19 септември 2011 г.
МНОГОНАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ JACKAL STONE-2011


    Военновъздушните сили на |Република България участват в JACKAL STONE-2011 – многонационално учение на Силите за специални операции.

    На 16 септември 2011 г., по време на Деня за високопоставени гости и представители на медиите два вертолета от състава на българските ВВС съвместно със формирования от Силите за специални операции на Сухопътни войски, демонстрираха изпълнение на задачи, свързани с обезвреждане на терористична група, контролираща трансграничен канал за контрабанда на оръжие, залавяне на лидер на радикална терористична групировка и евакуация на ранен. /На снимките/

    Участието ни ще продължи и през следващите дни с изпълнения на задачи за десантиране на личен състав по способа „бързо въже”, изпълнение на инфилтрация и ексфилтрация на групи по извикване, аварийно-спасителни дейности, въздушно разузнаване, CASEVAC – за евакуиране на ранен от Роля 1 до Роля 2 и изпълнение на процедури за зареждане на вертолети с гориво на земята от самолет-цистерна МС-130 от състава на Силите за специални операции на САЩ.