2 юни 2011г.
БЪЛГАРСКИТЕ ВВС СА ПОКАНЕНИ ЗА ЧЛЕНСТВО
В „КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НАЧЛНИЦИТЕ
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ОТ ЕВРОПА”

    Съвременните тенденции в развитието на ВВС и бъдещите предизвикателства пред въздушната и космическата мощ бяха обсъждани на Глобалната конференция на командващите на ВВС, която се проведе в Измир, Турция. В конференцията участваха командващи и началници на ВВС от 64 държави, които дискутираха въпроси, свързани с провеждането на съвместните операции, многостранните способности на ВВС, киберсигурността и използването на военновъздушните сили в борбата със световния и регионалния тероризъм. По време на заседанията бяха разгледани теми и въпроси, представляващи интерес за ВВС в глобален мащаб, и приносът им за сигурността и отбраната.
    Особено признание за страната ни, въоръжените сили и за българските ВВС е номинирането на Република България, в лицето на началника на ВВС генeрал-майор Константин Попов, за членство в „Конференция на началниците на ВВС от Европа” /European Air Chiefs’ Conference – EURAC/.
    EURAC е организация, действаща на високо професионално ниво, в която до момента членуват началници на ВВС от 21 европейски държави. Основните й функции са свързани с въпросите на сигурността – използването на въздушното пространство, Air policing, контрол на въздушното движение и постигане на високо ниво на сътрудничество.
    Поканата е израз на признание за приноса на Република България и българските ВВС към основния фокус на EURAC и ЕС като цяло – развитието на европейската сигурност и отбрана.