1 юни 2011г.
ВВС ОРГАНИЗИРАТ НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН
СЕМИНАР НА ВОЕННИТЕ ПСИХОЛОЗИ
    От 1 до 3 юни във Военноморския клуб във Варна се провежда Научно-приложен семинар на военни психолози, организиран от Военновъздушните сили на Република България на тема „Психология на дейността – аспекти и специфика”.
    Форумът се фокусира върху психологическите аспекти и спецификата на професионалната дейност във Военновъздушните и Военноморските сили, и взаимодействието и сътрудничеството с психолозите от висши учебни и медицински институти.
    Участници във форума са психолози от Военновъздушните и Военноморските сили, Община Варна, Военна академия „Г.С. Раковски”, Висшето военноморско училище, Военномедицинска академия, ВСУ „Черноризец Храбър”.