 г.Събиране на офертикапитан Илиян Илиев, тел: 0887055034, 029228860 капитан Димитър Христозов, тел.: 0898737727Справка – kins.trag@gmail.com или лицата за контакт
Доставка на резервни части за хардуер във военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 19.11.2021 г.Събиране на офертикапитан Илиян Илиев, тел: 0887055034, 029228860 капитан Димитър Христозов, тел.: 0898737727Справка – kins.trag@gmail.com или лицата за контакт
Поддръжка и ремонт на хардуер и периферни устройства за военно формирование 24900 - СофияОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 19.11.2021 г.Събиране на офертикапитан Илиян Илиев, тел: 0887055034, 029228860 капитан Димитър Христозов, тел.: 0898737727Справка – kins.trag@gmail.com или лицата за контакт
09.11.2021 г.
Предмет на ОПВид на процедуратаСрок за приемане на офертиЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 26030 - Безмер“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа на 17.11.2021 г. к-н Страхил Стоянов, служебен телефон: 046/666906, мобилен телефон: 0887840201, електронна поща: ekins@mail.bg.Справка - лицето за контакт
05.11.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Разширяване на системата за видеонаблюдение” във военно формирование 32610 - Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП14.00 ч. на 08.11.2021 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
29.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за авариен ремонт на изделие 10470” (хидравлична помпа Н-403А) във военно формирование 32610 - Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП10.00 ч. на 03.11.2021 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за
контакт
29.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на 2 (два) броя захранващи блокове (UPS) за извършване на авариен ремонт на изделие MSSR 2000”във военно формирование 32610 - Банкя”.Обществена поръчка по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП10.00 ч. на 03.11.2021 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
28.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средстваОП по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 11:30 часа
на
05.11.2021 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
От лицето за контакт
27.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на годишен абонамент за актуализация на сборници „Jeppesen” и база данни с аеронавигационна информация за цял свят (Unlimited access to Jeppesen Library, including Unlimited Access to Electronic Charts Online) за военни въздухоплавателни средства от състава на ВВС за периода от 01.02.2022 г. до 31.01.2023 г.”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.11.2021 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
+359 889 434 594
stefan.bozov@
gmail.com
От лицето за контакт
26.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 ч. на 08.11.2021 г.Събиране на офертимайор Николай Фолев,
тел.: 032/905643, 032/905543
Справка – лицето за контакт
20.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на сертифицирани аерофотофилми, химикали за проявяване и копиране“Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12.00 ч.
02.11.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
15.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокумента
ция
“Ремонт на сграда № 42 „Склад“ във военно формирование 34420Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т.1 от ЗОП--До 16.30 ч. на 25.10.2021 г.Събиране на офертине се предвиждам-р Николай Найденов
email: vf34420@abv.bg,
тел: 029272954
0889838699
0898741902
Справка – лицето за контакт
15.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на сграда № 28 „Склад АВ”във военно формирование 32610 - Банкя”.Обществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП10.00 ч. на 20.10.2021 г.Събиране на офертимайор Йордан Сотиров
Тел. 0898740885
Сл. тел. 39156
e-mail: vf32610@abv.bg
справка - лицето за контакт
14.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на сграда № 32 КДП „Височинен дом” във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 ч. на 22.10.2021 г.Събиране на офертимайор Димо Христов,
моб. тел.: 0889716763,
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Справка – лицето за контакт
11.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на лични предпазни средстваОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
21.10.2021 г.
Събиране на офертиЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя
11.10.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Закупуване на музикални инструменти във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на 19.10.2021 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Михаил Младенов,
моб. тел.: 0889277085
Справка – лицето за контакт
30.09.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни спасителни пояси АСП-74В”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
14.10.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
29.09.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационна лампа-фар 27V 250WОбществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
12.10.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
От лицето за контакт
16.09.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Изграждане на системи за физическа сигурност в обособени участъци,
структурна кабелна система и системи за физическа сигурност
в помещения на военно формирование 32610 - Банкя”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаСъгласно срока посочен в поканата за подаване на офертиПроучване за потенциални изпълнители след което проверка на документи за достъп до КИ и подаване на оферти Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Изисквания на възложителя
Протокол №1

 

09.09.2021
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за 2/6 годишно техническо обслужване на катапултни седалки Mk CH11A-3/4 за самолети РС-9М”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
11.10.2021 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Изисквания на възложителя

 

09.09.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доизграждане на пожароизвестителна система от взривобезопасен тип на сграда № 28 във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на 21.09.2021 г.Събиране на офертимайор Цвятко Трампов,
моб. тел: 0887856904,
сл. тел: 39155,
e-mail: ceco_trampov@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

01.09.2021г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Площадка за изграждане на склад за съхранение на резервни части за автомобили, електрогазова и самолетообслужваща техника във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 10:00 ч. на 13.09.2021 г.Събиране на офертимайор Николай Фолев
тел.: 032/905643,
032/905543
Справка – лицето за контакт

 

30.08.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на външни носители (хард дискове) и консумативи за печатаща техника за системи за обективен контрол на самолет Су-25 във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 23.09.2021 г.Събиране на офертист. серж. Николай Атанасов Пройчев,
сл. тел.: 046/666906,
моб тел.: 0888708925,
e-mail: ekins@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

02.08.2021
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационна фотолента и химикали за проявяване”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо
24.08.2021 г.
Получаване на оферти за участие във възлагането на ОПНе се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.: 0889 434 594
e-mail:
stefan.bozov@gmail.com
Договор с №400-7551/09.09.2021г.

Протокол с №400-7268/30.08.2021г.

