06 октомври 2022 г.

НОВ КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
34420 – КОСТИНБРОД
        На 05 октомври 2022 г., във военно формирование 34420 – Костинброд от състава на Зенитно-ракетната база на Военновъздушните сили, се проведе церемония по сдаване и приемане на длъжността „Командир”. На нея присъстваха командирът на базата полковник Димо Илиев и комисия от управлението й.

        Със заповед на командира на Военновъздушните сили (ВВС) от 1 октомври т.г. за командир на формированието е назначен подполковник Евгени Дойчев, досегашен главен експерт в отдел в Командването на ВВС. Той прие длъжността от майор Димитър Донев, командир на зенитно-ракетен канал във военното формирование, който я изпълняваше до назначаването на титуляр.

        Подполковник Евгени Дойчев е заемал редица длъжности в зенитно-ракетни дивизиони и в отдели в Командването на ВВС. Завършил е Военна академия „Г. С. Раковски”.
        Полковник Димо Илиев пожела на добър час на командирския пост на подполковник Дойчев и го призова да работи със сърце за развитието на формированието, в което е израствал като офицер. На майор Донев командирът на базата благодари за добрата досегашна работа и го призова да продължава службата в същия дух.