МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ29.12.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
"Доставка на годишен абонамент за обновяване на сборници "Jeppesen" и база данни с аеронавигационна информация на военни въздухоплавателни средства за нуждите на ВВС"Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.01.2018 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР

18.12.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Доставка на компресиран природен газ” за военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждадо 16:00 часа на 10.01.2018 гСъбиране на офертиНе се предвижда
Емил Милушев сл.тел. 02/9224214
Галина Жекова
сл.тел. 02/9224212
ДОКУМЕНТИ

07.12.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Ремонт на наземен токоизточник тип GPU-50MDI 1ALN във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 10:00 часа на 11.12.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаМайор Стоян Георгиев GSM 0888 462 493Приложение № 1 и 2 - Справка лицето за контакт
„Доставка на консумативи и резервни части за хардуер, за покриване на техническите изис-квания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със софтуерни счетоводни програм-ни продукти „АС 2012_ SQL Server” и „AlgosSklad ” във фи-нансовите служби и звената за отчет на материалните и финан-сови ресурси във военните фор-мирования от състава на ВВС”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 10:00 часа на 11.12.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Справка лицето за контакт

05.12.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Ремонт на офис техника за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със софтуерни счетоводни програмни продукти „AC 2012_SQL Server“ и „AlgosSklad” във финансовите служби и звената за отчет на материалните и финансови ресурси във военнo формированиe 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 5, от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 08.12.2017 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
ст. лейт. Димитър Христозов
GSM:0898737727
За получаване необходимата документация- kins_trag@24ab.bg или лицата за контакт
„Доставка на материали за комунално-битови нужди” във военно формирование
44510-София
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 08.12.2017 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
Документацията ще бъде предоставена от лицето за контакт
„Доставка на вещево-хранително имущество” във военно формирование
44510-София
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 08.12.2017 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
Документацията ще бъде предоставена от лицето за контакт

01.12.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
Доставка на консумативи и резервни части за хардуер за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със софтуерни счетоводни програмни продукти „AC 2012_SQL Server“ и „AlgosSklad” във финансовите служби и звената за отчет на материалните и финансови ресурси във военнo формированиe 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 5, от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 08.12.2017г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
капитан Христо Николов
GSM:0886534297
За получаване необходимата документация- kins_trag@24ab.bg или лицата за контакт
„Акумулаторни батерии за специалното оборудване на автомобил за противообледенителна обработка” във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждадо 14:00 часа на 06.12.2017гСъбиране на офертиНе се предвиждакапитан Георги Атанасов GSM 0887081250Документацията ще бъде предоставена от лицата за контакт
„Доставка на консумативи и резервни части за хардуер за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със софтуерни счетоводни програмни продукти „AC 2012_SQL Server“ и „AlgosSklad“ във финансовите служби и звената за отчет на материалните и финансовите ресурси във военните формирования от състава на ВВС” за военно формирование 44510Обществена поръчка
по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 20, ал. 5 от ЗОП
Не се предвижда До 14:00 ч. на 08.12.2017г.Събиране на офертим-р Христо Христов
сл.тел:02/9229706, 02/9229766
моб.тел:08886786701
„Авариен ремонт на покрива на кула на сграда № 9 „Хангар І” във военно формирование 28000Обществена поръчка До 07.12.2017г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Лицето за контакт
„Поддръжка на съоръжения в склад за ГСМ” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“Обществена поръчка чл. 20, ал. 5 от ЗОПДо 07.12.2017г.
Не се предвиждаполк. Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543
м-р Мая Бойчева-032/905 680
Лицeто за контакт


29.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Техническо обслужване на челен вилков товарач „Caterpilar” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 5 от ЗОПдо 04.12.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543Приложениe


Лицето за контакт
„Доставка на консумативи и резервни части за хардуер за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със счетоводни програмни продукти.“ ВФ 54720-Пловдив Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 06.12.2017 г.Събиране на офертине се предвижда032/906650
0895649650
м-р Велислав Тодоров
„Ремонт на офис техника за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със счетоводни програмни продукти.“ ВФ 54720-Пловдив Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 06.12.2017 г.Събиране на офертине се предвижда032/906650
0895649650
м-р Велислав Тодоров
„Ремонт на офис техника за покриване на техническите изисквания за хардуер и осигуряване на възможност за работа със счетоводни програмни продукти.“ ВФ 54720-Пловдив Обществена поръчка чл. 20, ал. 5 от ЗОПдо 04.12.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543
Лицeто за контакт

27.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26450-СофияОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16,00 часа на 06.12.2017г.Събиране на офертиНе се предвижда
Капитан Илия Величков Кавалов
GSM 0887207506
Тел. 029228766
Документацията ще бъде предоставена от лицата за контакт
„Ремонт на офис техника, включително размножителна техника” за военно формирование 26450-СофияОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16,00 часа на 01.12.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаКапитан Илия Величков Кавалов
GSM 0887207506
Тел. 029228766
Документацията ще бъде предоставена от лицата за контакт

24.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 14:00 ч. на 01.12.2017 г.Събиране на офертиНе се предвижда
м-р Христо Христов
сл.тел:
02/9229706, 02/9229766
моб.тел: 08886786701
Документацията ще бъде предоставена от лицата за контакт
„Доставка на ръчни инструменти за поддръжка на РЛТ”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2017г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждакапитан Мирослав
Димитров
моб. тел.:
0887 215 928


23.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж на блиндирани врати във военно формирование 28000-Граф Игнатиево”Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 01.12.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543
к-н Красимир Лалев-032/905 643
Документацията ще бъде предоставена от лицата за контакт

23.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на комплект ремъци за центробежен вентилатор за военно формирование 44510-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 04.12.2017г.събиране на офертим-р Иван Драганов
сл.тел:02/9229759
моб.тел:0887126511
Документацията ще бъде предоставена от посоченото лице за контакт

22.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Разрушаване на сгради (17 и 22 ) във военно формирование 36010-Медковец“Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.11.2017 г.Събиране на офертине се предвижда0887246350
0884542348
м-р ЛюбомилЦветанов
Справка
лицето за контакт
„Авариен ремонт на санитарни помещения на първи етаж на сграда № 11 „Щаб” във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 01.12.2017 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
Документацията ще бъде предоставена от посоченото лице за контакт

22.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell 206 B3”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4, т.3, от ЗОПДо 16:00 часа на 29.11.2017 г. ДОКУМЕНТИ

21.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на тефлонови ножове за гребла за снегорини във военно формирование 28000-Граф Игнатиево“Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 29.11.2017 гСъбиране на офертиНе се предвиждаподп. Свилен Тасков Василев – сл. телефон: 032/905543 и 032/905544
к-н Красимир Лалев-032/905 643
ДОКУМЕНТИ
Доставка на плат бял и червен“ ВФ 54720-ПловдивОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2017 г.Събиране на офертине се предвижда032/906650
0895649650
м-р Велислав Тодоров
Справка
лицето за контакт

21.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на спирачна парашутна система ПТК-29СК или еквивалент”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.6 от ЗОП
Не се предвижда До 17:00 ч. на 27.11.2017 г.събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел.:02/9224214
Галина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР

20.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаДата за отваряне на офертитеЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Абонамент, актуализация и/или поддръжка на правно-информационен софтуер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 11.00 часа на 01.12.2017 г.Събиране на офертиНа
01.12.2017г.

