10 март 2022 г.


ПРОВЕДЕ СЕ КОМАНДИРСКИ СБОР В ЗЕНИТНО-РАКЕТНАТА БАЗА ОТ ВВС
На 9 и 10 март 2022 г. в град София се проведе ежегодния командирски сбор на Първа зенитно-ракетна база от Военновъздушните сили. В него взеха участие командирът на Базата полковник Димо Илиев, ръководството на управлението й и командирите на военните формирования от нейния състав.


По време на сбора бяха дискутирани предизвикателствата в процеса на поддържане на способности в периода до 2026 г. Обсъдени бяха въпроси, свързани с носенето на непрекъснатото бойно дежурство, с воденето на ефективен учебен процес и специална подготовка и с участието на формированията на Зенитно-ракетната база в национални и международни учения, подготовки и тренировки. Участниците дискутираха още актуални теми, свързани с настъпилата геополитическа криза.