15 ноември 2021г.

КОМАНДИРЪТ НА АВИАЦИОННИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪP
КЪМ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44510-СОФИЯ
ПРЕМИНА В РЕЗЕРВА
        На 11 ноември 2021 г. командирът на Авиационния оперативен център към военно формирование 44510-София полковник Петър Цолов беше изпратен от колегите си по повод навършване на пределна възраст след повече от три десетилетия, отдадени в името на Отечеството.
При стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, във военно формирование 44510-София, беше проведена церемония за награждаване на полковник Цолов по повод преминаването му в запаса.

        На мероприятието присъстваха командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев, командирът на военно формирование 44510 – полковник Христо Ганецовски, офицери от командването на Военновъздушните сили, военнослужещи и цивилни служители от военно формирование 44510.
        За дългогодишна безупречна служба, проявени трудолюбие и професионализъм, за постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения в редовете на Българската армия и по повод навършване на пределна възраст, полковник Цолов беше награден от министъра на отбраната и командира на Военновъздушните сили.

        Командирът на Военновъздушни сили генерал-майор Петров лично връчи предметните награди, като благодари на полковник Цолов за неизчерпаемата енергия, богатия практически опит, отговорността и високия професионализъм, които е проявявал в работата си, и изрази надежда, че неговите лични и професионални качества ще бъдат за пример към тези, които го наследяват на отговорния пост.