От 12:00часа
Ц.сл. Александрина Добрева Мартинова
02/92 24 213
ДОКУМЕНТИ

17.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаДата на
отваряне на офертите
Лице за контактДоку-
ментация
„Доставка на пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 29.11.2017 г.Събиране на оферти11:00 часа на
30.11.2017г.
Александрина Мартинова
Ц.сл. тел:
02/92 24213
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на парашути на летеца ПЛ-70 И/К и системи, парашутни, стабилизиращи СП 70И за самолети
L-39ZA“
Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 10:00 часа
на
27.11.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

09.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за военна техника-консумативи за изделие 4010”- за военно формирование 54320-БожурищеЧл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16:00 ч. на 24.11.2017г. майор Спас Славов Спасов,
сл. тел:
02/9228682,
мобилен телефон: 0878561605
майор Спас Славов Спасов,
сл. тел:
02/9228682,
мобилен телефон: 0878561605
„Доставка на апарати за топла и студена вода, и бутилки към тях”- за военно формирование 54320-БожурищеЧл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16:00 ч. на 10.11.2017г.Майор
Игнат Иванов,
сл. тел:
02/9228667,
мобилен телефон:
0888 499067
Майор
Игнат Иванов,
сл. тел:
02/9228667,
мобилен телефон:
0888 499067

06.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
Не се предвижда До 17:00 ч. на 13.11.2017г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

03.11.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Техническо обслужване на лек автомобил с повишена проходимост (ЛАПП) „Мерцедес Бенц” G270 CDI” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч на 10.11.2017г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543 ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на Автогрейдер ДЗ.98А” във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 14:00 часа на 09.11.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Георги Атанасов GSM 0887081250За предоставяне на документация - лицето за контакт
„Доставка и монтаж на климатици” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч на 10.11.2017г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543 ДОКУМЕНТИ

27.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на прибори за нощно виждане Диан А” Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП16.00h
10.11.2017г..
Старши експерт Емил Милушев. 0887 547327 ДОКУМЕНТИ


26.10.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали и консумативи за запояване във военно формирование 28000-Граф Игнатиево” Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.11.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635
лицата за
контакт
полк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635нтакт:
„Доставка на инструменти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.11.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаполк.
Милен Донев
сл. тел.
032/905 506

м-р
Милен Явашев
сл. тел.
032/905 635
Справка-лицата за контакт:
полк. Милен Донев
сл.тел.
032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635


20.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на сигнално-охранителната система на група складове ААВ – склад № 2” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 08.00 ч на 06.11.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543 ДОКУМЕНТИ


18.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части за светотехническа система на летище Безмер“обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 6 от ЗОП
Не се предвижда Удължаване на срок за получаване на оферти до 16:00 ч. на 03.11.2017 г.събиране на офертиЕмил Милушев
сл.тел. 02/9224214
Галина Жекова
сл.тел:02/9224212
ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР


16.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на моторни коси и триони, вкл. оборудване за тях”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
26.10.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


05.10.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Изработване на стоманени въжета за авиационна техника за системата за управление на двигател Р-95Ш за самолет Су-25К и за автомат АЧ-1,2А № КПА-3М-сб.21 И-П за самолет Су-25”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 17.10.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждац.сл.Александрина
Мартинова
сл. тел:
0292/24213
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ


28.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Изграждане и ремонт на системи за контрол на достъпа, наблюдение и проникване ” във военно формирование 26600 – Братово Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 часа на 17.10.2017 г.Събиране на офертине се предвиждакапитан
Васил Груев
моб. тел. 0887600032
капитан
Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
Справка лицата за контакт


27.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на стационарен звуков уред за прогонване на вредни птици” във военно формирование 28000-Граф ИгнатиевоОбществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 09.00 часа на 06.10.2017г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк Румен Колев Йовчев – сл. телефон: 032/905504 и 032/905543
к-н Красимир Лалев-032/905 643
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на бойлери във военно формирование 54320-Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на 13.10.2017г.Събиране на офертиНе се предвижда майор
Игнат Иванов
0888499067
Сл.тел. 02/9228667
Справка-лицата за контакт:
майор
Игнат Иванов
0888499067
Сл.тел. 02/9228667


20.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
03.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ № 1

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ № 2


15.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за подаване на тръжна документацияСрок за подаване на оферти Състояние на
процедурата
Обявление в държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на измервателни уреди (осцилографи) за военно формирование 54320-Божурище”Обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на 29.09.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Ивайло Стоянов Иванов,
сл. тел: 02/ 9228680,
моб. телефон: 0898746557


08.09.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 54320-БожурищеОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
24.09.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Митко
Димитров
Сл. тел.: 02/9228660
GSM: 0888486875
„Ремонт на моторни триони и косачки във в.ф. 54320-Божурище и подчинените му
военни формирования”
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.10.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Игнат Иванов
Сл. тел.: 02/92 28665
GSM: 0888 499 067


07.09.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумен
тация
Доставка на диафрагма АГС-40807 за хидроакумулатор от хидроблок АГС-60А на хидросистемите на вертолет Ми-24ВОбществена поръчка по чл.20, ал.6 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.10.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТАЦИЯ


04.09.2017 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 54320-БожурищеОбществена поръчка по член 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществени поръчки24.09.2017 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
24.09.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Документи са приложени към обява от 04.08.2017г.


01.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„„Услуги по почистване на 50 куб. м. резервоари за съхранение на ГСМ“”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП05.09.2017 г.До 16.00 часа на 07.09.2017г.Събиране на офертине се предвиждамайор Диан Димитров
моб. тел. 0888298583
капитан Димо Христов
моб. тел.
0889716763
Справка
майор Диан Димитров
моб. тел. 0888298583
капитан Димо Христов
моб. тел.
0889716763
Доставка на консумативи за обобщена система за встроен контрол и предупреждение на екипажите на изтребителната авиацияОбществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
14.09.2017г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


01.09.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на климатици” във военно формирование 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на 25.09.2017г.Събиране на ценови офертикапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
ст. лейт. Димитър Христозов
GSM:0898737727
За получаване необходимата документация- kins_trag@24ab.bg или лицата за контакт


31.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Зареждане на тонер касети за копирни и печатащи устройства на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 29.09.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп. Деян Евлогиев Борисов сл.тел. 032/905560
м-р Марко Цветомиров Стайков сл.тел. 032/905561
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на накрайник за зареждане на самолети под високо налягане” във военно формирование 24900 - София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
12.09.2017г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаподп.Веселин Найденов
GSM 0889 065085,
кап.Светослав Недялков GSM 0887299522


25.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 07.09.2017г.събиране на оферти на e-mail: okins44510@abv.bgм-р Румен Гайдаров
сл.тел:02/9229706
моб.тел:0887312992
e-mail: okins44510@abv.bg
Не се предвижда публикуване на документация


24.08.2017
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Профилактика и ремонт на хладилни машини “TRANE” тип RTWA-207/ERTVA-207/” във военно формирование 44510”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда Удължаване на срока за събиране на оферти до 16:00 ч. на 25.09.2017 г.събиране на офертим-р Иван Драганов
сл.тел:02/9229759
моб.тел:0887126511
Документацията е приложена към обява от 07.07.2017г.


