СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ


Основни форми за изпълнение на мисиите и задачите от ВВС са бойните операции и тези в отговор на кризи. В хода на тяхното изпълнение, в съответствие с уникалните си оперативни характеристики, ВВС изпълняват специфични задачи за:

– Завоюване и удържане на превъзходство във въздуха в зоната на операцията за времето на нейното провеждане;

– Противовъздушна отбрана на обекти и войски в зоната на операцията;

– Изолиране зоната на операцията;

– Непосредствена авиационна поддръжка на видовете въоръжени сили и специализираните формирования на МВР;

– Специални действия за бойна и логистична поддръжка на видовете въоръжени сили и държавните органи и институции, които включват:

– въздушно разузнаване и наблюдение;

– въздушен транспорт;

– десантиране на личен състав и техника, въоръжение и материални средства;

– търсене и спасяване;

– авиомедицинска евакуация;

– управление и целеуказване от въздуха;

– радиационно и химическо разузнаване.