25 февруари 2016 година

СБОР НА КОМАНДИРА НА ВВС
На 24 и 25 февруари се състоя Оперативен сбор на Командира на Военновъздушните сили генерал-майор Румен Радев на тема „Предизвикателства към подготовката на Военновъздушните сили в променената среда за сигурност”. Присъстваха Командването на ВВС, началниците на отдели и сектори в щаба на ВВС, както и командирите и заместник-командирите на военните формирования от състава на ВВС. Гости бяха представители на Началника на отбраната, служба „Военна информация, служба „Военна полиция”, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военноморски сили, Националния военен университет, Военна академия, Военномедицинска академия и Инспектората на МО.

В самото начало капитан I-ви ранг Вълчанов – представител на Началника на отбраната, акцентира върху динамично променящата се среда за сигурност и открои характеристиките и основните направления на хибридната заплаха. Като продължение на това представителя на служба „Военна информация” подполковник Аргиров посочи възможности за киберзащита срещу нея.
В този контекст и особено в контекста на основните мисии и задачи, стоящи пред Военновъздушните сили генерал-майор Радев даде насоката на сбора, синтезирайки: „Във ВВС трябва да съсредоточим своята подготовка и развиването на способностите си в три основни направления. Да поддържаме непрекъсната ситуационна осведоменост. Да сме способни да оказваме въздействие. Да осигуряваме възможност за маньовър.”
Началниците на отдели детайлно презентираха наличните ресурси в средносрочен план, възможностите за логистично и информационно осигуряване, проектите, разработени от ВВС и включени за изпълнение в Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020.

В своите доклади командирите на авиобазите, командирът на зенитно-ракетната база, на базата за контрол, управление и наблюдение и на базата за специална техника описаха състоянието на формированията; проблемите, пред които са изправени; решенията, които са взели, за да се реализира планираната подготовка в пълен обем и да се поддържат и надграждат способностите на личния състав.
Във финалната дискусия колегите от Военноморски сили и Сухопътни войски изразиха задоволство от взаимодействието с ВВС и се ангажираха да работят за усъвършенстване на съвместните тренировки.
Генерал-майор Радев закри оперативния сбор с думите: ”Нашата задача в сложната среда за сигурност е оползотворявайки ефикасно наличните ресурси да осигурим адекватни способности. Нека помислим как по-пълноценно да използваме ученията, тренировките. Как да извличаме най-голяма полза от тях по отношение на придобиването на способности. За да е ефективна, подготовката във ВВС трябва да съдържа възможно най-висока доза реализъм при минимален риск.”