07 ноември 2022 г.

В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ АВИАЦИОННАТА БИБЛИОТЕКА НА ВВС СЪБРА ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ
НА АВИАЦИЯТА

        На 01 ноември 2022 г., Командването на ВВС отбеляза празнично Деня на народните будители в Авиационната библиотека на Военновъздушните сили. Библиотеката на ВВС е притегателен център на будните умове, място за емоционално и духовно свързаните с родната авиация и Българските ВВС и е хранилище на стотици книги. Богатият й фонд дава възможност за намирането необходимата информация, касаеща авиацията, зенитно-ракетната, радиолокационната, свързочната и тиловата техника. Авиационната библиотека съхранява исторически и съвременни прочити, свързани с всички родове войски, съставляващи симбиозата на българските Военновъздушни сили. Библиотечният фонд се обогатява всяка година благодарение на всички дарители, които не пазят книгите си само за себе си, а ги споделят за общо ползване в библиотеката.
        Сред присъстващите бяха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков, командирът на българските Военновъздушни сили генерал-майор Димитър Петров, наученият секретар на Института за космически изследвания и технологии към БАН професор д-р инж. Деница Борисова, председателят на Българска авиационна асоциация о.з. бригаден генерал Пламен Богданов, председателят на Фондация „Български ВВС“ о.з. бригаден генерал Спас Спасов, ветерани и много приятели на авиацията.

        Тържеството започна с обявяване имената на дарителите на Авиационната библиотека за 2022 г., а командирът на ВВС генерал-майор Петров връчи свидетелства за дарение на всички онези, които през изминалата година предоставиха безвъзмездно на библиотеката свои книги, периодични издания и произведения на библиотеката. С всяка изминала година броят на дарителите се увеличава и тази година те са двадесет и пет. Благодарение на тях във фонда на Авиационната библиотека са постъпили са 236 тома книги, свързани с авиацията и ВВС, още 198 тома неавиационна литература, както и 786 екземпляра периодични издания.
        В свое обръщение генерал-майор Димитър Петров изрази своята благодарност към дарителите: „Честит празник будители, защото Вие сте хората, които правите всичко възможно да запазим народа си буден, пишете книги, дарявате книги… Много ценно за нас, защото това място тук е не просто една авиационна библиотека, това е мястото, където се съхранява българският авиационен дух и българското авиационно познание…”

        Емоционално слово произнесе и генерал-лейтенант Цанко Стойков, който е и най-големия дарител на библиотеката с над 160 тома литература.
Професор д-р инж. Борисова връчи юбилеен плакет от името на директора на Института за космически изследвания и технологии към БАН.
        Празничната програма продължи с представяне на новоизлязлата авиационна литература през годината. О.з. полковник Косто Костов запозна публиката с важни моменти от историята на вертолетната авиация и представи новата книга-албум, създадена по повод 40 г. 13-ти авиополк Стара Загора. Господин Димитър Ставрев от „Еър Груп 2000” представи пет нови книги на издателството.