09 март 2015 г.

ЗРВ И СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ
КОМАНДИРСКИ СБОР В ЗЕНИТНО-РАКЕТНИ ВОЙСКИ

        Командирът на Военновъздушните сили, генерал-майор Румен Радев участва в командирски сбор на зенитно-ракетни войски.        Сборът се проведе на 5 и 6 март 2015 г. в Първа зенитно-ракетна база с командир полковник Емил Димитров. В него участваха командирите на зенитно-ракетни формирования и командването на базата.
        Основната тема на сбора беше „Предизвикателства пред ВВС на Република България в контекста на новите рискове и заплахи”, като в процеса на дискусиите особено внимание беше обърнато на ЗРВ и съвременната среда за сигурност, моделите за кариерно развитие на военнослужещите, концепцията на командира на базата за бъдещото развитие на ЗРВ.
        Генерал-майор Румен Радев очерта основните предизвикателства и приоритети пред Военновъздушните сили и Зенитно-ракетните войски – мотивирането и задържането на служба на висококвалифицираните специалисти и подготовката на млад личен състав, съвместимостта с партньорите от Алианса с прилагането на единни тактики, техники и процедури, работата в единно информационно пространство и по-високата мобилност.
        Той изрази своята признателност към командирите за поддържането на техниката и районите на формированията, благодари за постигнатите успехи през изминалата година, като подчерта, че въпреки ресурсните ограничения по време на международните учения разчетите от ЗРВ демонстрираха решимостта си за ръст в подготовката и прилагането на нови способи в бойната работа.