28.05.2015

УТРЕШНИТЕ МНОГОЦЕЛЕВИ ЛЕТЦИ С ПРИСВОЕН ВТОРИ
КЛАС
        На 28 май на летище Долна Митрополия се проведе изпит за придобиване на степен за класна специалност „Военен пилот – втори клас”. Изпитвани бяха капитан Борис Масларов и старши лейтенантите Янчо Христов, Владимир Петров, Кирил Гинев, Светослав Петров и Георги Велев. Те са част от групата млади пилоти, включени в новата програма за летателна подготовка на пилоти на изтребител. Изпитващите провериха уменията им по бойно използване на самолета, включващи прехват и атаки над облаци и техника на пилотиране – по прибори и заход за кацане по права.


        Новата програма за летателна подготовка на пилоти на изтребител е сред най-важните приоритети на командването на ВВС. Тя стартира през месец ноември, миналата година. С нея се постави началото на решителна трансформация на системата за летателно обучение, наложена от застаряването на летателния състав, на недостига на средства и задължението да се произвеждат качествени летци.        Програмата предвижда до месец март 2016 година обучаваните пилоти да натрупат 300-350 часа във въздуха, вместо досегашните 200 часа, в които летците да развият широк спектър от способности за кратко време и с минимален ресурс. С предишната програма приучването на пилот на изтребител струва близо 3 пъти повече от тази. Като тук се придобиват подготовки, до които много малко на брой български летци достигат дори в края на своята кариера.


        Само за половин година шестимата военни пилоти – ІІ клас придобиха умения по прехвати и атаки по въздушна цел над облаци, полети в сложни условия на минимума на времето, групова слетяност на малка височина, бомбопускане по земна цел и полети нощем в прости метеорологични условия за прехват и атаки по въздушна цeл. Нальотът им до момента е от 180 до 250 часа. Седмица след присвояването на втори клас пилотите ще продължат с подготовка над море – нещо, което досега не е правено от летателен състав на Долна Митрополия, и ще завършат с полети за стрелба по земна цел.


        За първи път в последните 20 години във военната ни авиация млади летци достигат до толкова високо ниво на подготовка и защита на критериите за втори клас. Групата от шестима пилоти е на средна възраст 27 години. За сравнение – до 1994 г. летателната подготовка се водеше ритмично и втори клас летците придобиваха на 26-27 години. От тогава до днес, обаче, особено в последните години, средната възраст прогресивно нарасна до 36 години.

        Изпитната комисия на бъдещите многоцелеви пилоти бе в състав: командирът на ВВС генерал-майор Румен Радев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Анатолий Кръстев, и инструкторите майорите Петко Димитров и капитан Петър Муков.