25 юни 2013 г.

РАБОТЕН СЕМИНАР НА ФИНАНСОВИТЕ ОРГАНИ
        Днес започва тридневен работен семинар на финансовите органи от Военновъздушните сили. Семинарът се провежда ежегодно и има за цел актуализиране и обогатяване на теоритичната подготовка на финансистите, както и практическата работа с разалични финансови документи.
        Тази година ще бъдат разгледани основни въпроси по изготвяне и представяне на финансови отчети, заявки, справки и указания по разходване на бюджета за 2013 година.
        Военнослужещите и цивилните служители ще бъдат запознати със слабостите, констатирани от проверки на Сметната палата, вътрешния одит и инвентаризации през 2012 г., и какви мерки трябва да вземат за тяхното отстраняване.
        Ще се проведе дискусия и за счетоводната политика на ВВС, и работата със счетоводния софтуер.