21.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на поръчкатаЛице за контактДокументация
Ремонт на моторен трион и коса за военно формирование 54720 - Пловдив

обществена поръчка по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
до 16:00 ч. на 25.08.2017г.събиране на офертимайор Велислав Тодоров
тел. 032906650, мобилен 0895649650
Не се предвижда публикуване на документация
„Ремонт на моторни триони и косачки във военно формирование 44510 и подичнените му военни формированияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 ч. на 08.09.2017 г.Събиране на ценови офертиРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
02/9229741
Не се предвижда публикуване на документация
„Ремонт на моторни коси и брани” във военно формирование 28000обществена поръчка по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 16.00 часа на 31.08.2017 гсъбиране на офертиподп. Свилен Тасков Василев – сл. телефон: 032/905543 и 032/905544
к-н Красимир Лалев-032/905 643
Не се предвижда публикуване на документация


18.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление на деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСрок за процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
"Ремонт на наземен токоизточник тип GPU-50MDI 1ALN във военно формирование 24900-София"Обществена поръчка по чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП - -до 15:00 часа на 14.09.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаМайор Стоян Георгиев
GSM : 0888 462 493


17.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на оборудване за строително скеле във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 20.10.2017г.Събиране на офертиподп. Румен Желязков
сл. тел: 0292 29742
--------------
„Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства числящи се на военно формирование 44510-София и подчинените му военни формирования”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на 21.09.2017г.Събиране на офертиподп. Румен Желязков
сл. тел: 0292 29742
--------------


15.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на авиационни фотоленти „Изопанхром” 25Л/25К или еквивалент, 35 мм, за изделие „САРПП-12”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
28.08.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


10.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Тестване, ремонт,освидетелстване и зареждане на пожарогасителни средства”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда01.09.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Александрина Мартинова
сл.тел.: 02/92 24 213
02/92 24 214
ПРОТОКОЛ

ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР
„Доставка на ремъци за центробежни вентилатори във военно формирование 26600 - Братово”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП18.08.2017 г.До 16.00 часа на 01.09.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаподполковник Стойчо Христов
моб. тел. 0889564945
капитан Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
ДОКУМЕНТИ


09.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Ремонт на наземен токоизточник тип GPU-50MDI 1ALN във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 15:00 часа на 11.08.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаМайор Стоян Георгиев GSM 0888462 493 За информация-лицето лицето за контакт-Майор Стоян Георгиев GSM 0888462 493-


08.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДокументация
1,,Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за в.ф. 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПне се предвиждаДо 16.00 ч. на 25.08.2017 г.Събиране на ценови офертикапитан Илиян Илиев
GSM:0887055034
тел:0888499162

ДОКУМЕНТИ


08.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на маркучи нагнетателни Ф38х15 и Ф50х15 с вграден меден проводник”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
17.08.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


04.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа на 25.08.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаподп. Деян Евлогиев Борисов сл.тел. 032/905560
м-р Марко Цветомиров Стайков сл.тел. 032/905561
ДОКУМЕНТИ


04.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП”за военно формирование 54320-БожурищеОбществена поръчка по чл. 20 ал. 4 т. 3 от ЗОП18.08.2017 г.не се предвиждаДо 16:00 часа на
24.09.2017 г.
Събиране
на оферти
м-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
ДОКУМЕНТИ


02.08.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за подаване на офертиСъстояние на поръчкатаЛице за контактДокументация
Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП, за в.ф.54720-Пловдив:
1. Hewlett Packerd LJ 5L/6L -5 бр. касети черен тонер
2. Xerox Work Center 3119 - 5 бр. касети черен тонер
3. HP Laser Jet 1018 - 5 бр. касети черен тонер
обществена поръчка по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
до 16:00 ч. на 11.08.2017г.събиране на офертимайор Велислав Тодоров
тел. 032906650, мобилен 0895649650
Не се предвижда публикуване на документация


31.07.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Закупуване и доставка на USB флашки с минимален обем от 4 GB” във военно формирование 44510Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 07.08.2017 г.събиране на оферти на e-mail: okins44510@abv.bgм-р Румен Гайдаров
сл.тел:02/9229706
моб.тел:0887312992
e-mail: okins44510@abv.bg
Не се предвижда публикуване на информация
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 44510Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 21.08.2017 г.събиране на оферти на e-mail: okins44510@abv.bgм-р Румен Гайдаров
сл.тел:02/9229706
моб.тел:0887312992
e-mail: okins44510@abv.bg
ДОКУМЕНТИ


31.07.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни модули и електронни компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда15:00 ч. на 18.08.2017 гСъбиране на офертиНе се предвиждакапитан Георги Цанков Генков–служебен телефон 032/ 905 663; 0899534578
- майор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон 032/905 561.
Справка-лицата за контакт: капитан Георги Цанков Генков – служебен телефон 032/905 663; 0899534578
- майор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон 032/905 561.


27.07.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни модули и електронни компоненти за адаптирана радарна система РСП-10МН-ЕП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда15:00 ч. на 18.08.2017 гСъбиране на офертиНе се предвиждакапитан Георги Цанков Генков–служебен телефон 032/ 905 663; 0899534578
- майор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон 032/905 561.
Справка-лицата за контакт: капитан Георги Цанков Генков – служебен телефон 032/905 663; 0899534578
- майор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон 032/905 561


25.07.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на котел ПКМ-6.5 във военно формирование 54320-Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 ч. на 04.08.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Станислав Господинов 0887396605
капитан Николай Иванов Йовов 0898 486721
Справка-лицата за контакт: майор Станислав Господинов 0887396605
капитан Николай Иванов Йовов 0898 486721


24.07.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка на консумативи и спомагателно оборудване за преместване на ЦУД във в.ф 44510-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 31.07.2017 г.събиране на офертим-р Румен Гайдаров
сл.тел:02/9229706
моб.тел:0887312992
Документация от Лицето за контакт
м-р Румен Гайдаров
сл.тел:02/9229706
моб.тел:0887312992


12.07.2017 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на материали за комунално-битови нужди във военно формирование 44510-София”.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 10.08.2017г.Събиране на офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
Не се предвижда публикуване на документация


07.07.2017 г.

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Профилактика и ремонт на хладилни машини “TRANE” тип RTWA-207/ERTVA-207/” във военно формирование 44510-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 18.08.2017г.събиране на офертим-р Иван Драганов
сл.тел:02/9229759
моб.тел:0887126511

ДОКУМЕНТИ


30.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на практически авиационни бомби П-50-75 дневен заряд”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОПДо 16.00 часа на 21.07.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаЦ.сл. Александрина Добрева Мартинова
02/92 24 213

ДОКУМЕНТИ


28.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи за дискова и роторна косачки и балировачка във военно формирование 28000“ Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 10.07.2017 г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев -
тел.032 /905 504032 /905 543
к-н Красимир Лалев-032/905 643

ДОКУМЕНТИ


20.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за продажба на тръжна документацияСрок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Ремонт на „Подсистема за контрол на достъпа” от системата за физическа сигурност на обект 4931 във в.ф.54270-Пловдив”обществена поръчка по реда на
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
не се предвиждадо 16:00 ч. на 19.07.2017г.събиране на офертим-р Иван Иванов
сл.тел:032/906602
GSM 0884411494
Не се предвижда публикуване на документация


16.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка и монтаж на предпазна автоматична бариера във военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 31.07.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
0292/29742
Не се предвижда публикуване на документация


16.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Закупуване на моторен снегорин във военно формирование 26450-София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда до 14:00 ч. на 30.06.2017г.събиране на офертимайор
Ивайло Иванов
сл. тел:
02/92 28760
0886 400 383
Не се предвижда публикуване на документация


15.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36010-Медковец”.Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа
на 30.06.2017г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Любомил Цветанов
тел.0887246350
0884542348

п.к.3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
ДОКУМЕНТИ


15.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на специално оборудване на противопожарен автомобил ЗиЛ-131 във военно формирование 54720-Пловдив”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда Срокът се удължава до 17:00 ч. на 28.06.2017 г.

събиране на офертимайор
Велислав Тодоров
сл. тел:
032/906650
0895 649650
Не се предвижда публикуване на документация


15.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Пренавиване на четки за КПММ“ във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 26.06.2017 гСъбиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев -
тел.032 /905 504
032 /905 543
к-н Красимир Лалев-032/905 643
ДОКУМЕНТИ


12.06.2017 г.

