18 юни 2013 г.

ПРИКЛЮЧИ СЪВМЕСТНАТА
БЪЛГАРО – ИЗРАЕЛСКА ЛЕТАТЕЛНА ТРЕНИРОВКА „COLLECTOR’S ITEM 2013”
        Днес, 18 юни, се проведоха последните съвместни полети от българо-израелската летателна тренировка.
        „Collector’s Item 2013” е една от най-мащабните, и уникална по характер съвместни тренировки, провеждани през последните години в българското въздушно пространство. За участието в нея за първи път на наше военно летище се пребазираха израелски бойни самолети, осигуряваща техника и личен състав, което позволи да се проведат комплексни, тактически разнообразни и реалистични съвместни полети с изтребителните авиации на ВВС на двете страни.
        Тренировката се проведе в периода от 27.05. до 18.06.2013 г.
От българска страна в нея взеха участие летателни екипажи на самолет МиГ-29, наземни средства за противовъздушна отбрана и системата за тяхното управление.
        „Collector’s Item – 2013” е продължение на сътрудничеството между българските и израелски ВВС, започнало през 2012 г. с провеждането на подобна съвместна тренировка. Основната й цел бе повишаване на нивото на летателно-тактическа подготовка на българските екипажи чрез изпълнението на основни задачи за рода авиация, като прикритие на войски и обекти от територията на страната във взаимодействие с наземните средства за ПВО. В хода на летателната тренировка българските екипажи противодействаха на групи с различно тактическо предназначение по сценарий и в обстановка близка до реални бойни действия.
        Задачите се изпълняваха в сложна и динамична въздушна обстановка, изискваща предварителното моделиране и прилагането на нови, заучени и отработени в практиката, способи за водене на въздушен бой.
        За постигане на целите се осъществи и сложна координация на изпълняваните задачи по време и място, и в постоянно взаимодействие с органите на гражданското ръководство на въздушното движение.
        В хода на тренировката бяха приложени процедури за централизирано и децентрализирано управление на групите с различно тактическо предназначение под ръководството на Системата за командване и управление на българските Военновъздушни сили.
        Съвместни тренировки от такъв характер значително подобряват бойните способности на системата за ПВО на страната ни.