04 април 2013 г.

УЧЕБНАТА АВИАЦИОННА ГРУПА В ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
„НА ВИСОКИ ОБОРОТИ”
        Учебната авиогрупа „Георги Бенковски” – Долна Митрополия от състава на 3-а авиационна база влезе в април буквално на „много високи обороти”. С още един летящ учебен самолет PC-9М „Пилатус”. С няколко нови първокласни инструктори. С финални подготовки за очакваното завръщане в строя на реактивните учебно-бойни самолети L-39ZA „Албатрос”.

        Първите полети за месеца започнаха с пълно облитане на преминалия 300-часови регламентни прегледи PC-9М, борд 666. То бе осъществено от инструктор-пилотите в служба „Летателна и тактическа подготовка” капитан Валентин Иванов и капитан Радослав Михов. Двамата извършиха функционални тестове на всички системи на летателния апарат. Поведението на самолета във въздуха бе проверено с издигане до височинния му таван и изпълнение на различни техники на пилотиране и фигури. Включително и полет на нож, полет на гръб и свредел. Веднага след успешното облитане борд 666 бе включен в редовните полети на авиогрупата.

        В рамките на регулярната летателна дейност на формированието бе повишена и подготовката на инструкторския състав. Вечерта на 1 април се осъществи успешна контролна проверка за присвояване на класна квалификация „Военен пилот-инструктор I клас” на майор Петко Димитров и капитан Дилян Дилов. По време на изпита двамата изпълниха със самолети PC-9М задача по бойно използване в нощни условия и проверка на техниката по пилотиране. Същото предстои до дни и на колегата им капитан Валентин Иванов. Проверяващ на тримата пилоти бе инструкторът от авиогрупата майор Пламен Попов.

        През май се очаква в Учебната авиогрупа отново да започне летателна дейност с реактивните учебно-бойни самолети L-39ZA. Те бяха спрени от полети през 2007 г. поради изтичане на ресурса им по време. Връщането им в строя стана възможно след няколкогодишни усилия от страна ва ВВС и състава на учебната авиогрупа. Като резултат през септември 2012 г. бе сключено рамково споразумение с чешката фирма „Аероводоходи” за извършване на капитално-възстановителни работи.

        Възстановените самолети ще позволят да се повиши качеството на подготовка на обучаемите (курсанти и млади пилоти). Чрез тях ще бъде постигнат по-плавен преход от учебната към бойната реактивна авиация.