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокумента-
ция
„Комунално-битови услуги – наем на химически тоалетни за военно формирование 36780-Шабла”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 14:00 ч. на 19.06.2017 г.събиране на офертиг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


12.06.2017 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на работния орган на булдозер БАТ-2М ” във военно формирование 54720-Пловдив”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 17.00 ч. на 16.06.2017 г.

До 17.00ч. на
21.06.2017г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор
Велислав Тодоров
сл. тел:
032/906650
0895649650
Не се предвижда публикуване на документация


05.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на конферентна (дискусионна) система”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
16.06.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


02.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на жилищен модул (контейнер) във военно формироване 24900- София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 14:00 ч. на 09.06.2017 г.събиране на офертиподполковник Веселин Найденов
моб. Тел.:
0889065085
майор Любомир Люцканов,
моб. тел.: 0886401220
Не се предвижда публикуване на документация
„Доставка и монтаж на инверторен климатик във военно формироване 24900- София”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 14:00 ч. на 15.06.2017 г.събиране на офертиподполковник Веселин Найденов
моб. Тел.:
0889065085
майор Любомир Люцканов,
моб. тел.: 0886401220
Не се предвижда публикуване на документация


02.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиЛице за контактДокументация
„Доставка на военно-полицейски наръкавни ленти ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвижда До 16:00 ч. на 16.06.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605
Не се предвижда за публикуване


02.06.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиСъстояние на поръчкатаЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на климатици във военно формирование 22800-София ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
Не се предвиждаДо 16:00 ч. на 16.06.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605
ДОКУМЕНТИ


31.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36510 – Полски градец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП19.06.2017 г.До 16.00 часа на 21.06.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Йоана Гигова
моб. тел. 0884542330
0887610260
старшина Христо Иванов
моб. тел.
0887604799
ДОКУМЕНТИ


30.05.2017

Обявата се отнася
за:
Вид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната
документация
Лице за контактДокументация
"Абонаметно поддържане,обслужване и ремонт на асансьорна техника във военно формирование 24900-София"обществена поръчка по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчкиДо 16:00 ч. на 06.06.2017 г.ц.сл. Галина Жекова,

сл.тел:02 92 24 212,
ДОКУМЕНТИ

ДОГОВОР


26.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
14.06.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


25.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокументация
„Ремонт на покрив на административна сграда № 35 във военно формирование 54320 - Божурище ”обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 09.06.2017 г.майор Станислав Колев Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887396605
ДОКУМЕНТИ


22.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на работно специално облекло за ИТС и тактическо летателно елече” във в.ф. 28000-Граф Игнатиево с две обособени позицииОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 05.06.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаСправка:
Старши експерт Емил Милушев 0887 547327
ТТЗ.Ж710063.71 до ТТЗ.Ж710073.71-облекло за ИТС и летателно елече
ДОКУМЕНТИ


22.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Авариен ремонт на покрива на сграда № 8 „Междухангарна постройка” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо16.00 часа на 06.06.2017 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев -
тел.032 /905 504032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев – сл. телефон: 032/905 643
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на кондензатори от серия 516D, производство на фирма VISHAY, или еквивалентни“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 06.06.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635
ДОКУМЕНТИ


19.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Абонаментна поддръжка на мостови кранове, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
29.05.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


15.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Неотложен ремонт на водозахранването на магазин № 2 в град София, ул. Гео Милев” № 112”Обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 19.05.2017 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждам-р Станислав Колев Господинов
сл. тел:
02 92 28665


11.05.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на консумативи за храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
26.05.2017 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


12.04.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Актуализация на база данни за магнитна вариация за вертолети AS 532 AL Cougar”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Александър Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail: navigation@24ab.bg
„Обновяване на навигационната база данни за 4МБ карти памет за GPS устройства TRIMBLE 2101 APPROACH PLUS”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Александър Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail: navigation@24ab.bg


10.04.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 5Л-94 от технологично оборудване”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


06.04.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на аерофотофилми и химикали за проявяване и копиране”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 28.04.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327
029224214
ДОКУМЕНТИ


05.04.2017

Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на тръжната документацияЛице за контактДокумента-
ция
„Закупуване на награден фонд (купи, статуетки и медали) за спортни състезания”Обществена поръчка
по реда на член 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 07.04.2017 г.майор Станислав Колев Господинов - началник на служба „Логистика”, сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0888 499067


28.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви във военно формирование 32610-Банкя”, с две обособени позиции”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 05.04.2017 г.Събиране на офертине се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев. 0887 547327ДОКУМЕНТИ


24.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Авариен ремонт на покрива на сграда № 9 „Хангар І” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 31.03.2017гСъбиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
ДОКУМЕНТИ


23.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Текущ ремонт на втори етаж на сграда № 2 – „Патрулно помещение” във военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.04.2017г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
ДОКУМЕНТИ


15.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Пререгистрация и издаване на електронен подпис”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.30 часа на 22.03.2017г.Събиране на офертине се предвиждаЦ.сл. Александрина Добрева Мартинова
02/92 24 213
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36510 – Полски градец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 31.03.2017г.Събиране на офертине се предвиждамайор Йоана Гигова
моб. тел. 0884542330
0887610260
старшина Христо Иванов
моб. тел.
0887604799
ДОКУМЕНТИ


10.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към военно формирование 36010-Медковец”.Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.00 часа
на 27.04.2017г.

Събиране на офертиНе се предвиждамайор Любомил Цветанов
тел.0887246350
0884542348

п.к.3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
ДОКУМЕНТИ


06.03.2017

Обявата се отнася за:Вид на
процедурата
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на площадка за антена във военно формирование 32720-с.Радишево”Обществена поръчка чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП20.03.2017 г.не се предвиждаДо 16.00 часа на
20.03.2017г.
Събиране на оферти
не се предвиждак-н Петър Стойчев Петров
сл.тел. 65770:
GSM:
0886252697
За Приложения от № 1 до № 7, справка за необходимите документи, лицето за контакт


08.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„1545/РВн – Ремонт на водопреносната мрежа в района на военно формирование 54270 - Пловдив”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Калоян Георгиев
сл.тел:032/ 906630
моб.тел:0887045030

Документи
„1585/РВн – Ремонт на водопреносната мрежа в района на военно формирование 34820 - Батак”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Ивайло Иванов
моб.тел:0884542350

Документи


08.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен и неотложен ремонт на „Фадрома SL 30” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 часа на 12.12.2016гСъбиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
к-н Светослав Стоянов 032/905 548
Документи


06.12.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедурата:Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие:
Срок за продажба на тръжната документация:
Срок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Абонамент за правно-информационна система”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--До 16:00 часа на 12.12.2015г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 61 90 13
Документи


30.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на машина за запълване на фуги и пукнатини в изкуствена настилка”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
08.11.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
Документи


29.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквиваленти”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 6 от ЗОПДо 16:00 часа
на
05.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи
„Доставка на авиационни ленти”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.12.12.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на електронни компоненти”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки04.12.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
04.12.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Документи
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамковите споразумения на ЦООП”Обществена поръчка по член чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки06.12.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2016 г.

Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
Документи


25.11.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Капитално-възстановителен ремонт на пусков двигател АИ-9В и комплектуващите го изделия”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
02.12.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Разяснения

Документи
„Доставка на измервателни уреди (осцилографи) за военни формирования подчинени на военно формирование 44510-София”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
02.12.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи


23.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на електронни компоненти” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
15:00 ч. на 01.12.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон - 032/905 561 и 032/905 562 Документи
„Ремонт на купе на санитарен автомобил Мерцедес Бенц С 230” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
До 16.00 часа на 30.11.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Митко Йорданов Събев 032/905 641
Документи
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
15:00 ч. на 01.12.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Марко Цветомиров Стайков – служебен телефон - 032/905 561 и 032/905 562 Документи


22.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на нафтови отоплители „НТА 70” във военно формирование 28000.Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Севдалин Петров Петров
032/905 641
Документи
“Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
не се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 01.12.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Георги Тропанков
к-н Ангел Камарски

телефон: 032 906394
Документи
“Доставка на електронни компоненти ” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
не се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.11.2016 г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Георги Тропанков
к-н Ангел Камарски

телефон: 032 906394
Документи


21.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на лаборатория А-4 и кабинет В-15” в хангар на еПОВР“ във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи
„Доставка на нагръдни знаци във военно формирование 54320-Божурище ”обществена поръчка
по реда на член 20 ал. 4 т. 3 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 23.11.2016г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
Документи
„Пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”

Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда28.11.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи
„Доставка на хлорна вар” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи


18.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументазия:
„Ремонт на храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране на трева” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
Документи


17.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Основен ремонт на вибрационен валяк W-100” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 10.00 часа на 28.11.2016г
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев Лалев 032/905 643
к-н Светослав Стоянов 032/905 548
Документи


16.11.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж на контейнер с две помещения” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 25.11.2016г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи
„Ремонт на храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране на трева”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
23.11.2016г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСъгласно Приложение № 1 Документи


11.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 17.11.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
Документи
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 17.11.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
Документи


04.11.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Актуализация и поддръжка на счетоводни програми с прилежащи модули „AC 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда11.11.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи


31.10.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт и привеждане в изправност на пожароизвестителни и пожарогасителни системи” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
08.11.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
Документи


25.10.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на съоръжение № 46 „Склад АВ ”” във военно формирование 26600 – Братово Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 15.00 часа на 01.11.2016г.Събиране на офертине се предвиждаподполковник Стойчо Христов
моб. тел. 0884542352
капитан
Цветелин Иванов
моб. тел.
0889553104
Документи


21.10.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на машина за запълване на фуги и пукнатини в изкуствена настилка”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
08.11.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
Документи
„Текущ ремонт на сграда № 2 на в.ф. 44510 - СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.10.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи


11.10.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Тестване, ремонт и зареждане на пожарогасители”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда20.10.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждаКамбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Документи


10.10.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за ППС” във в.ф.28000- Гр. ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо12.00 ч. на 17.10.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Калоян Николов
Служ.тел:032/905549
Документи


29.09.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за безопасни условия за труд” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа
на 10.10.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543

ц.сл. Юрий Куюмджиев, тел. 032/905 597.
Документи
‚‚Неотложен ремонт на входна врата на сграда № 240 „Складово съоръжение на еПОРАР” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 часа на 07.10.2016г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Красимир Лалев
032/905 643.
Документи


16.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Закупуване и изпитване на лични предпазни средства”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
05.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Поддръжка на съоръжения в склад за ГСМ”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
03.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на консумативи за храсторези, моторни триони и средства за косене, събиране и балиране”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
31.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.6 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
06.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Физико-химичен анализ (ФХА) на проби от барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)- изделие 9М114”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
10.10.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документи
„Доставка и монтаж на климатици във в.ф. 54820-София” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
28.09.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
Документи


14.09.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на инструменти“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16.00 часа на 29.09.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Милен Донев
сл. тел. 032/905 506

м-р Милен Явашев
сл. тел. 032/905 635
Документи


09.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на дестилатор” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 09.09.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Николай Димов
тел. 032/905 647
ДОКУМЕНТИ


02.09.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Пререгистрация и издаване на електронен подпис”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда10.09.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Справка – лице за контакт


31.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на дестилатор” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 часа на 09.09.2016 г.
Събиране на офертиНе се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543
к-н Николай Димов
тел. 032/905 647
ДОКУМЕНТИ


24.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника”
във военно формирование
44510-София.
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
09.09.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаДойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
ДОКУМЕНТИ


15.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 09:00 часа на 24.08.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждаподп.Веселин Найденов GSM 0889 065085,
кап.Георги Атанасов
GSM 0887081250
ДОКУМЕНТИ


12.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на сензор за измерване на радиочестотна мощност ANRITSU MA2442D или еквивалент”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
13.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


12.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок и място за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на хидроизолацията на покрива на сграда „Техническа работилница” във военно формирование 26810-ПоповицаОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПгр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен" № 34, в.ф. 22800-София, до 16:30 часа на 18.08.2016г Ц.сл.Емил Милушев, сл. Тел.029224214,
моб.
Тел. 0886099464

ДОКУМЕНТИ


11.08.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Химическо почистване, пране и други”
във военно формирование
44510-София.
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 19.08.2016г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаДойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
Приложения-
Дойчин
Пелев
сл. тел:
02/9229742
„Доставка на радио материали и адаптери / преходници/”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
26.08.2016г
Събиране
на оферти
не се предвиждаМ-р Ивайло Иванов
сл.тел:02/ 9228680
моб.тел:08987469557

справка лицето за контакт
,,Почистване на резервоари за съхранение на ГСМ” във в.ф.24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 14.00 ч. на 12.08.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаПодполк. В. Найденов, GSM 0889065085; к-н С. Недялков GSM:0887299522

Сл.тел:0292/28804.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


09.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на измервателни уреди (осцилографи) за военни формирования подчинени на военно формирование 22320-Божурище”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
22.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на офис обзавеждане”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
19.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети (НАР)
С-5КО, С-5МО и взриватели
В-5"
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
19.08.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на взриватели за авиационни бомби АВУ-ЭТ и АМВ-А-Э-2”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


08.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1.,,Диагностика, ремонт и облужване на водоохлаждащи агрегати„TRANE” и хладилна машина „ BSOO SC 9Z” във в.ф.44510-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 31.08.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаПодполк. Желязко Лилянов

Сл.тел:0292/29741.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


05.08.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контакт:Документация
„Ремонт на колумбарийна стена в Централен гробищен парк „Алея на летците”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т.2 от Закона за обществени поръчки14.09.2016 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
16.09.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Игнат Иванов
сл.тел:02/ 9228667
моб.тел:0888499067
ц.сл. Митю Генев
сл.тел:02/ 9228861
моб.тел:0887600964

ДОКУМЕНТИ


27.07.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бойлери”Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
05.08.2016 г
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Станислав Господинов
сл.тел:02/ 9228665
моб.тел:0887396605

ДОКУМЕНТИ


26.07.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Следгаранционна поддръжка на асансьор във военно формирование 54320-Божурище, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.09.2016г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


08.07.2016г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на водоснабдяването на обект БПРМП във военно формирование 32040 - Крумово”Обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Георги
Тропанков
сл. тел:
032 906 394 0898 741 986
ДОКУМЕНТИ


04.07.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на водоснабдяването на обект БПРМП във военно формирование 32040 - Крумово”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на 22.07.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждак-н Георги Тропанков
сл.тел:032/906394
ДОКУМЕНТИ


30.06.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Ремонт на системи за видеонаблюдение”във военни формирования 26450-София, 34820-Батак и 28540-ТрудОбществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т.3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвижда04.07.2016г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл.тел.: 02/92 24 212
моб. тел.:
0887 619013
Справка – лице за контакт


29.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на прибор S5000-S2000 или еквивалент” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
22.07.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


28.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Диагностика, ремонт и обслужване на водоохлаждащи агрегати (чилъри) „TRANE” и хладилна машина „BCOO SC 9Z” във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка
по чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 29.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/92 29741
ДОКУМЕНТИ


22.06.2016
Обявата се отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
"Доставка на нагръдни
знаци"
Обществена поръчка по член 20 ал. 4 т.3 от Закона за обществени поръчкине се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа на 15.07.2016г.Събиране на офертине се предвиждаК-н Игнат Иванов
сл.тел: 02/ 9228667
моб.тел:0888499067
справка лицето за контакт № 1,2 и 3


10.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях”Обществена поръчка по чл.20, ал.4,
т.3 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


09.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на фургон многофункционален, употребяван - 4 типа” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
17.06.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаСтарши експерт Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


06.06.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т. 3 от ЗОПДо 16:30 часа
14.06.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
ДОКУМЕНТИ


Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Физико-химичен анализ на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на консумативи за обобщена система за встроен контрол и предупреждение на екипажите на изтребителната авиация”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
07.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
09.06.2016 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ДОКУМЕНТИ


22.04.2016 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
"Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване" във военно формирование 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП05.05.2016г.не се предвиждаДо 16:00 ч.
на
20.05.2016г.
Събиране на офертине се предвиждаЖеляско Лилянов
сл. тел. 9229741
Документи


21.04.2016
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
"Ремонт на колумбарийна стена в Централен гробищен парк "Алея на летците""Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП05.05.2016г.не се предвиждаДо 12:00 ч.
на
05.05.2016г.
Събиране на офертине се предвиждак-н Игнат Иванов
сл.тел:02/9228667
моб.тел:0888499067
ц.сл. Митю Генев
сл.тел:02/9228861
моб.тел:0887600964
Документи


14.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка и монтаж
на метална врата, видеонаблюдение и система за контрол
на достъпа в сграда
№ 8 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 10.06.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко
Лилянов
сл. тел:
02/9229741
Документи
„Доставка на електроматериали, принадлежности и др.”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:30 ч. на 27.04.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


13.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 9Г-22 от технологично оборудване, числящ се на военно формирование 36150-Стара Загора”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.05.2016 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ


13.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня( вкл.санитарни изделия)”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ


12.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Текущ ремонт на помещения в сграда
№ 2 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 01.07.2016 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаРумен Желязков
сл. тел:
02/9229742
ДОКУМЕНТИ
„Доставка на тениски ”Обществена поръчка
по реда на член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 15.04.2016 г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
Справка лицето за контакт
„Доставка на ръчни часовници – мъжки и дамски ”Обществена поръчка
по реда на член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки
До 16:00 ч. на 20.04.2016 г.Майор Станислав Господинов,
сл. тел: 02 9228 665,
мобилен телефон: 0887 396605
ДОКУМЕНТИ


11.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен и неотложен авариен ремонт на газова горелка и регулатор за високо налягане, монтирани за отопление в сграда „Хангар и ремонтна работилница за изтребителна авиация“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 22.04.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
Справка лицето за контакт
„Доставка на резервни части за извършване на авариен ремонт на селскостопанска техника“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 19.04.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел.
0898 737 437
Справка лицето за контакт


11.04.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покрива на сграда №137 „Стартови дом и котелно - КДПОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 12.00 ч. на 20.04.2016г.Събиране на ценови офертине се предвиждаТел: 032 906 304; 032 906339 ; 032 906362 , м-р Етов, к-н Михалев и к-н Илиев ДОКУМЕНТИ


31.03.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на хартия синтетична”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
на
08.04.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0886 099464
ДОКУМЕНТИ


29.02.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Спешен ремонт по електрозахранването на трафопост № 32-879 във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 16:00 часа на 08.03.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Светлозар Стойнев GSM 0888992741Справка-лицето за контакт
„Спешен ремонт на сграда №49 „Хангар” във военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.1 от ЗОПдо 16:00 часа на 08.03.2016 г.Събиране на офертиНе се предвиждакапитан Светлозар Стойнев GSM 0888992741Справка-лицето за контакт
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на обекти към в.ф. 26810-Поповица”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т.1 от ЗОПДо 16:30 часа
на
25.03.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


15.02.2016

Обявата се отнася за:Вид на процедурата
Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Спешен неотложен ремонт на потопяема помпа 16ПВ 20х2” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 24.02.2016 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905504
032 /905543 моб. тел.
0898 737437
к-н Красимир Лалев Лалев
тел. 032/905643
моб. тел.
0898/736600


29.01.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на авиационни гуми за Ан-30”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.02.2016 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


19.01.2016 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквиваленти”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
28.01.2016г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


02.12.2015г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на компютри”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки06.12.2015 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на копирни и печатащи устройства”Обществена поръчка по член 14 ал. 5 т. 2 от Закона за обществени поръчки28.11.2015 г.не се предвиждаДо 16:00 часа
на
06.12.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
ДОКУМЕНТИ


20.11.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 54320 – Божурище Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 26.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Митко Димитров
тел.02 /9228 660
моб. тел.
0888 486 875
Справка лицето за контакт


17.11.2015 г

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на инструменти и консумативи за модул ,,Среден транспортен самолет’’ във военно формирование 24900.Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 19.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждал-т Андрей Андреев
GSM;0899496247
Справка лицето за контакт
„Капитално-възстановителен ремонт на самолет Ан-2, техническо обслужване на двигател АШ-62ИР след продължителен престой и изготвяне на програма за техническо обслужване на самолет Ан-2”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
26.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ
„Абонамент за правно-информационна система”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП--До 16:00 часа на 26.11.2015г.Събиране на офертиНе се предвиждац. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 61 90 13
ДОКУМЕНТИ


16.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокуме-нтация
„Доставка на материали за домакинство”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от (ЗОП).Не
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч. на 18.11.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Капитан
Сотир Ханджийски
тел. 02/9228528;
GSM:
0988 93 22 82
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на покрив на сграда № 62 „Летешко казино“ във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПДо 12.00 часа на 23.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032/905 504
тел.032/905 543
Справка лицето за контакт
„Авариен ремонт на сграда № 27 „Парашутна и канцеларии“ във военно формирование 28000.Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 1 от ЗОПДо 12.00 часа на 23.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032/905 504
тел.032/905 543
Справка лицето за контакт


10.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части за селскостопанска техника във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево“Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 12.11.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504
Справка лицето за контакт


09.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на комплектуващи артикули за самолет МиГ-29”

Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 от ЗОПДо 16:00 часа
на
25.11.2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ


06.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Абонаментно поддържане на счетоводна програма с прилежащи модули „АС 2012_SQL Server”Обществена поръчка по чл.14, aл.4 т.2, от ЗОПц. сл. Лидия Камбурова
сл. тел. 02/92 24 212,
моб. +359 887 619 013
ДОКУМЕНТИ
„Ремонт на копирни и печатащи устройства” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 17.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Деян Борисов
тел.032 /905 560
032 /905 561 моб. тел. 0898 735 267
ДОКУМЕНТИ
„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 18.11.2015г.Събиране на офертине се предвиждаМайор Деян Борисов
тел.032 /905 560
032 /905 561 моб. тел. 0898 735 267


02.11.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на охлаждаща течност ОЖ – 65 ЛЕНА”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
09.11.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


26.10.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Почистване на септична яма“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 29.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Справка за документацията
Лицето за контакт
„Ремонт на климатик „Samsung” в сградата на Дежурни машини във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 к-н Красимир Лалев 032/905 643
Справка – лицата за контакт

22.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Дооборудване и ремонт на стенд за проверка на спирачното усилие на автомобилна техника” във военно формирование 36150-Стара ЗагораОбществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
04.11 2015г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375

ДОКУМЕНТИ
„Доставка на радиолампа ГИ-31 или еквивалент”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
11.11.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ

19.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части на подвесна система за гасене на пожар за вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.10.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ

08.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Авариен ремонт на елементи от радиолокационна техника, числяща се на военно формирование 34820 –Батак” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 12.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждам-р. Ивелин Иванов
тел.02 /922 0887606884
Справка –необходими документи лице за контакт-м-р Иванов

