24 юли 2015 година

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ УЧАСТВАТ
В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАP
        От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР постъпи искане за гасене на пожар в района на природен парк „Рила”!

        В 11:30 часа един вертолет Ми-17 започна разузнаване на терена в района на пожара при стриктно спазване мерките за безопасност.
        Командир на екипажа е майор Йордан Йорданов, втори пилот – капитан Александър Славчев, борден техник – майор Стефан Вълчанов, втори борд.техник – офицерски кандидат Мирослав Михайлов
        От град Рила на борда се качи инспектор Георги Дамянов от ГД ПБЗН, който добре познава района.
        Пожарът обхваща планински масив северно от Рилски манастир.
        След разузнаване и две хвърляния на вода в района на пожара, вертолетът се приземи в авиобазата.
        Гасенето на пожара продължава от втори вертолет с екипаж – командир майор Борислав Тафков, втори пилот майор Йордан Йорданов, борден техник капитан Красимир Русев и операторна „бамби бак“ – майор Ангел Нонин.
        Пълненето на подвесната система се извършва от микроязовир в източния край на град Рила.
        Екипажът е в непрекъсната връзка с представители на „Пожарна безопасност и защита на населението” от МВР.