12 ноември 2015 г.

ДВА ВЕРТОЛЕТА ОТ СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС
УЧАСТВАXA В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАP
        Днес 12.11.2015г. в 16:30 часа, два вертолета на българските ВВС излетяха от авиобаза Крумово за разузнаване и гасене на възникнал горски пожар пожар в района на село Дунево и кв. Райково на град Смолян.

        Полетите се изпълняват след пълен анализ на въздушната и метеорологичната обстановка и релефа на местността, при строго спазване мерките за безопасност и изискванията на документите, регламентиращи летателната дейност и в тясна координация с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

        Зареждането с вода се извършва от микроязовир до село Езерово.

        Екипажите на двата вертолета са в състав:

        Борден № 418 – командир майор Йордан Николаев Йорданов, втори пилот капитан Павел Иванович Клинчев и бордни инженери капитан Георги Костов Тодоров и офицерски кандидат Йордан Стефанов Грънчаров.
Борден № 419 – командир подполковник Димитър Славов Павлов, втори пилот капитан Димитър Ставрев Танански и бордни инженери майор Ангел Иванов Нонин и офицерски кандидат Рангел Стоянов Рабаджиев.

        В състава на екипажа на първия вертолет като координатор е включен инспектор Цветан Стоилков – от структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.