28 януари 2016 г.

ДИНАМИЧНА ГОДИНА С МНОГОБРОЙНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Анализ на дейността на Военновъздушните сили през 2015 година
През изминалата година ВВС се изправиха пред редица сериозни проблеми като недостиг на ресурси, изтичащ технически ресурс на авиационната техника, отход на подготвен състав и свръхнатовареност. В същото време нарастваха интензитета и сложността на задачите.

Командването на ВВС и командирите по места търсеха ефикасни и ефективни решения, за да се изпълняват поставените от висшето военно и политическо ръководство задачи, да се осигуряват необходимите способности и да не се допусне прекъсване на бойното дежурство. Акцентът падаше върху запазване на придобитите способности, трансформация и усъвършенстване на подготовката и поддържане на техниката в изправност.

Въпреки крайно ограничените ресурси, личният състав на Военновъздушните сили доказа своята решимост да пази въздушното пространство на Република България, да участва успешно във всички учения – национални и международни, да повишава бойните способности, да участва активно в помощ на населението и достойно изпълни основните си и допълнително възникналите задачи.

Ключът към нашия успех бяха професионализмът, високата отговорност и усилията на военнослужещите и цивилните служители от всички родове войски в състава на ВВС и търсенето и прилагането на иновативни подходи за усъвършенстване на подготовката.

Специалистите от зенитно-ракетни и радиотехнически войски, въпреки поредната година на нулево финансиране, продължиха да осигуряват изпълнението на задачите.

Инженеро-техническият и осигуряващ състав допълнително се ангажираха с несвойствени дейности по удължаване на ресурса на авиационната техника, благодарение на което се съхраниха способностите за авиационна поддръжка, за помощ на населението в аварийни ситуации и особено важно – не се допусна прекратяване на дежурството по Air Policing. С това се реализира и икономически ефект от десетки милиони левове.

Пилотите, въпреки повишения по чисто технически причини риск от аварии и недостатъчния нальот, имаха силна мотивация за полети и представяха ВВС достойно на редица национални и международни учения, като в същото време не спираха да изпълняват основните си задачи.

Но най-важното постижение на Военновъздушните сили е, че въпреки всички неблагоприятни фактори, основните задачи бяха изпълнени качествено и не се допусна загуба на човешки живот и техника.