13 ноември 2015 г.

ЛОГИСТИЦИ И МТО НАБЛЮДАТЕЛИ ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЕТО
СИ В УЧЕБНА АВИАЦИОННА ГРУПА „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
        Днес командирът на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” полковник Юлиян Радойски връчи удостоверенията на успешно завършилите курсове за военноотчетна специалност и квалификация „Сержант-логистик”, военноотчетна специалност „Метеоролог” и квалификация „Метеонаблюдател”.        Теоретичната и практическа подготовка на специализантите – логистици премина в рамките на 7 учебни седмици. Сержантите изучиха регламентиращите нормативни изисквания за съхранение, експлоатация и ремонт на автотракторна, самолетообслужваща и инженерна техника, осигуряване с продовоствие, вещево – хранително имущество и продоволствена техника, поддръжка и ремонт на въоръжение и бойни припаси.        С много добри резултати се представиха и специализантите от курса за придобиване на военноотчетна специалност „Метеоролог” и квалификация „Метеонаблюдател”. Тяхното обучение премина в 3 етапа. „Увод в метеорологията” бе първият етап, който се проведе в Метеорологичния център на ВВС във в.ф. 44510 – София. Вторият етап премина под формата на индивидуална практика във военните формирования, където обучаемите усвоиха техническа и компютърна грамотност, как се правят синоптични наблюдения и сведения, как се извършват нанасяния на синоптични карти, авиометеорологични наблюдения и сведения.        През третият етап обучението бе насочено към изучаване на метеорологичното осигуряване на полетите, повишаване на техническата и компютърна грамотност, практическо изготвяне на синоптични наблюдения и сведения.
        Полковник Радойски поздрави завършващите за проявената активност, дисциплина и постигнатите високи резултати, и им пожела успех в бъдещето развитие.