09 декември 2011 г.
ПОДГОТВЯ СЕ ПРОЕКТ НА ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПРЕЗГРАНИЧНИ ОПЕРАЦИИ


                Българските Военновъздушни сили работят активно с ВВС на Република Турция за изготвяне на проект за двустранно споразумение за презгранични операции по Air Policing.

                От 06.12. до 08.12.2011г. на посещение в Командването на ВВС беше делегация от ВВС на Турция водена от полковник Хасан Шимшек.

                Целта на визитата е да се очертаят параметрите на Проекта на споразумение за трансграничните операции, който ще регламенира основните принципи, процедури и условия за провеждане на презгранични операции за Air Policing от дежурните изтребители на двете страни в националното въздушно пространство на България и Турция, както и осигуряване на безопасност и координация на техните полети. Изпълнението на ангажиментите по споразумението ще осигури условия за по-успешно справяне с различни заплахи от въздуха и със съвместни усилия ще се гарантира охраната на въздушното пространство на югоизточния фланг на НАТО.

                В хода на визитата бяха дискутирани различни аспекти на изпълнението на задачите по Air Policing на двете страни.

                Споразумения за презгранични оперициия за Air Policing вече са подписани между правителството на България и правителствата на Гърция и Румъния.

                Настоящите споразумения са пример за реализиране на проект по инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана.