06 февруари 2015 г.

ВВС НА НАТО ОБСЪДИ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗДУШНА МОЩ


На 5 и 6 февруари в авиобаза Рамщайн се проведе ежегодния симпозиум на Съюзното въздушно командване на НАТО. България бе представена от командира на ВВС генерал-майор Румен Радев.Основната тема на форума бе „Силите за отговор с висока степен на готовност на НАТО и тяхната въздушна поддръжка”. В хода на срещата бяха дискутирани и други теми, възникнали предимно от срещата в Уелс и свързани с въздушната мощ на Алианса.


Генерал Франк Горенц – командващ на Съюзното въздушно командване в Рамщайн, закри симпозиума с думите: „Да обсъждаме нови възможности за въздушна мощ, които да отговорят на променящата се Европейска среда за сигурност, докато ръководим мироопазващи мисии – за Пакта това е необичайно. Затова съм развълнуван от срещата с вас, командващи на военновъздушните сили на страните-партньорки. Вие сте тези, които обучавате, оборудвате и изграждате въздушната мощ на Алианса.”