07.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на индивидуални аварийни бутилки за дишане под вода, в комплект с адаптер за пълнене от компресорна станция”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 19.10.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
ДОКУМЕНТИ

06.10.2015
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на спасителна носилка, сгъваема, с подлавъци подходящи и за вода”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
19.10.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
ДОКУМЕНТИ


02.10.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция

„Диагностика и ремонт на електрически битов акумулиращ водонагревател (домакински бойлер) с вместимост 200 л.“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 13.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Николай Димов
тел.032/905 647
моб. тел.0898 735859
Справки за необходимите документи
лицето за контакт
„Изготвяне на хидрогеоложки доклад за издаване на разрешително за водоползване във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП15.00 часа на 09.10.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
Справки за необходимите документи
лицето за контакт


28.09.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокуме
-нтация
„Химическо почистване, пране и други”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПНе
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч. на 06.10.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Майор
Евгени Неделчев
тел. 02/9228566
GSM: 0898743007
Документи
„Доставка на материали за домакиството” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП

Не
се предвижда
Не
се предвижда
до 16:00 часа на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда

Капитан Атанас Георгиев Златанов
GSM: 0894698889
Справка- лицето за контакт


18.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на водоохладителна, климатична и вентилационна инсталация MILLENNIUM IR 18” във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 29.09.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 к-н Красимир Лалев 032/905 643
Справка –лице за контакт-к-н Лалев
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника и кухненско оборудване” във военно формирование 34690 – Добри долОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 02.10.2015г.Събиране на офертине се предвиждаК-н Шериф Кокоев
тел.0894 403 263
Справка –лице за контакт-
к-н Кокоев


17.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Поддържане и ремонт на хладилна техника” във военно формирование 24900 - СофияОбществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП Не
се предвижда
Не
се предвижда
до 16:00 часа на 02.10.2015г.Събиране на ценови офертиНе
се предвижда
Капитан Атанас Георгиев Златанов
GSM: 0894698889
Справка- лицето за контакт


16.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
,,Доставка на материали за домакинството” във в.ф. 54320-БожурищеОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 18.09.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Игнат Иванов
GSM:0888499067
Сл.тел:0292/28667.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
,,Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 24900-ВраждебнаОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Атанас Златанов
GSM:0894698889
Сл.тел:0292/28836.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
,,Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 24900-ВраждебнаОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 02.10.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Атанас Златанов
GSM:0894698889
Сл.тел:0292/28836.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт


15.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
,,Ремонт на инженерна техника във в.ф. 26810-Поповица ” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждамайор Веселин Цанков
GSM:0884542357
Сл.тел:032/901966.
За получаване на документация за участие-лицето за контакт
„Следгаранционна поддръжка на съоръжения в склад за ГСМ” Обществена поръчка по чл.93а, ал.1 и чл.14,ал.5, т.2 от ЗОП Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок:
До 16:30 часа на 09.10.2015г.,

До 16:30 часа
на
24.09.2015г.
Събиране на офертиГлавен юрисконсулт Лидия Камбурова GSM 0887 619013, сл.тел. 02/9224212;
за Граф Игнатиево капитан Гаджев GSM 0894 448017
Документи
„Доставка на Програмируем АС/ДС токоизточник”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 28.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887 547 327
тел:02/9224214
Документи
,,Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 23.09.2015 г.Събиране на ценови офертине се предвиждакапитан Илиян Илиев
GSM:0887055034
тел:0888499162-Справка за получаване на документация за участие
„Доставка на цифров осцилоскоп”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 30.09.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


11.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на втулка от опашен винт 246-3901-000 от комплектацията на вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 7 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.09.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


10.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност във военни формирования”Обществена поръчка по чл..3 т. 2 по реда на чл.14, ал.7 и Глава седем „а” от ЗОПДо 16:00 часа
на
10-я работен ден след приключване на посещението на представители от участниците във възлагането на ОП във военните формирования
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


02.09.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Проверка и еталониране на въздухозареждач от технологичното оборудване – 5Л94”-в.ф. 32610-БанкяОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 12.00 ч. на 14.09.2015 Събиране на ценови офертине се предвиждак-н Валентин Симеонов-сл.тел. 0292/28524 -GSM-0898741886Справка - лице за контакт


26.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на материали за домакинството“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 10.09.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Тодор Вачев
тел. 032/905 645
моб. тел. 0899 303 830
Документи
„Почистване на септична яма“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Документи
„Неотложно техническо обслужване на противопожарен автомобил Мерцедес-Бенц модел „Актрос“ NSZM” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 03.09.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Севдалин Петров
тел. 032/905 641
032/905 549
моб. тел. 0897 736 076
Документи
„ Доставка на климатик“, 1 (един) бр. във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Красимир Лалев
тел. 032/905 643
моб. тел. 0898 736 600
Документи


13.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка електрохимическа импусна хартия с условно обозначение-ЭХБ-И”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
04.09.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаЕмил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
Документи


17.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на железария”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
01.09.2015 г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаЕмил Милушев
сл. тел.
02/ 92 24 214
моб.тел.
0887 547327
Документи


13.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Подмяна на комплект филтри за двигател САТ С12/8YF02930 на 2 (два) бр. специални автомобили „NAVISTAR“ във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 28.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
к-н Севдалин Петров
тел. 032/905 549
моб. тел. 0898 736 076


12.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжната документацияСрок за приемане на офертиСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛица за контактДокументация
„Придобиване на дискова брана формирование 26810 – Поповица”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 28.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвиждакап.Веселин Цветков GSM 0884542357
„Спешен ремонт на силов кабел от трафопост ТП”Северен район до обособена част 1 на военно формирование 24900 – София”Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 21.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвиждакап.Светлозар Стойнев GSM 0888992741
„Спешен ремонт на инвертор АХА 2300, 400 Hz, 90 kVa GPU във военно формирование 24900 – София”.Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПдо 14:00 часа на 21.08.2014г.Събиране на офертиНе се предвижда


05.08.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка и монтаж
на метална врата, видеонаблюдение и контрол на достъпа в сграда № 8 на военно формирование
44510-София”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаСРОКЪТ Е УДЪЛЖЕН ДО 16.00 ч. на 11.09.2015г.

До 16.00 ч. на 28.08.2015 г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждаЖелязко Лилянов
сл. тел:
0292 29741
Документи


30.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на офис обзавеждане” във
в.ф. 44510 - София
Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 28.08.2015 г.Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждакапитан Румен Желязков
сл. тел: 0292 29742
Документи


28.07.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Комунално битови услуги/ наем на химически тоалетни”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 16.00 часа на 01.08.2015 г.Събиране на офертине се предвиждаЕмил Милушев сл.тел. 02/ 92 24214 моб.тел. 0887 547 327 Документи


23.07.2015

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 24.07.2015г.във в.ф. 44510-СофияСъбиране на ценови офертине се предвиждак-н Д. Пелев
Служ.тел:029229742
------


16.07.2015 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Изготвяне на проект по част Електрическа за присъединяване на В.Р. № 1175 – Долна Митрополия към електроснабдителната мрежа” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 20.07.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждаподп. Бойко Николов сл.тел: 06552/24-34, вътрешен:65504
GSM: 0887 603 445
------------------


16.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на климатици” във военно формирование
44510-София
Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16:00 часа
на
27.07.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждам-р Добрин
Марков,
сл. тел. 02/9228708,
моб. +359 888 466 771, e-mai: dobmarkov@yahoo.com
Документи


15.07.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Управление на два броя РУМ „Ястреб - 2МГ””Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
24.07.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Документи


24.06.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на одеало пожарозащитно”
2. „Доставка на пожарогасител СО2, 5 кг.”
3. „Доставка на пожарогасител водопенен”
4. „Доставка на пожарогасител прахов, 6 кг.”
5. „Доставка на пожарогасител СО2 –2x5кг.”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 03.07.2015г.във в.ф. 54320-БожурищеСъбиране на ценови офертине се предвиждак-н Игнат Иванов
Служ.тел:029228667
GSM:0888499067
------


22.06.2015 г.

Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за
контакт
Докуме-нтация
„Доставка на прибори за еднократна употреба”
във в.ф. 22320-Божурище
Обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОПНе
се предвижда
Не
се предвижда
До 16:00 ч.
на
24.07.2015г.
Събиране
оферти
Не
се предвижда
подполковник
Кирил Кръстев
тел. 02/9228534
GSM: 0894454254
Приложение1


Документи

18.06.2015 г.
Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.06.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждам-р Мирослав Илиев
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548,
GSM: 0888 799 756
к-н Николай Николов
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548
GSM: 0889 443 305
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 52090-Долна МитрополияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16.00 ч. на 22.06.2015г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждам-р Мирослав Илиев
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548,
GSM: 0888 799 756
к-н Николай Николов
сл.тел: 06552/24-34, вътрешен: 65548
GSM: 0889 443 305
„Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок
до 16.00 ч. на 24.07.2015 г.

До 16.00 ч. на 14.07.2015г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Дойчин Пелев
сл.тел: 029229742 или 029229741
Документи
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника” във в.ф. 44510-СофияОбществена поръчка по
чл. 14, ал. 5,
т. 2 от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаУдължен срок
до 16.00 ч. на 24.07.2015 г.

До 16.00 ч. на 14.07.2015г.
Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Дойчин Пелев
сл.тел: 029229742 или 029229741
Документи

11.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на индивидуални аварийни бутилки за дишане под вода, в комплект с адаптер за пълнене от компресорна станция”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. Доставка на авиационна индивидуална спасителна жилетка АСЖ-58, АСЖ-63П или аналогични;
2. Доставка на авиационно тактическо елече олекотено, комплект с НАЗ;
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Доставка на преносима радиостанция с „Hands free”;
2. „Доставка на предпазна каска, съвместима с преносимата радиостанция с „Hands free”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Индивидуална подвесна система (сбруя)”;
2. „Протриващо устройство „осмица” за контролирано спускане по алпийско въже”;
3. „Карабинер алпийски – стоманен, с ключалка тип “Keylock system”;
4. „Карабинер алпийски – алуминиев, с муфа”;
5. „Стоп десандьор – система за спускане по алпийско въже”;
6. „Водещ самохват - за изкачване по въже и за извличане на пострадали”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи
1. „Спасителен колан за бързо извличане (евакуация)”;Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаСрока е удължен
до 16.00 ч. на 06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждастарши
юрисконсулт
Мила Славева GSM:0888 988 881
тел:02/9224213
Документи


Документи

08.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Неотложен ремонт на прикачно оборудване на колесни трактори ТК-60, ТК-80 и Т-150“ във военно формирование 28000 – Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПДо 15.00 часа на 11.06.2015г.Събиране на офертине се предвиждаполк. Румен Йовчев
тел.032 /905 504 032 /905 543 моб. тел. 0898 737 437
ПОКАНА

05.06.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
1. „Доставка на Rescue basket /Спасителна кошница/- комплект”
2. „Доставка на Контейнер с колелца, предназначена за АСР оборудване”
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаУдължен срок
До 16.00 ч.
06.07.2015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
тел:02/9224214
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обществена поръчка с две обособени позиции за „Ремонт на елементи от вертолет Ми-17”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
16.06.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОП

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


04.06.2015г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Следгаранционна поддръжка и ремонт на моторни коси и триони Husqvarana, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл.15, ал.4, т.2 и Глава седем „а”, от ЗОПДо 16.00 часа на 12.06.2015г.Събиране на офертине се предвиждаСтефан Бозов сл.тел. 02 / 92 24 215
GSM: 0889 434 594
Емил Милушев
Сл. тел.: 02/92 24 214
GSM:0887 754 327
ПОКАНА

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. „Доставка на медицински вакуум матрак
2. „Доставка на комплект медицински вакуум шини за обездвижване на крайници”
3.„Доставка на Спасителна носилка, сгъваема с поплавъци подходяща и за вода
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждат.3 Удължен срок
До 16.00 ч. на
06.07.2015г.

До 16.00 ч. на 24.062015г.
Събиране на ценови офертине се предвиждаСтарши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
тел:02/9224214
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


26.05.2015 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на бойлери ” във в.ф. 54320
Божурище
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 12.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждам-р Игнат Иванов
Служ.тел:0292 /28665
GSM:0886499067
------
„Ремонт на компютри”
във в.ф 54320-Божурище, 22320- Божурище, 44510-София, 26030- Безмер, 28000- Гр.Игнатиево и 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждав.ф 54320-Божурище-майор Митко Димитров, GSM 0888486875, 22320- Божурище- п/п Йонко Георгиев-GSM-0882129706, 44510-София-п/п Илиан Ковачев, GSM-0884521505, 26030- Безмер, к-н Страхил Стоянов- GSM-0887840201, 28000- Гр.Игнатиево-м-р Деян Борисов- GSM-0898735267, 32040-Крумово-к-н Ангел Камарски- GSM-0898745297------
„Ремонт на копирни и печатащи устройства”
във в.ф 54320-Божурище, 22320- Божурище, 44510-София, 26030- Безмер, 28000- Гр.Игнатиево и 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 04.06.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждав.ф 54320-Божурище-майор Митко Димитров, GSM 0888486875, 22320- Божурище- п/п Йонко Георгиев-GSM-0882129706, 44510-София-п/п Илиан Ковачев, GSM-0884521505, 26030- Безмер, к-н Страхил Стоянов- GSM-0887840201, 28000- Гр.Игнатиево-м-р Деян Борисов- GSM-0898735267, 32040-Крумово-к-н Ангел Камарски- GSM-0898745297------

04.05.2015г.
„Доставка на перилни и почистващи препарати” Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:30 часа
12.05.2015 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Емил Милушев
сл.тел:02/9224214
моб.тел:0887547327
Документи
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция


Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок
за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумен-
тация
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии - литиеви батерии „Буря” 4ЛО-R14 „П”/„Прибой-2C”Обществена поръчка по чл. 14, aл. 5 т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
07.04.2015г.
Събиране
на оферти/ценови предложения
не се предвиждаг-жа Мила Славева
сл.тел:02/92 24 213
моб.тел:
0888 988 881

Документи
ПРОТОКОЛ
„Отдаване под наем на части от недвижим имот-публична държавна собственост във войскови район – в.ф. 28000-Гр. Игнатиево” Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на ППЗДС на чл.16 ал.2 от ЗДС с обща площ 20 кв.м. за 10 автомата Всеки работен от 09.00 часа до 15.00 часа от 17.03.2015г. до 08.04.2015г.До 15.00 часа на 08.04.2015г. До 15:00 часа на 17.04.2015г.Събиране
на оферти
Предвижда сек-н Светослав Стоянов
сл.тел:032/905548
моб.тел:0898735202
Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

СЪОБЩЕНИЕ

Документи
„Неотложен ремонт на паропровод в района на в.ф 54320-Божурище”Обществена поръчка по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОПне се предвиждане се предвиждаДо 16.00 ч. на 27.02.2015г.Събиране на ценови офертине се предвиждам-р Ст.Господинов
тел:02/9228665
GSM:0887396605
Старши експерт
Емил Милушев GSM:0887547327
------