09 март 2022 г.

КОМАНДИРСКИ СБОР В БАЗАТА ЗА КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ВВС        Днес, 09.03.2022 г. се проведе ежегодният командирски сбор на Базата за командване, управление и наблюдение (БКУН) на Военновъздушните сили в град София. В него взеха участие командирът на БКУН полковник Христо Ганецовски, ръководният състав от командването на базата, както и командирите на подчинените военни формирования.


        Основните акценти на дискусиите по време на сбора бяха осигуряване носенето на непрекъснато бойно дежурство с националните сили и средства, както и с тези временно развърнати от НАТО за усилен Air Policing. По време на докладите бяха обсъдени въпроси, свързани и с воденето на ефективен учебен процес, осигуряване на тактическа и специална подготовка на подразделенията в условия на ограничени материални и финансови ресурси. Участниците в сбора обсъдиха също така и подготовката за участие и осигуряване провеждането на национални и международни учения, и летателни тренировки, процеса на развитие и адаптиране на системата за гражданско-военната координация по използването на въздушното пространство, както и усвояването на новопридобита техника.


        В своето обръщение към присъстващите полковник Христо Ганецовски благодари на личния състав за постигнатите добри резултати, пожела здраве и бъдещи професионални успехи при преодоляване на предизвикателствата през настоящата 2022 година.