07 октомври 2011 г.
70 ГОДИНИ АВИОБАЗА БАЛЧИК
ФРАГМЕНТИ ОТ ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН