13 януари 2015 г.

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ДЪРЖАВАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
        „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“
В ОБЩА ТРЕНИРОВКА СЪС СИМУЛАТОP

         Подготовка с експериментална цел бе проведена на дежурните сили и средства на българските ВВС с използването на новопридобития тренажор на ДП „РВД” . В подготовката бяха ангажирани ръководители на полети „Бойно управление” (РПБУ) от Базата за командване, управление и наблюдение, с гражданските РП и пилоти от 3-а авиобаза Граф Игнатиево, които носят бойно дежурство. Бяха проиграни действия на дежурните сили и средства при изпълнение на мисия Air Policing, свързани с прехващане, идентифициране и съпровождане на въздухоплавателно средство /ВС/, летящо на голяма височина с висока скорост.        Тази първа по рода си подготовка отразява изискванията на Споразумение между ВВС – сектор „Военно ръководство на въздушното движение” – и ДП „РВД” за взаимодействие при изпълнението на задачата по Air Policing, подписано през изминалата 2014 г.
        Изготвянето на подобно споразумение бе продиктувано от обективната необходимост от координиране на дейността и обединяване на усилията на националния доставчик на аеронавигационно обслужване – ДП „РВД”, отговорно за осигуряване на полетите на гражданската авиация, и на ВВС, които изпълняват националните си задължения по охраната на въздушното пространство и поетите ангажименти към НАТО по Air Policing.
        Тренажорният комплекс е в състояние да симулира средата – въздушното пространство, наситено с определен брой ВС, натоварването, действията и решенията, които трябва да бъдат взети от РП, както и процедурите по гражданско-военната координация при изпълнение на задачата Air Policing. Симулаторът дава възможност да се проследят и анализират действията на гражданските РП – да се провери ще бъде ли достатъчно времето, за да отклонят гражданското въздухоплавателно средство, както и времето на военните РПБУ и на изтребителите да подходят към целта и да бъде изпълнена задачата.
        Тренажорът се използва, за да се извърши експеримент /тренировъчно проиграване/, чрез който да се добие представа как ще се държи цялата система за гражданско-военно сътрудничество при подобна мисия. Полезността идва и от това, че ВВС до момента са тренирали само във временно отделени зони, без допълнителен въздушен трафик, а в реална обстановка мисията следва да се осъществи във въздушно трасе с натоварен трафик на въздухоплавателни средства , които не са много маневрени, но летят с висока скорост и на големи височини. Използването на това съоръжение е предизвикателство за изпълнението на такъв замисъл в реална обстановка.


        Симулирането на действията с тренажора подлежи на проверка доколко РП са запознати с процедурите и сценария за действие по транспортен самолет-цел, как виждат изпълнението на една задача гражданските РП, РП „Бойно управление” и пилотите на изтребители. На участниците бяха предоставени работни места в симулатора, за да се запознаят с процедурите при изпълнение на задача по самолет-цел, с докладите и фразите, които те трябва да използват в реална ситуация. При това в обстановка на очакваното натоварване на въздушното пространство за съответния час и ден.
        Тренажорът е в експлоатация в ДП „РВД”от последните месеци на 2014 г. В състояние е да осигури различни нива на обучение.
Притежава последно поколение софтуер в тази област.
Той показва триизмерно изображение на основните летища в България.
Има възможности за смяна на времето, може да симулира движение на самолети, включително особени случаи в полет, за да провери готовността за реакции на обучаваните.
        С него могат да се провеждат симулации на въздушно движение за определено пространство, за да се проследи, както споменахме, натоварването на ръководителите на полети и да се предоставят данни за безопасността на полетите.
        Проведената съвместна тренировка за изпълнението на мисия по Air Policing в контролираното въздушно пространство на страната с използване на симулатор, от една страна, още веднъж демонстрира сложността и комплексността на подобна задача в среда, наситена с граждански въздухоплавателни средства. От друга страна, потвърждава адекватността на този нов за страната ни подход за съвместно гражданско-военно разрешаване на предизвикателства от нов вид.
        Подобен род съвместни дейности имат съществен принос в области, тясно свързани с процеса на осъществяване на ОВД. Сред тях са оценката на поведението на средата, натоварването на РП и способността им да реагират на непланирана и неочаквана ситуация.
        Друга област е възможността гражданските РП и военните РПБУ да координират управлението на ВС под техен контрол, както и възможността за натрупване на практически навици и умения и сработване на екипите.
        Анализът на постигнатите резултати недвусмислено говори, че използването на симулатор, проектиран за нуждите на гражданската система за ОВД, е ценен и за ВВС.         Той може да бъде използван за съвместна подготовка на РП за отработване на специфични задачи и ситуации във въздушното пространство на страната.
Тази тренировка беше още едно доказателство за непрекъснато задълбочаващото се ползотворно сътрудничество между ДП „РВД“ и ВВС.