 

12.07.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доизграждане и разширяване на системата за видеонаблюдение и контрол на достъпа във в.ф. 44510 - София, разделена на 2 (две) обособени позиции:
№ 1 – Доизграждане и разширяване на системата за видеонаблюдение и контрол на достъпа в техническата територия във в.ф. 44510 - София;
№ 2 – Доизграждане и разширяване на системата за видеонаблюдение и контрол на достъпа в административната територия във в.ф. 44510 - София
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

До 16:00 ч. на 05.08.2021 г., адрес: п.к. 1616, гр. София, кв. „Бояна”, ул. „Брезовица”, военно формирование 44510 - София
Дата на отваряне на офертите: 06.08.2021
Събиране на офертиЗа обособена позиция № 1 –
капитан Пламен Георгиев Димитров,
сл. тел.: 02/9229781,
моб. тел.: 0888902594

За обособена позиция № 2 –
старшина Илия Андреев Кочев,
сл. тел.: 02/9228740, 02/9229760,
моб. тел.: 0889442645

e-mail: okins44510@abv.bg
Справка – лицата за контакт

 

25.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за авариен ремонт на дизел-генератор ДАТ-200 във военно формирование 34690 - Добри долОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 ч. на 30.06.2021 г.Събиране на офертимайор Никифор Ангелов Димитров,
моб. тел.: 0898746999,
е-mail: fori_zemen@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

24.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на хардуерни елементи за система CRC System Interface (CSI) и система Integrated Command and Control System (ICC) във военно формирование 44510 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 15.07.2021 г.Събиране на офертимайор Янко Ганчев,
сл. тел.: 02/9229769, 02/9229706,
моб. тел.: 0888464553,
e-mail: okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

15.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни във военно формирование 22320 - БожурищеОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на 19.07.2021 г.Събиране на офертимайор Георги Георгиев,
Сл. тел.: 28546,
Моб. тел.: 0899937081
Справка – лицето за контакт

 

10.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на оферти
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 15.00 ч. на 22.06.2021 г.Събиране на ценови офертилейтенант Димитър Гачев:
сл. тел. 032/905548
с-на Петър Тилков:
сл. тел. 032/905643
Приложение 1
Приложение 2

 

10.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на оферти
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 50 „АТЦ” във в. ф. 52090 Долна МитрополияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП15.30 часа на 29.06.2021г.Събиране на ценови офертиподп. Веселин Митрев
GSM 0887755195
м-р Йордан Йорданов
GSM 0887259273
Приложение №1

 

08.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Премахване на около 50 (петдесет) броя дървета, създаващи опасност за функциониране на важни инфраструктурни обекти или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на личния състав във военно формирование 28540 - ТрудОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 14:00 ч. на 18.06.2021 г.Събиране на офертис-на Гроздан Грозев,
моб. тел.: 0898738504,
e-mail: vf28540@abv.bg
Изисквания на възложителя

 

04.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на железария във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 16.06.2021 г.Събиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел.: 02 9228 667,
моб. тел.: 0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 

04.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на уреди и материали за водопровод и баня /вкл. санитарни изделия/ във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 16.06.2021 г.Събиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел.: 02 9228 667,
моб. тел.: 0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 

01.06.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на 09.06.2021 г.Събиране на офертикапитан Емил Костов,
сл. тел.: 06552/ 24-34,
моб. тел.: 0885201630,
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

31.05.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на
процедурата
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице
за контакт
Документа
ция
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост, за разполагане на комуникационно оборудванеОбществена
поръчка по
чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
До 16:30 часа
на
09.06.2021 г.

събиране
на оферти
не се предвиждаЦветомир Цветанов,
сл. тел.: 02/92 24 213,
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

 

25.05.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 38550 - ЛокватаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
11.06.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант
Петър Нешовски,
сл. тел.: 24 293,
моб. тел.: 0876094577,
e-mail: 38550zk@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

20 .05. 2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на нова помпа за изпомпване на чиста вода с електродвигател до 20 kW с включен охладителен кожух във военно формирование 34420 - КостинбродОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
28.05.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на оферти майор Николай Найденов,
тел.: 029272954,
моб. тел.: 0889838699,
Справка – лицето за контакт

 

14.05.2021 год
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на преносим дигитален кондуктомер във военно формирование 24900 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
04.06.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиподп. Михаил Стоянов моб. тел.: 0888 853936, кап. Светослав Недялков моб. тел.: 0887 299522Справка – лицата за контакт

 

12.05.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на бойлери във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.05.2021 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев, сл. тел.: 02 9228 667, моб. тел.: 0878223210Справка – лицето за контакт

 

11.05.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на канцеларски материали, които не са включени в РС на ЦОП във военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.05.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертист. лейт. Николай Николов, сл. тел.: 02/9228761, 02/9228760, моб. тел.: 0882613535, 0888485514 Справка – лицето за контакт

 

11.05.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на фолио подпокривно за ремонт на покрив на сграда № 53 АТЦ във военно формирование 28540 - ТрудОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 14:00 ч. на
18.05.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертист. лейт. Петър Стоянов,
сл. тел.: 032 901843,
моб. тел.: 0878779609;
с-на Гроздан Грозев,
сл. тел.: 032 901876,
моб. тел.: 0898 738504,
e-mail: vf28540@abv.bg
Справка – лицaтa за контакт

 

 

29.04.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Наем на химически тоалетни във военно формирование 36780 - ШаблаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
14.05.2021 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Боян Шарлопов,
сл. тел.: 52904
моб. тел.: 0897603084,
e-mail: sharlopov@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

21.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на консумативи за радиолокационна техника (РЛТ) във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.05.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на оферти капитан Добрин Иванов,
сл. тел.: 02/92 28 682,
моб. тел.: 0885668068
Справка – лицето за контакт

 

19.04.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на знамена във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
29.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов,
сл. тел: 029228665,
моб. тел.: 0888499067
Справка – лицето за контакт

 

19.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на оферти
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
“Запълване с полиуретанова пяна на два броя мишени „Морско конче“ във военно формирование 34420- КостинбродОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 12.00 ч. на 20.04.2021 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждамайор Николай Найденов
GSM: 0889838699
От
лицето за контакт

 

16.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на външна канализационна мрежа в участък между войскови райони 1044-4 и 1044-5 - военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.05.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл.тел.:02 9228677,
моб. тел. : 0878223210
Справка – лицето за контакт

 

15.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на плакети „30 г. ЗРБ на ЗП „Шабла” във военно формирование 22320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
19.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиц. сл. Румяна Бозова,
сл. тел: 28511,
моб. тел.: 0889210906,
e-mail: rumi1973@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

13.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на щаба и хранилището за АВ на военно формирование 26720 - ЧерноморецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
29.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Иван Славов Славов – сл. тел.: 56604, моб. тел.: 0887760603;
капитан Красимир Здравков Кутов –
моб. тел.: 0894420280
Справка – лицето за контакт

 

06.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев
сл. тел: 02 9228673
моб. тел: 0878223210
Справка – лицето за контакт

 

 

06.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на сигнална лампа”
във военно формирование 34420-Костинброд
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 13.04.2021 г.Събиране
на оферти
Не се предвиждаоф. кан. Юлиан Игнатов
GSM: 0897814023
Справка -лицето за контакт

 

01.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на препарат за унищожаване на плевели във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Стоян Димитров,
моб. тел.: 0887 74 23 99,
e-mail: spd_vardun@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

01.04.2021 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-

До 16:00 ч. на
16.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров;
сл. тел.: 65770;
моб. тел.: 0886 252697;
e-mail: rad_32720@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

01.04.2021 год.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Авариен ремонт на сграда №49 „Команден пункт“ във военно формирование 36780 - ШаблаОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП

-До 13:00 ч. на
16.04.2021 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Боян Шарлопов,
моб. тел.: 0897603084,
e-mail: sharlopov@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

22.03.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на акумулаторна сярна киселина във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
08.04.2021 г.
-Не се предвижда
Събиране на офертимайор Пенко Любенов Христов,
сл. тел.: 02 9228 678,
моб. тел.: 0888444723
Справка -лицето за контакт

 

18.03.2021
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка и монтаж на климатична система на „Наземно радиолокационно опознаващо устройство ВТ-1“ във военно формирование 42520 - ЩръклевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 11:00 ч. на
31.03.2021 г.

Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант
Стефан Зарков Захариев, моб. тел.: 0899636606,
e-mail: pod42520@abv.bg.
Справка – лицето за контакт

 

02.03.2021
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на сертифицирани летателни обувки” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16.00 ч. на 12.03.2021 г.Събиране на офертиНе се предвиждак-н Николай Тонев Димов – сл. телефон: 032/905647;
- м-р Светослав Стоянов – сл. телефон: 032/905523, 032/905548;
Справка от лицата за контакт

 

01.03.2021
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на детайли от лагерен възел на редуктор за въртене(РВ-02) във в.ф. 54320-Божурище”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
12.03.2021 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Спас Спасов
сл.тел.: 02/92 28 682
моб. тел.:
0878561605
От лицето за контакт

 

07.12.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на Административно-битова сграда № 18 във военно формирование 42520 - Щръклево”Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 ч. на 10.12.2020 г.Получаване на офертине се предвиждамайор Васил Атанасов Йорданов, служебен телефон: 02-92 81100, мобилен телефон: 0884542355,
e-mail: pod42520@abv.bg
От лицето за контакт
„Частичен ремонт на покрива на сграда №37 във военно формирование 54320”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т.1 от Закона за обществени поръчки08.12.2020 гне се предвиждаДо 16:00 часа
на
08.12.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
vf54320@mail.bg

Справка лицето за контакт
„Ремонт на покрив на сграда № 27 “Административна във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 14.00 ч. на 14.12.2020 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229742
От
лицето за контакт

 

03.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сгради във военно формирование 24900 - София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
07.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Договор
„Ремонт на покрива на сграда №11 „Студен гараж“ във военно формирование 32610 - Банкя”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
07.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Договор
„Частичен ремонт на сграда №48 във военно формирование 34420 - Костинброд”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
07.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Договор
„Ремонт на покрива на сграда №18 „Щаб и спални помещения“ във военно формирование 36010 - Медковец”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 12:00 часа
на
07.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Договор

 

03.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 154 „Гараж, склад“ във военно формирование 52090 - Долна Митрополия“Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПне се предвиждадо 15:30 ч. на
08.12.2020 г.
не се предвижда
Събиране
на оферти
Емил Георгиев
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0878267275
е-mail: vvub 2001@abv.bg

 

03.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
“Ремонт на покрив на сграда №17 „Спално помещение“ във военно формирование 34690-Добри дол“Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 15:00 ч. на 04.12.2020 г.
получаване
на оферти
не се предвиждаСт. серж Кирил Георгиев Иванов
GSM:0887095871
Email: mura715@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 

03.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на компресиран природен газ“ във военно формирование 28000-Граф Игнатиево.Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
15.12.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Красимир Лалев
сл. тел. 032/905643
м-р Светослав Стоянов
сл. тел: 032/905523,
032/905548;
Лейт. Димитър Гачев
сл. тел: 032/905548
Приложения

 

02.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на геофизично проучване за водовземане, изграждане на водовземно съоръжение и сондиране“ във военно формирование 36510-Полски ГрадецОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.12.2020 г.събиране на ценови
оферти
Не се предвиждам-р Георги Георгиев
сл. тел. 0884542330
От
лицето за контакт

 

02.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ във военно формирование 54270-ПловдивОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.12.2020 г.събиране на ценови оферти
Не се предвиждам-р Калоян Георгиев
сл. тел. 032/906630
моб. тел: 898735255
plovdiv54270@abv.bg
От лицето за контакт

 

02.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на телевизионни приемници“ във военно формирование 54270-ПловдивОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.12.2020 г.
събиране ценови
на оферти
Не се предвиждам-р Калоян Георгиев
сл. тел. 032/906630
моб. тел: 898735255
plovdiv54270@abv.bg
От
лицето за контакт

 

02.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на специално работно облекло“ във военно формирование 34420-КостинбродОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 07.12.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждам-р Пламен Бенков
моб. тел:
0889841567
vf34420@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 

02.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
,,Ремонт на водопроводни щрангове на сграда № 12” във в.ф. 32610 -БАНКЯ
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОПдо 10:00 часа
на
07.12.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждамайор Цвятко
Трампов
Тел. 0887856904
Сл. тел. 39155
e-mail:
ceco_trampov@abv.bg

 

01.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка специализирана боя за военна техника във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 10.00 ч. на 04.12.2020 г.
Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Теодор Илиев
сл. тел:
02/92 29780
02/92 29785
Справка -лицето за контакт

 

01.12.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 14.00 ч. на 04.12.2020 г.събиране
на ценови оферти
не се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229742
Справка -лицето за контакт

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на 25 /двадесет и пет/ килограма антистатична добавка Stadis 450 за нуждите на военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОП12.00 часа на 04.12.2020 г.Събиране на ценови офертимайор Бисер Стефанов Шопов
тел.: 0898742547
Справка - лицата за контакт
Доставка на оборудване и софтуер за аеронавигационно осигуряване за военно формирование 32040 – Крумово както следва:
– 2 (два) броя таблети iPad;
– 2 (два) броя калъфи за съответните таблети iPad;
– 2 (два) броя планшети за съответните таблети iPad;
– 2 (два) броя стойки за неподвижно закрепване за съответните таблети iPad.
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОП12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на ценови офертиКапитан Александър Сандев
моб. тел.: 0888494354
сл. тел.: 032906344
navigation@24ab.bg

