04 април 2022 г.

ДВУСТРАННА БЪЛГАРО-УНГАРСКА РАБОТНА СРЕЩА И РЕКОГНОСЦИРОВКА ЗА СЪВМЕСТНА ПОДГОТОВКА НА ЕКИПАЖИТЕ ОТ ВЕРТОЛЕТНАТА АВИАЦИЯ

        От 28 март до 01 април 2022 г. в Центъра за специализирана подготовка на летателен състав (ЦСПЛС) – Боровец за първи път се проведе експертна работна среща между представители от българските Военновъздушни сили и Унгарските сили за отбрана, с цел обсъждане на бъдещи възможности за разширяване на формите за съвместна подготовка. Участие в нея взеха заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, командирът на авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Иванов, командирът на 86-та авиационна база – Солнок, Унгария бригаден генерал Йозеф Колер и военнослужещи от двете страни.

        В първия ден от срещата бяха представени брифинги, свързани с областите за съвместна подготовка на територията на България и Унгария. Представителите на българските ВВС запознаха гостите с мисията и задачите, с инфраструктурата и предизвикателствата пред ЦСПЛС – Боровец. Представени бяха възможностите на ЦСПЛС за осигуряване и провеждане на подготовка по различни видове спорт, а също така средствата, формите и програмите за активно възстановяване на състава в планински условия.
        Представителите на унгарската страна запознаха участниците в работната среща със структурата на Унгарските сили за отбрана и плановете за развитие на отбранителни способности, като се постави акцент върху придобиването на авиационна техника и предизвикателствата свързани с подготовката на млади пилоти, усвояването на пълните бойни способности и техническата експлоатация.
        В хода на срещата беше изпълнен полет за рекогносцировка в район за провеждане на полети в планинско-гориста местност и кацане на височинна площадка. В интерес на усвояването на новопридобитите, от унгарските ВВС, вертолети Н-145, двете страни обсъдиха възможностите за съвместна подготовка на полигон с реално използване на авиационни средства за поразяване.
        Участниците в експертната работна среща посетиха авиобаза Крумово, където бяха запознати със структурата и задачите на авиобазата, както и с предизвикателствата свързани с постигане на поставените цели.
        Основна част от усилията на двете страни в срещата бяха насочени към форми на сътрудничество, които допринасят за поддържане и изграждане на способности свързани с подготовка на екипажи от вертолетната авиация и формирования декларирани за Цели за способности.

        В резултат от проведената среща е постигната принципна договореност за продължаване на двустранното сътрудничество за подготовка и тренировка на реципрочен принцип между българските и унгарските ВВС. За българските ВВС резултатите се изразяват в осигуряване на регулярна подготовка на симулатор за екипажите от авиобаза Крумово, а също и възможности за теоретична подготовка, в които унгарската страна е изградила експертиза.
        При закриването на среща представителите на двете страни изразиха удовлетворение от постигнатите резултати и заявиха необходимостта от продължаване и разширяване на формите на съвместни инициативи и задълбочаване на сътрудничеството.