24 октомври 2011 г.
“Iron Guard 2011”


         ВВС на Р България участваха в тренировка на сили и средства за противовъздушна отбрана в условията на радиоелектронни смущения в периода 19-21 октомви 2011.