29 януари 2015 г.

ЗА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ПЪТЯТ Е ДЪЛБОКА ТРАНСФОРМАЦИЯ

        • Дълбока трансформация на летателната подготовка във ВВС, борба за ресурси на всички нива, иницииране на проекти с ниска себестойност и висок ефект и увеличаване на реализма в ученията са сред приоритетите на Командването на ВВС, посочени в анализа за 2014 г.
        • Само от удължаването на ресурса на техниката през изминалата година ВВС са спестили повече от 272 млн. лв. , а от инспекции икономиите годишно са около 5 млн. лв.

        С едноминутно мълчание участниците в анализа на ВВС за 2014 г. почетоха паметта на заместник-началника на отбраната генерал-майор Нейко Ненов, който почина на 28.01.2014 г.


        Необходима е дълбока трансформация на летателната подготовка, борба за ресурси на всички нива, иницииране на проекти с ниска себестойност и увеличаване на реализма в ученията.
Това са част от решенията на Командването на ВВС за постигането на ефикасност и ефективност в цялостната дейност на Военновъздушните сили. Те бяха заявени в експозето на командира на ВВС генерал-майор Румен Радев от годишния анализ за подготовката, войсковия ред и дисциплината за изминалата 2014 г.

        В анализа участва началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов.
        Още в началото като належащи решения за ВВС генерал Радев добави и усъвършенстването на военното авиационно образование, увеличаването на ученията и реализма в подготовката, удължаването на ресурса на техниката и провеждането инспекциите със състав от ВВС.
        Сред основните предизвикателства пред войските генерал Радев открои острия недостиг на ресурси, недостатъчното количество изправна техника, опасно малкия нальот на летците, трайната тенденция за застаряване на летателния състав и напускането на подготвени пилоти и специалисти, както и технологичната изостаналост.


         В изложението си командирът на ВВС акцентира върху дефицита от кадри, което води до загуба на приемственост между поколенията и срив в подготовката. Като необходимост генерал Радев посочи прилагането на нови форми за набиране, образование и обучение на личен състав.
        В сферата на модернизацията и превъоръжаването основни приоритети от „Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г.” за ВВС, сочи анализът, са придобиването на нов основен боен самолет, възстановяването на летателната годност на самолети МиГ-29, интегрираната логистична поддръжка на вертолети „Кугар” и самолети „Спартан”, както и придобиването на лек витлов учебно-тренировъчен самолет.
         В интеграционната дейност и военното сътрудничество отлична подготовка и представяне през годината демонстрираха екипажите при сертифицирането на модул „MEDEVAC” по Цели на силите, показва анализът.
         Дванадесет международни и шест национални учения са проведени през 2014 г. Според ген. Радев те бележат висок реализъм и икономия на ресурси. За първи път е проведена съвместно ограничена мисия по Air Policing, за първи път в тренировка участват екипажи от италианските ВВС. А учението на европейската транспортна авиация показа отлична организация и гъвкавост на българските участници. Нашите екипажи придобиха нови способности и доказаха, че българските ВВС са желан и надежден партньор, се казва още в отчета.
         През 2014 г. ВВС организираха уникално авиационно шоу „Това сме ние”. На практика това бе мащабна тренировка на авиацията, ЗРВ, РТВ, КИНС и логистиката за създаване на авиационна групировка на застрашено направление с развръщане и действие от гражданско летище, е оценката на командира на ВВС. Според генерал Радев това събитие се превърна в повратен момент за отношението на широката общественост и медиите към ВВС и запали много млади хора в любов към авиацията.
         Изпълнението на плана в авиацията е 88 процента, констатира още анализът. В обобщение командирът на ВВС подчерта, че нивото на подготовка позволи изпълнението на основните задачи в авиацията. И заяви, че в базите са придобити нови способности или са възстановени подготовки след дълги прекъсвания. Затова и заключението на генерал Радев е, че високата организация във всички формирования е довела до постигането на максимални резултати с ограничени ресурси. Основен приоритет за командирите от авиационните формирования и през 2014 г., който генерал Радев не пропусна да отбележи, е безопасността на полетите.

         Сред акцентите на командира на ВВС за изминалата година е и новият модел за летателно обучение, който стартира през ноември. Същността на новата програма за подготовка на млади пилоти за изтребителната авиация според генерал Радев е в постигането на високи бойни способности за кратко време, подготовката на млади летци и използването на по-икономични самолети и по-малко ресурси.
        Като знаково събитие в авиацията генерал Радев посочи и провеждането на първия пилотски симпозиум, който за първи път събра всички летци и бе съпътстван от задълбочен анализ на летателната подготовка, открояването на проблемите и обединяването на състава около обща визия за бъдещето.
        Участие във всички учения и повишаване на подготовката в условия на радиоелектронни смущения са сред постиженията през годината на Зенитно-ракетни войски. Неудовлетворение обаче носи липсата във войските на офицери, завършили обучение в държави от НАТО и недостатъчния брой, владеещи английски език. Липсата на резервни части за ЗРВ техниката също е сред грижите на Командването на ВВС.
        За Радиотехнически войски годината е белязана със съхранение на подготовката на личния състав и повишаване на уменията за работа в условия на смущения. В анализа е откроен и фактът, че съставът от РТВ осъществи радиолокационното осигуряване на всички учения. Наред с това генерал Радев специално благодари на специалистите от ЗРВ, РТВ и логистиката, които въпреки поредната година на нулево финансиране продължават да осигуряват изпълнението на задачите.
         За военно ръководство на въздушното движение констатацията за годината е, че летателната дейност е преминала без инциденти поради слабости в ръководството на полетите.


