11 януари 2022 г.ОТКРИВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА В АВИОБАЗА БЕЗМЕР        Днес, 11 януари, в авиобаза Безмер тържествено беше открита подготовката през 2022 г.
        Мероприятието започна с посрещане на бойното знаме и приемане на строя от командира на авиобаза Безмер – полковник Милен Димитров. В словото си той поздрави личния състав за отличното изпълнение на поставените през 2021 г. задачи и изказа своята благодарност за всеотдайността и отговорността, които проявяват в ежедневната си дейност служещите в авиобазата. Полковник Димитров набеляза предстоящите през 2022 г. задачи, като изрази своята увереност, че благодарение на несломимия си дух „безмерци“ ще се справят успешно и с тях.
        Гости на откриването бяха областният управител на област Ямбол – господин Георги Чалъков, заместник-кметът на община Ямбол – господин Васил Александров и секретарят на община Тунджа – госпожа Галина Иванова. Отец Янко отслужи молитва за здраве и благоденствие и поръси със светена вода личния състав и авиационната техника с пожелание за безаварийни полети и успешно изпълнени задачи.

        На 10 януари 2022 г. в авиобаза Безмер се проведе анализ на подготовката за 2021 г. в присъствието на Командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров.

        В мероприятието взеха участие всички офицери от авиобазата, при спазване на противоепидемичните мерки.
        Бяха разгледани въпроси по организационното изграждане на базата, по интеграционната дейност, военното сътрудничество и изпълнението на планираните основни мероприятия за изминалата година.

        Също така бяха направени основни изводи от дейността на базата като се очертаха основните направления за работа през 2022 г.
        Командирът на ВВС изказа своето задоволство от подготовката на базата и направи препоръки относно насоката на усилията през 2022 г.