майор Пламен Дончев
моб. тел.: 0898742451
сл. тел.: 032906344, e-mail: navigation@24ab.bg
Справка - лицата за контакт
„Доставка на резервни части във в.ф.26600 Братово”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОПДо 15.30 часа на 03.12.2020 г.Събиране на ценови офертимайор Даниел Иванов Димитров,
моб. тел. 0889442101
Ел.поща: vf_26600@abv.bg
Справка - лицата за контакт
„Доставка на резервни части за хардуер, невключени в РС на ЦООП във военно формирование 54270 - Пловдив”.Обществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОПдо 16.00 ч. на 02.12.2020 г.Събиране на ценови офертимайор Десислав Денев
Тел:032/906 603 GSM:0889 248 912
е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
Справка - лицата за контакт
„Доставка на материали и оборудване за изграждане на преносна среда за система за опознаване „свой-чужд” в Режим 5” за в.ф. 54270-Пловдивдо 16.00 ч. на 04.12.2020 г.майор Десислав Денев
Тел:032/906 603 GSM:0889 248 912
е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
Справка - лицата за контакт
„Извършването на ремонт на хардуер и периферни устройства във военно формирование 52090 Долна Митрополия”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОПдо 08:30 ч. на
02.12.2020 г.
Събиране на ценови офертиСъбиране на ценови оферти Майор Йордан Йорданов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0887259273
е-mail:vvub 2001@abv.bg
Справка - лицата за контакт
Доставка на резервни части за хардуер не включени в РС за ЦООП във военно формирование 52090- Долна Митрополия”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, от ЗОПдо 08:30 ч. на
02.12.2020 г.
Събиране на ценови офертимайор Ивайло Людмилов Горанов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888448928
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка - лицата за контакт

 

30.11.2020 г.
Предмет на ОПВид на поръчкатаСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на САПП Урал 4320” във военно формирование 26030-БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на 02.12.2020 г.
Събиране на ценови офертим-р Красимир Иванов
тел.: 0887609848
e-mail: dhh_bg@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка
на резервни части
за комуникационно-информационна и навигационна техника
във
военно формирование
24900 - София“.
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.12.2020 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
0292 28860
капитан Димитър Христозов
GSM:0898737727
За получаване необходимата документация- kins.trag@gmail.com или лицата за контакт

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
,,Извършване на ремонт на хардуер и периферни устройства във военно формирование 24900-София“Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.12.2020 г.Събиране на ценови оферти
не се предвиждакапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
0292 28860
капитан Димитър Христозов
GSM:0898737727
За получаване необходимата документация- kins.trag@gmail.com или лицата за контакт

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на десантно и алпийско оборудване“ във военно формирование 32040 – Крумово ОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040-Крумово” 12.00 часа на 03.12.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040-Крумовоне се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
24ab.bg@abv.bg
ПРИЛОЖЕНИЯ

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника“ във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 часа на 04.12.2020г.Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
0898735842
Приложениe № 1

Приложениe № 2

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация

„Ремонт на електроисталация в административната част към полигон „Елена““ за ВФ 54720-Пловдив (с.Елена, общ. Хасково, обл. Хасково)
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 16.00 часа на 04.12.2020 г
събиране
на оферти
не се предвижда032/906650
0898737927
к-н Камен Атанасов
kamenatanasov@abv.bg

 

30.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
“Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
--До 16:00 ч. на 03.12.2020 г.събиране
на ценови оферти
не се предвиждак-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
Справка -лицето за контакт

 

 

26.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за закупуване на документация Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 часа на 27.11.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
Приложения
„Доставка на сигнален генератор Low Avionics Signal Generator
или аналогичен и акумулаторни батерии“ във военно формирование 24900-София
Обществена поръчка чл. 20, ал. 6 от ЗОПдо 16.00 часа на 04.12.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Ячовски
сл. тел. 02/9224214
Приложения

ПРОТОКОЛ
„Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 26030 - Безмер“обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП
Не се предвиждадо 16:00 ч. на
02.12.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаст. серж. Николай Пройчев, сл. тел. 046/666906,
моб. тел. 0888708925, електронна поща: ekins@mail.bg
„Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа 02.12.2020г.Събиране
на оферти
м-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
Приложения
„Доставка на материали за доизграждане на мобилна апаратна за достъп във военно формирование 26450-София”. Обществена поръчка
по реда на чл.3, ал.1, т.2
и чл.7, ал.1 и ал. 2. и
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 03.12.2020 г.Събиране на офертиНе се предвижда Георги ЖИРТОВ
сл.тел:02/9228760,
моб.тел:0886400383 Биляна ЕВТИМОВА
сл.тел:02/9228761,
моб.тел:0885285144
Справки за техническите изисквания – лицето за контакт

 

25.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
"Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 24980-Божурище"ОП по реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 12.00 часа на 01.12.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Валентин Златковски
сл. тел.: 029228602
моб. тел.: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
"Доставка на резервни части за комуникационно-информационна и навигационна техника във военно формирование 24980-Божурище"обществена поръчка по чл. 20, ал.4 от ЗОПДо 12:00 ч. на 01.12.2020 г.Подаване на офертимайор Валентин Златковски
сл.тел.: 029228602
моб.тел.: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@
gmail.com
Справки – лицето за контакт
"Доставка на резервни части за хардуер невключени в РС за ЦООП във военно формирование 24980-Божурище"обществена поръчка по чл. 20, ал.4 от ЗОПДо 12:00 ч. на 01.12.2020 г.майор Валентин Златковски
сл.тел.: 029228602
моб.тел.: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@
gmail.com
Справки – лицето за контакт
„Извършване на ремонт на хардуер и периферни устройства във военно формирование 54270 - Пловдив“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОПдо 16.00 часа на 27.11.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждаМайор Димитър Чакъров
Тел: 032/906 660 GSM: 0888 664 481
е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
"Доставка на резервни части за хардуер невключени в РС за ЦООП във военно формирование 24980-Божурище"ОП по реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 12.00 часа на 01.12.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Валентин Златковски
сл. телефон: 029228602
моб. телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства във военно формирование 44510 - София”Обществена поръчка
по реда на чл.3, ал.1, т.2
и чл.7, ал.1 и ал. 2 от ЗОП
до 14.00 часа на 02.12.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждаСтаршина Илия Кочев
сл.тел: 02/9228740,
02/9229706,
моб.тел: 0889442645
okins44510@abv.bg
Доставка на преносим дигитален кондуктометър във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП12.00 часа на 04.12.2020 г.събиране на оферти във в. ф.32040не се предвиждакапитан Калоян Стоянов Тодоров-
тел.:0898745940
капитан Даниел Тодоров Петрински-
тел.:0898743906