        Постиженията в логистичното осигуряване анализът резюмира така: рамковите споразумения за интегрирана логистична поддръжка са по-добрият подход за осигуряването на авиационната техника. Затова и заключението за органите по логистика е, че те осигуриха изпълнението на основните задачи. Що се отнася до областта на финансите, изводът на командира на ВВС е, че ефективното и ефикасно използване на финансовите ресурси позволи успешно изпълнение на задачите.
         През 2014 година в помощ на населението и в отговор на приноса към третата мисия на Българската армия бяха изпълнени шест полета за търсене и спасяване, 28 полета за трансплантация на органи и 38 полета в помощ при наводнения.
        Основен извод за изминалата година е, че дори в условията на ресурсни ограничения личният състав от ВВС с висок професионализъм изпълни основните задачи.
         Благодарение на изключителните усилия на инженерно-техническия състав и удължаването на ресурса на авиационната техника се съхраниха способностите на ВВС за изпълнение на задачите, е следващият извод за изминалата година. И не на последно място – наред с това се реализираха сериозни икономии на финансови и материални средства.
        Особено тревожно прозвучаха думите на генерал Радев за задълбочаването на проблемите с изправността на авиационната техника в изтребителната авиация и все по- тревожните тенденции за намаляване на нальота.


         Генерал Радев акцентира и върху спешната необходимост от социален пакет за стимулиране и задържане на личния състав.
        Основни направления в дейността на ВВС през 2015 г. ще бъдат още поддържането на декларираните формирования за НАТО, активната работа по реализация на инвестиционните проекти за придобиване на ново въоръжение и техника, активността при реализацията на цялостната реорганизация на летателната дейност и подготовката във войските, както и внедряването на опита на партньорите от Алианса.
         В края на своето изложение генерал-майор Румен Радев каза: „Позволете ми да благодаря на ръководството на ВВС и на командванията на базите, които в условия на остър недостиг на ресурси организираха качественото и безпроизшествено изпълнение на основните задачи. Ключът към нашия успех бе, че въпреки огромните трудности и проблеми, решихме не да крепим статуквото, а да вървим напред. 2014 бе годината, в която се извършиха много неща за първи път в историята на ВВС.
        И накрая ще апелирам към командирите и ръководителите за максимална мобилизация за изпълнение на задачите без инциденти и запазване здравето и живота на личния състав.”
        „Изключително съм удовлетворен от резултатите, постигнати през 2014 г. от Военновъздушните сили.” Това сподели началникът на отбраната вицеадмирал Румен Николов в края на анализа. Той даде висока оценка на усилията на Командването на ВВС да бъде съхранен личният състав. Военен номер едно изрази личната си ангажираност към всички предложения за подобряване на социалния статут на военнослужещите от Българската армия.
        Вицеадмирал Николов бе категоричен, че проектът за придобиване на нов боен самолет е от изключително значение и заяви, че Българската армия и ВВС не бива да се превръщат в заден двор за стара техника на други държави. Той добави, че разбира важността и икономическия ефект и от закупуването на нов лек учебен самолет. Важно за ВВС е и превъоръжаването с нови радиолокационни станции, което ще подпомогне Алианса и страните членки в изграждането на пълната картина на въздушната обстановка. Но това според него трябва да стане, след като се направи прецизен анализ на необходимостта в момента от реализацията на този проект или той да бъде осъществен на по-късен етап.
        Той изрази пълното си разбиране и това на Щаба на отбраната за възстановяването на Висшето военновъздушно училище. И съобщи, че в Щаба на отбраната е прието предложението на командира на ВВС. Но все още е в очакване да се проведат сериозни анализи за възможностите този проект да се реализира, доколко той ще бъде рентабилен, как ще се вписва в образователната система и дали отговаря на очакванията на други ведомства извън Министерството на отбраната.
        Вицеадмирал Николов подкрепи позицията на командира на ВВС, че ученията на НАТО и Планът за незабавно действие в частта му за Air Policing се разбира само като носене на съвместно дежурство, а не друг да охранява небето ни и ние да загубим националния си суверенитет и идентичност. По думите му Щабът на отбраната приема съвместното носене на бойното дежурство като учебно-бойна дейност, която изисква гъвкаво планиране и ефикасно използване на ресурсите, така, че да не бъдат застрашени националните ни задачи. Началникът на отбраната заяви още, че подкрепя, толерира и ще изисква инициативност с предложения за промени в остарялата нормативна база на регламентиращите документи не само за ВВС, но и за Българската армия, които трябва да отговарят на реалностите.


        За постигнати високи резултати в служебната дейност със заповед на командира на ВВС бяха наградени военнослужещи от ВВС.