18 октомври 2013 г.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
ОТ ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
ПО СЛУЧАЙ 16 ОКТОМВРИ
ПРАЗНИК НА АВИАЦИЯТА И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