 

24.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на военнополицейски помощни средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.11.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Изисквания на възложителя

 

23.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариранеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Доставка на консумативи за копирни и печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”за военно формирование 26450 Обществена поръчка
по реда на чл.3, ал.1, т.2
и чл.7, ал.1 и ал. 2. и
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 01.12.2020 г.Събиране на оферти Биляна ЕВТИМОВА
сл.тел:02/9228761
Справки за техническите изисквания – лицето за контакт
"Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули AC 2112_SQL Server" във военно формированиеОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16.00 часа на 01.12.2020г.Събиране на офертиНе се предвижвац. сл. Ячовски сл. тел. 02/ 922 42 14 Приложения

 

19.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за специално оборудване на автогоривозареждачи” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 16.00 часа на 30.11.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждак-н Николай Тонев Димов – сл. телефон: 032/905647 Приложения

 

19.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за одухване на листа и оборудване за тях и други подобни”, 26030-БезмерОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16.00 часа на 27.11.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждам-р Димо Христов
тел.: 0889/71-67-63
e-mail: dhh_bg@abv.bg

 

18.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на хардуер за система Integrated Command and Control System (ICC)””Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
27.11.2020 г

Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложения

Договор

 

17.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Депониране на опасни и общо разпространени отпадъци” във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
30.11.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждак-н Светлозар Стефанов Ковачев – сл. телефон: 032/905537 ПРИЛОЖЕНИЯ

 

17.11.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Ремонт на част от покрив на сграда № 140 е„ОПАТ“ във военно формирование 52090 - Долна Митрополия“обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП
Не се предвиждадо 15:30 ч. на
26.11.2020 г
не се предвижда

Събиране
на оферти
Антон Антонов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0887349095
е-mail: vvub 2001@abv.bg

 

09.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалентна (24 V/48Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
16.11.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документация

 

02.11.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на дървени подпори за радиолокационна техника (РЛТ) във военно формирование 34820 - БатакОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
06.11.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиофицерски кандидат 2-ли клас Атанас Тренов служебен телелфон: 35502; мобилен телефон: 0899890870; e-mail адрес: kartela_34820@abv.bg;Справка – лицето за контакт
Доставка на честотен инвертор за наземно радиолокационно опознаващо устройство (НРЛОУ) ВТ-1 във военно формирование 34920 - ХасковоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
09.11.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Анна Иванова
тел: 038/662458 e-mail: haskovo920@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на нагръдни знаци във военно формирование 54270 - ПловдивОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
13.11.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Сарачев
сл. тел: 032/906604
моб. тел: 0897484028 e-mail: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на техника и материални средства за окомплектоване на ФОППБ във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
17.11.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов моб. тел:
0888 49 90 67
Справка – лицето за контакт

 

26.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на офис оборудване/обзавеждане невключени в РС на ЦОП във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.11.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов моб. тел: 0888 49 90 67Справка – лицето за контакт

 

26.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 44510 -СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
05.11.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиЖелязко Лилянов
сл. тел: 02/9229741, 02/9229742

Справка – лицето за контакт

 

21.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на строителни материали за извършване на ремонт на фургон АП-1 от състава на РЛС 5Н84АЭ-1 във военно формирование 44380 - БратовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
30.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Иван Тодоров
моб. тел. 0887748840
капитан Милен Иванов
моб. тел. 0886852049

Справка – лицето за контакт

 

21.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на компютърна техника, копирни и печатащи устройства от военно формирование 24980 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
29.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
сл. тел.: 029228602
моб. тел.: 0887740176 е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com

Справка – лицето за контакт

 

21.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Профилактика на трафопост във военно формирование 36010 -Медковец ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
30.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Любомил Цветанов
тел. 0887246350, 0884542348
п.к. 3670, с. Медковец, в.ф. 36010,
e-mail: 36010k@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

19.10.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на лични предпазни средстваОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
29.10.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя
Тестване, ремонт, освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средстваОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
28.10.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

 

07.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
19.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Добрин Минчев Стефанов
тел.: 0898 77 52 16
Справка – лицето за контакт

 

05.10.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за навесна система на колесен трактор ТК-80”
във 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 12:00 часа
на
09.10.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Приложение

 

02.10.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на халогенни лампи с рефлектори за стационарна светотехническа система (СТС) от еКИНС във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 ч. на
09.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел: 032/905561
моб. тел: 0888001671
ст. лейт. Васил Василев сл. тел: 032/905670
моб. тел: 0883360710
Справка – лицата за контакт

 

28.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на 2 (два) броя инверторни климатици във военно формирование 22800 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Игнат Филчев Иванов
тел: 0888499067
Справка – лицето за контакт

 

23.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на борден планшет във военно формирование
52090 - Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
25.09.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Стефанов Иванов
тел: 06552/24-34
моб. тел: 0887799968
Справка – лицето за контакт

 

21.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Изграждане на система за непрекъснато наблюдение и контрол на комуникационно-информационните ресурси във военно формирование
44510 - София
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
16.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Иван Кировски сл. тел: 02/9228740 02/9229706 моб. тел: 0889442698 е-mail: okins44510@abv.bgСправка – лицето за контакт
Ремонт на санитарни възли в сгради № 75 „Дежурен автопарк“ и № 183 „Хангар № 2”във военно формирование
26030 - Безмер
ОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 ч. на
25.09.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димо Христов тел.: 0889 71 67 63 e-mail: dhh_bg@abv.bgСправка – лицето за контакт
Изграждане на инфраструктура за оптична кабелна мрежа във военно формирование
26600 - Братово
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на
02.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Георги Андреев Иванов
моб. тел: 0898736181 e-mail: vf_26600@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

18.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Техническо обслужване и ремонт на автобус DVL BOVA FUTURA – смяна на масло в двигателя и филтри и ремонт на съединител и спирачна система във военно формирование
34420 - Костинброд
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
12.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Николай Найденов
тел: 24 281 моб. тел: 0889 83 86 99
Справка – лицето за контакт

 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 20 „Укритие – халета” във военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП--до 16:00 часа
на
30.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Георгиев
сл. тел. 0884542330
Справка -лицето за контакт

 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Придобиване на оборудване за изграждане на оптична кабелна линия между военни формирования 24980 и 54320-Божурище” Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 12:00 часа
на
01.10.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждамайор Валентин Златковски
сл. тел. 029228602
моб. тел. 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка -лицето за контакт

 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на техническа сграда на ОКЦ- Емона от състава на военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП-До 16:00 ч. на
25.09.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Васил Груев
моб. тел: 0887600032
Справка – лицето за контакт

 

11.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за 2/6 годишно техническо обслужване на катапултни седалки Mk CH11A-3/4 за самолети РС-9М”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
23.09.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документация

Копие от Протокол

Копие от Договор


 

10.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на леководолазно оборудване и екипировка”
във в.ф. 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 10:30 часа на
21.09.2020 г.

не се предвиждац. сл. Александър Ячовски,
сл. тел. 020224214,
e-mail a.yachovski@armf.bg
Изисквания на възложителя

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

09.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на офис оборудване и обзавеждане за конферентна зала към Авиационна библиотека на Военновъздушните сили”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
09.10.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт
„Доставка на перални машини”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
24.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт

 

02.09,2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на метални врати“
във военно формирование 36510 – Полски Градец

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
13.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Стефанов Георгиев,
тел. 0884542330
Справка -лицето за контакт

 

02.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на система за контрол на достъпа – турникет и бариера”
във в.ф. 52090-Долна Митрополия
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 15:30 часа
на
10.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Светослав Неделчев
сл. тел.: 064/822079
моб. тел.: 0887987565
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 

02.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия)”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
10.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт

 

25.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за ЗиЛ 4505“
във в.ф. 52090-Долна Митрополия

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 12:00 часа
на
09.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Генади Танов Георгиев,
06552/24-34, вътр. 65543
моб. тел. 0888 13 27 84
Справка -лицето за контакт

 

24.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
" Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A"
във в.ф. 32040-Крумово

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 12:00 часа
на
03.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
svetli_lom@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 

24.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
"Ремонт на карданно предаване, спирачна и изпускателна система" на АГЗ МАЗ 500
във в.ф. 26720-Черноморец

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
09.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Иван Славов Славов,
моб. тел. 0887760603
Справка -лицето за контакт

 

20.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на пожарогасителни средства и оборудване”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
02.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждамайор Игнат Филчев Иванов, тел.0888499067Справка -лицето за контакт

 

19.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестник Лице за контактДокументация
„Доставка на железария”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
28.08.2020 г
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Игнат Филчев Иванов, тел.0888499067
Справка – лицето за контакт

 

18.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар”
във в.ф. 32610-Банкя
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
19.08.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждасержант Илия Борисов Златков
тел. 02/92 39155
моб. тел. 0882802089
Справка -лицата за контакт

 

13.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства, числящи се на военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
24.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл. тел: 02/9228761, 02/9228760, моб. тел: 0885285144, 0886400383Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
26810 - Поповица
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
21.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Данчо Ерелийски
тел: 31 101 моб. тел: 0898745917
Справка – лицето за контакт
Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
23.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на оферти-н Светлозар Парталски – сл. телефон: 0898/572824 лейт. Димитър Гачев – сл. телефон: 032/905548 graf_log@abv.bgСправка – лицата за контакт

 

12.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
42520 - Щръклево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
20.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертицивилен служител Росица Христова Дончева, сл. тел: 65783, моб. тел: 0884359555, e-mail: rosica.doncheva@abv.bg Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
24980 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
21.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Снежан Снежанов
сл. тел: 029228638
моб. тел: 0889338569 е-mail: 24980log@mail.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34630 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
17.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Венцеслав Вълчев тел: 28557/28567 GSM: 0887 29 82 85Справка – лицето за контакт

 

11.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на строителни материали за „Авиационна библиотека на Военновъздушните сили“ към военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиИгнат Иванов
тел: 0888 499 067
Справка – лицето за контакт
Доставка на конектори 7 (седем) пинов със скоба за захващане към кабел във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
20.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел: 32770
моб. тел: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 

10.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
28770 - Балчик
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
19.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиНеделчо Иванов
тел: 0888 061 885
Справка – лицето за контакт
Ремонт на кухненска техника и оборудване във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на
19.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Антон Георгиев Антонов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0887 349 095
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

06.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
54270 - Пловдив
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
13.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант
Петър Сарачев
Тел: 032/906 604
GSM: 0897 484 028
e-mail: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

05.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извозване на смет” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 13.00 часа на 17.08.2020 г.Събиране на оферти- к-н Светлозар Ковачев 032/905537
- лейт. Димитър Гачев 032/905548
Документи
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34420 - Костинброд
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
25.08.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждам-р Николай Найденов
тел: 24281
GSM: 0889838699
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
52860 - Кичево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на
10.08.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Хрисимир Атанасов
сл. тел: 51606
моб. тел: 0893575210
e-mail: zktv52860@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

04.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
36150 - Стара Загора
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42375
lambi_s@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
36780 - Шабла
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Иван Иванов
сл. тел: 052 5 52902
моб. тел: 0888 132 679
e-mail: zp_vvs@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на инструменти във военно формирование 44510 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 ч. на
04.09.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЖелязко Лилянов
сл. тел: 02/9229741, 02/9229742
Справка – лицето за контакт

 

03.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
26720 - Черноморец
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвижда Събиране на офертимайор Иван Славов,
служебен телефон: 56604, мобилен телефон: 0887760603
Справка – лицето за контакт

 

29.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Красимир Лалев
сл. телефон: 032/9033643 моб. телефон: 0898/736600
Справка – лицето за контакт

 

29.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на указателна табела от месинг с надпис във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Надежда Топурова
сл. телефон: 032/9033547 моб. телефон: 0898/736359
Справка – лицето за контакт

 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Обслужване на автомобили марка Форд във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347

Справка – лицето за контакт

 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347
Справка – лицето за контакт

 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на филтри във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347

Справка – лицето за контакт

 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на санитарни възли в сграда № 13 “Щаб” във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 10:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Мирослав Илиев
сл. тел: 39159
моб. тел: 0899830527
iliev.mb@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Йордан Йорданов
032 906338
к-н Георги Тропанков
032 906394
Справка – лицето за контакт

 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34820 - Батак
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
07.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиофицерски кандидат 2-ли клас Атанас Тренов
служебен телелфон: 35502;
мобилен телефон: 0899890870;
e-mail адрес: kartela_34820@abv.bg;
Справка – лицето за контакт

 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на климатична система във военно формирование
24980 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
служебен телефон: 029228602
мобилен телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за ИФА-КМ 2310 във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
30.07.2020 г.


-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Здравко Трифонов
сл. тел.: 06552/ 24-34, вътрешен: 65542,
моб. тел.: 0887703444
е-mail: vvub2001@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
07.08.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел.: 65770
моб. тел.: 0886252697

Справка – лицето за контакт

 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на автобус Мерцедес във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
29.07.2020 г.


