05 декември 2011 г.
ПОДГОТОВКА НА ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ
ВЪВ ВВУБ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
                Във ВВУБ „Георги Бенковски” завърши поредната летателна подготовка. Капитан Цветан Калайджиев и капитан Стоян Барев възстановиха техника на пилотиране в зона прост пилотаж, по прибори и самолетоводене, заходи за кацане с използване на ILS, TACAN, VOR, NDB.

                Старши лейтлейтенант Георги Филипов и старши лейтенант Димитър Григоров приключиха пълната програма за първоначално летателно обучение. Младите летци завършиха подготовката си по техника на пилотиране в зона сложен пилотаж (в комплекс) и самолетоводене на средна височина, прост пилотаж и самолетоводене на малка височина, групова слетяност, прехват и атаки по въздушна цел, визуално въздушно опознаване и съпровождане на въздушна цел, въздушен бой поединично, атаки по земна цел от прост и сложен маньовър в двойка. Обучаемите демонстрираха амбиция и мотивация при усвояване на новите видове летателна подготовка. Отличната оценка, която получиха от командването на авиобазата и своите инструктори е в резултат на непрекъснато демонстрираното високото ниво на теоретичната и практическа подготовка.

                Продължава обучението на старши лейтенантите Петър Димитров, Мартин Ветов и Борис Масларов от групата за интензивно обучение за усъвършенстване на подготовката по бойно използване на самолет РС-9М.