02 март 2022 г.

ПРОВЕДЕ СЕ ОПЕРАТИВНИЯТ СБОР НА КОМАНДИРА НА ВВС        На 01 и 02 март се проведе оперативният сбор на командира на Военновъздушните сили, генерал-майор Димитър Петров. В продължение на два дни бяха обсъждани въпроси, свързани с развитието на въоръжените сили на Република България в контекста на предизвикателствата към националната и колективна сигурност.

        В сбора участваха командването на ВВС, началниците на отдели и самостоятелни сектори и командирите на военни формирования на пряко подчинение. Във връзка с основната тема бяха изнесени доклади от представители на командването на ВВС и командирите на военни формирования.