27 октомври 2011 г.
СЪВМЕСТНА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА ПОДГОТОВКА
„ТРАКИЙСКА ЕСЕН 2011”
[Изображението не е намерено]