-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Генади Георгиев
сл. тел.: 06552/ 24-34, вътрешен: 65543,
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

16.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за газови оръдия за прогонване на птици DEF-M2 във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 13:00 ч. на
23.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Здравко Трифонов
сл. тел.: 06552/24-34,
моб. тел.: 0887703444,
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

15.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на санитарни възли на сгради № 47 „Битова сграда“, № 48 „Битова сграда“ и № 52 „КПП-2 във военно формирование 34420 - КостинбродОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Николай Найденов
тел: 24 281
GSM: 0889 83 86 99
Справка – лицето за контакт

 

13.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - Крумово ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 12:00 ч. на
31.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка – лицата за контакт

 

13.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт
Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 34690 - Добри дол

ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
21.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти м-р Никифор Ангелов Димитров
GSM: 0898 74 69 99
e-mail: fori_zemen@abv.bg
Справка – лицeтo за контакт

 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт
Документа-
ция
Доставка на специализиран и приложен софтуер Solaris support лиценз за хардуер във военно формирование 44510 - София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
20.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти майор Янко Ганчев
сл.тел: 02/9229769,
02/9229706,
моб.тел: 0888464553
okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за военно формирование 28000 - Граф Игнатиево ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
22.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Петър Петров 032/905549;
0889200347
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицата за контакт

 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на инструменти във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
22.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Петър Петров 032/905549;
0889200347
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицата за контакт

 

09.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка на центробежен вентилатор за ниско и средно налягане общопромишлен с ремъчна предавка тип ВНСН 4 във военно формирование 44510 -София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 15:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвижда
Събиране на офертиИван Драганов
сл. тел: 02/9229759
Справка – лицето за контакт

 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
17.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти Капитан Цветелин Иванов
Тел. 0898766830
Справка – лицето за контакт

 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за ползване на част от войскови район № 2479 във военно формирование 44510 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-Удължаване на срока за приемане на оферти до 15:00 ч. на 15.11.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на офертиРумен Желязков
сл. тел: 02/9229741
Справка – лицето за контакт

 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на компоненти за интеграция на съществуващите и новоизградените оптични и структурно кабелни мрежи във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
31.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертист. серж. Николай Атанасов Пройчев, служебен телефон:046/666906, мобилен телефон: 0888708925, електронна поща:ekins@mail.bgСправка – лицето за контакт

 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на радио-магнитен индикатор KNI 582-1 или еквивалент във военно формирование 24900 - София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Мирослав Пипев сл. тел: 28831
моб. тел: 0898775309
Справка – лицето за контакт

 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в Държавен вестникЛице за контакт Доку-
мента-
ция
„Доставка на жилищен модул(контейнер) с вграден инверторен климатик“
във в.ф. 24900-София
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--До 16:00 часа
на
17.07.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Атанасов, сл. тел. 0292 28872,
моб. тел. 0887 081 250, електронна поща: buaftab@mail.bg
-

 

06.07.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 38550 - ЛокватаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
17.07.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертилейтенант Петър Нешовски сл. тел: 24293
моб. тел: 0876094577
Справка – лицето за контакт

 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 

02.07.2020г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28540 - ТрудОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 14:00 ч. на
17.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Георги Георгиев
сл.тел:032/ 901859
моб.тел:089 6791896
оф.канд Любомир Иванов
сл.тел:032/ 901824
моб.тел:0888938073

Приложение №

 

02.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
15.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Милен Дичев Михалев тел.: 0898740940
капитан Милка Сотирова Костова тел.: 0894366898
Приложение 1

 

30.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на Skype for Business IP телефонен апарат от базов клас във военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Биляна Евтимова
сл.тел: 02/9228761,
02/9228766,
моб.тел: 0885285144
Справка – лицето за контакт

 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицето за контакт

 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за водопровод във военно формирование 42130 - БоровецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
08.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Йордан Николов
сл. тел: 02/92 29662
GSM: 0887410550
e-mail: cspls_borovec@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 54720 - Пловдив (с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Камен Атанасов
032/906650
0898737927
stoyanova_54720@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

26.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка Мерцедес във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
29.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Стоян Димитров
тел.: 0887742399
e-mail: spd_vardun@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар”
във в.ф. 36010-Медковец.
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15.00 часа на 10.07.2020г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Любомил Цветанов, тел.0887246350, 0884542348.
п.к. 3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
e-mail:36010k@mail.bg
Приложение

 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
до 12.00 часа на 03.07.2020 г.Събиране на офертине се предвиждак-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Приложения

 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за радиолокационна техника (РЛТ) във военно формирование 54270 - ПловдивОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Милен Михайлов
Тел: 032/906 617
GSM: 0894 403 587
e-mail: plovdiv54270@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за ползване на част от войскови район № 2482 от мобилен оператор „А1 България“ ЕАД във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-Удължаване на срока за приемане на оферти до 16:00 ч. на
31.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Светлозар Стойнев,
сержант Илия Златков
Тел. 02/92 39155
Справка – лицето за контакт

 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 26810 - ПоповицаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
30.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Веселин Николов Цанков
тел: 0898735773
Справка – лицето за контакт

 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210
Справка – лицето за контакт

 

16.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни във военно формирование 22320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
01.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМ-р Михаил Стоянов
Тел: 28536
GSM: 0888853936
Справка – лицето за контакт

 

15.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за възстановяване на комуникационен шелтър във военно формирование
36010 - Медковец
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
24.07.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Любомил Цветанов
тел:0887246350
0884542348
e-mail:36010k@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на спасителни парашути С-4У и ПН-58Обществена поръчка по чл.20, aл.6 от ЗОП--
До 16:30 часа
на
26.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

Протокол


Договор

 

 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника и оборудване” във
в.ф. 52090-Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвижда-до 15:30 ч. на 17.06.2020 г.Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Антон Антонов
сл. тел. 06552/ 24-34, моб. тел. 0887 349 095 е-mail: vvub2001@abv.bg

-

 

10.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на амортизатори за електрически двигател за радиолокационна техника”
във в.ф. 42520-Щръклево
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 часа
на
06.07.2020 г
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Росица Дончева, сл. тел. 0292 81126,
моб. тел. 0884359555, електронна поща: rosica.doncheva@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

09.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования на Военновъздушните сили”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с одобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение 1

Приложение 2


Приложение 3


Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3


Договор и Приложения


Договор

ДОГОВОР

 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка и монтаж на PVC дограма при запазване на съществуващата конфигурация, включително комарници за отваряемите части във военно формирование
32720 - Радишево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 18:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел.: 32770:
моб. тел.: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изработване на покривала за 2 бр. палатки (от комплекта за технологично оборудване МС – 1760) и на под за 1 модул от същата палатка за военно формирование
36150 - Стара Загора, ВР 1479-3
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
-До 11:00 ч. на
12.06.2020 г
-
Не се предвижда
Събиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на знамена във военно формирование
54320 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
12.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан
Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
моб. телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаподп. Деян Евлогиев Борисов сл. тел. 032/905560

м-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
0898735842
Приложение 1

Приложение 2

 

03.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за копирни и печатащи устройства, невключени в рамковите споразумения и договори по ЦООПОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12.00 ч. на
12.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертиподп. Румен ГАЙДАРОВ
сл.тел:02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887312992
okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на компоненти за изграждане на система за планиране и проиграване на мисията във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаст. серж. Николай Атанасов Пройчев, сл. тел. 046/666906, моб. тел. 0888708925, поща: ekins@mail.bg

 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на въглищаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
05.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

Договор

 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка на захранващи блокове за монтаж на еврошина от тип Siemens BEP1331-1SH02 или негов еквивалентОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
08.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Хрисимир Атанасов, сл. тел: 51606,
моб. тел: 0893575210,
e-mail: zktv52860@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и полигонни изпитвания за установяване на техническото състояние на 30 mm авиационни патрони с ОФЗ, БР и БТ снаряди, тип АО-18 (ГШ-6-30)”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети С-5КП и взриватели В-5КП”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

Договор

 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на взриватели за авиационни бомби АМВ-А-Э-2 и АВУ-ЭТ”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвижда
До 16:30 часа
на
19.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бойлериОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
29.05.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Възстановяване на работоспособността на стационарна светотехническа система във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Емил Ганчев Георгиев,
сл. тел. 046/666906,
моб. тел. 0887527995, електронна поща: ekins@mail.bg

 

22.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на модули „ACCESS POINT“ за ЗРК 2К12 към военно формирование 36150-Стара Загора, ВР 1479-3ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 11:00 ч. на
05.06.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 81 във военно формирование 22320 – Божурище”
Обособена позиция № 1- “Ремонт на хидроизолация и довършителни работи по фасадата на сграда №81”
Обособена позиция № 2- “Доставка и монтаж на догарми”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До
14.00 ч. на 12.06.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Петър Йорданов
Тел:02/92 28504
GSM: 0888123868
Справка – лицето за контакт
„Ремонт на сграда №17 „Щаб” във военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До 16:00 ч. на 03.06.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Георги Георгиев,
мобилен телефон 0884 542 330
Справка – лицето за контакт

 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изграждане на комуникационна инфраструктура между РЛС 1РЛ113Е и метална вишка във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт
Осигуряване на кран за демонтиране (премахване) на съществуваща радиолокационна станция (РЛС) от метална вишка и монтирането на вторичен радар MSSR 2000I върху същата във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Състояние на процедуратаПубликуване на информация за търга в ежедневниккЛице за контактДокументация
Ремонт на автобус Мерцедес
във военно формирование 52090 - Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
19.05.2020 г.
-
Събиране
на оферти
Не се предвиждакапитан Генади Георгиев
сл. тел.: 06552/24-34, вътрешен 65543
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub 2001@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 7 „Склад № 13“ във
в. ф. 26810-Поповица“
Отворена – на основание чл. 18, т.1 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.05.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Веселин Николов Цанков, тел. 0898735773

 

14.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Абонаментно поддържане, обслужване и ремонт на асансьорна техникаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
21.05.2020 г.

Избор на Изпълнител
Не се предвиждаЦветомир Цветанов
сл.тел :02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg


Изисквания на възложителя

ДОГОВОР

 

11.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на комуникационно оборудване за предаване на данни във военно формирование 32720 - РадишевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка -
лицето за контакт

 

28.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на телоподаващ заваръчен апарат
във военно формирование 32610 - Банкя
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Светлозар Стойнев
Тел. 0888992741
Справка – лицето за контакт
Ремонт на 3 (три) броя филтри за несинхронни импулсни смущения (НИС)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
08.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиСтарши лейтенант
Петър Яков
Тел: 032/901843
GSM: 0898325830
e-mail: vf28540@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

13.04.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на консумативи за авиационна техника във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП- До 12.00 ч. на
24.04.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димитър Василев Кичуков –
тел.: 0898741392

Справка -
лицето за контакт

 

10.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент (24 V/48 Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Протокол


Договор

 

06.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за разширяване на структурно-кабелна система за КИС "ЩИТ" за нуждите на военни формирования 24980, 22320 и 34630 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП - До 12.00 ч. на
16.04.2020 г.
- Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
служебен телефон: 029228602
мобилен телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 

03.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
22.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор

„Физико-химичен анализ на проби от барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети, от изделия
62MK и 72 ”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор


 

 

02.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Почистване и ремонт на резервоари за гориво във военно формирование 26030–Безмер“Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
16.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Димо Христов
сл.тел: 046/666 906,
вътр. 47043
моб.тел:0889/71-67-63
Приложение №1

 

 

20.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 5Л-94 от технологично оборудване”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 6 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.04.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Александър Ячовски
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0898743288
Приложения

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР и Приложения

 

09.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования 22320 - Божурище и 32610 -Банкя”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с обобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП

Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

ПОКАНА

Приложение № 2

 

21.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалентно/и”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 6 от ЗОП
До 16:00 часа
на
09.03.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ

 

18.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни фотоленти и химикали за проявяване”
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП

Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
27.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложения № 2

Протокол № 1

Протокол № 2

 

04.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Технически преглед на индустриален жп клон във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
10.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаЦветомир Цветанов, сл.тел. 02/92 24 213, e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg

Приложения

Приложениe 1

 

07.01.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на годишен абонамент за обновяване на сборници „Jeppesen” и база данни с аеронавигационна информация на военни въздухоплавателни средства
за нуждите на ВВС“
Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
14.01.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

 

03.12.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово”Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т.1 от ЗОПДо 12.00 ч. на
09.12.2019 г.
не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 032/906339
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

02.12.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
,,Доставка на акумолаторни батерии за UPS''Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 ч. на 09.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл. тел. 02/9228660
моб.Тел: 0888486875
vf54320@mail.bg
Справка -
лицето за контакт