01 септември 2021г.

20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
ВОЕННОВЪЗДУШНА УЧЕБНА БАЗА – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
        Днес, 01.09.2021 година Военновъздушната учебна база – гр. Долна Митрополия навърши 20 години от нейното създаване. Общият строй на личния състав се проведе на летище Долна Митрополия, дало криле на хиляди пилоти и авиационни специалисти на Българските Военновъздушни сили. Прочетен бе поздравителният адрес от Президента на Република България – г-н Румен Радев. Поздравления за празника бяха получени от: Командира на ВВС – генерал-майор Димитър Петров, от Кмета на Община Тетевен, Централно военно окръжие – гр. Плевен, Областна дирекция на МВР – гр. Плевен, База за командване, управление и наблюдение – гр. София, Транспортната авиационна група – Враждебна, База за предно разполагане – Безмер, ВВВУ „Георги Бенковски”, Авиационната база – Крумово и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен.

        Командирът на Военновъздушна учебна база – полковник Петър Банков награди военнослужещи и цивилни служители за проявени висока дисциплина, активност и професионализъм при изпълнение на функционалните задължения по организирането, осигуряването и провеждането на летателната и учебна дейност. Празникът е повод да се обърне поглед назад към историята, за отминали събития и факти, дали отражение върху изграждането и утвърждаването на Военновъздушната учебна база.
        Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” е създадена на основание заповед на Министъра на отбраната № 00314/08.05.2001 г., с дислокация гарнизон Долна Митрополия, подчинена на Главния щаб на ВВС. Новосъздаденото формирование започва да функционира на 01.09.2001 година със същата заповед 12 учебна авиационна база Каменец се преподчинява от Корпус тактическа авиация на ВВУБ “Георги Бенковски”, като запазва военнопощенския си номер 24870.
        Задачите, които Базата започва първоначално да изпълнява са военната подготовка на курсанти, обучението на кадрови и наборни военнослужещи за нуждите на ВВС. Обучението се извършва в два батальона – батальон за подготовка на кадрови военнослужещи и батальон за подготовка на наборни военнослужещи.
        Освен тези задачи ВВУБ “Георги Бенковски” осигурява функционирането на факултет “Авиационен” на Националния Военен Университет ”Васил Левски” в материално – технически, битово и медицинско отношение. Практическите занятия и летателни стажове на курсантите се провеждат и осигуряват в 12-та учебна авиационна база – Каменец.
        Годините на реформи оставят своя отпечатък в 20 годишната история на Базата, но каляват волята и повишават мотивацията на личния състав за постигане на високи резултати в летателната и учебна дейност.
        На 14.06.2006 година 12-та учебна авиационна база – Каменец е пребазирана с целия личен състав и авиационната техника на Летище Долна Митрополия. С тържествена церемония са посрещнати екипажите и самолетите L-39 ZА и Pilatus РС-9М.

        Със заповед на Министъра на отбраната от 01.06.2007 година е създадена Авиационна техническа база с военнопощенски номер 54700, подчинена на ВВУБ “Георги Бенковски”. Със същата заповед 12-та учебна авиационна база се реорганизира и влиза в състава на ВВУБ „Г. Бенковски”. Една година по-късно, на 01.06.2008 година трите структури са реорганизирани и обединени във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” като единен център за летателно обучение на пилоти и професионална подготовка на кадри за ВВС.
Задачите, които изпълнява са свързани с повишаване на летателната подготовка на летателния състав от авиационните формирования на ВВС, провеждане на летателното обучение на курсантите – летци от факултет „Авиационен”, обучение и професионалната квалификация на сержанти и войници за нуждите на ВВС. Започва модернизация на материално-техническата и учебна база. Развърнати са съвременно поколение комуникационни, информационни и навигационни средства за осигуряване на управлението на въздухоплавателните средства в района на Централна северна България. Изградена е кула за управление на полетите, оборудвана с една от най-съвременните интегрирани информационни системи за управление на гласови комуникации VCCS GAREX 220, както и функциониращата съвременна информационна система „Front Desk” гарантират безопасното управление на полетите.
        В периода от 2012 година до 2017 година. Военновъздушната учебна база е включена в състава на авиационна база Граф Игнатиево като Учебна авиационна група „Георги Бенковски”. От 01.07.2017 година авиогрупата се трансформира отново във Военновъздушна учебна база на пряко подчинение на командира на ВВС.
        Потопени в атмосферата на миналото обаче не бива да забравяме настоящето и бъдещето.
        Днес Военновъздушната учебна база в гр. Долна Митрополия е престижен център за летателно обучение на летци-пилоти в съответствие със съвременните международни изисквания и стандартите на НАТО. В Базата се провежда професионална подготовка на квалифицирани кадри за нуждите на Военновъздушните сили.
        В „Центъра за летателна подготовка” се извършва обучение и повишаване на квалификацията на млад летателен състав от формированията на ВВС; обучение на курсанти-летци от ВВВУ „Георги Бенковски”, както и поддържане и непрекъснато повишаване нивото на летателна и методическа подготовка на командно-инструкторския състав. От 2019 година е въведен в експлоатация съвременния „Тренажор за полетни и навигационни процедури за самолет PC-9М“ (PC-9М Flight Navigation Procedure Trainer – FNPT). Също така този комплекс разполага и с „Компютърно базирана система за обучение на самолет PC-9М“ (PC-9М Computer Based Training System – CBTS)”.
        Авиобазата поддържа непрекъсната готовност за блокиране и задържане на самолет-нарушител, както и готовност за посрещане и подготовка за повторен полет на дежурните изтребители. Участва в осигуряването на дежурните средства за аварийно търсене и спасяване.
        В „Центъра за подготовка и обучение” се извършва обучението на сержанти и войници от формированията на ВВС за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация, езикови курсове и курсове за повишаване на квалификацията на водачи на МПС.
        Отделение “Авиационна техника и въоръжение”, заедно с двете технически ескадрили ЕОПАТ и ЕПОВР изпълняват дейности по поддържане на авиационната техника в състояние на бойна готовност, осигуряване на безотказна работа в полет и висока ефективност на нейното използване.
        ВВУБ е пряко свързана с изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. В постоянна готовност се поддържат 4 формирования за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, действие при зимни условия, разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси и гасене на пожари с район за отговорност в централна северна България.
        Обръщайки поглед назад към изминалите 20 години можем да се отбележи, че са били напрегнати и изпълнени с предизвикателства, но личният състав многократно доказва своя професионализъм и несломима воля за изпълнение на поставените задачи и справяне с проблемите в условия на сериозни ресурсни ограничения.

        Командири на Военновъздушната учебна база през годините:
        2001 – 2002 год. – полковник Владимир Томов
        2002 – 2007 год. – полковник Веско Пенчев
        2007-2010 год. – полковник Анатолий Кръстев
        2010 – 2012 год. – полковник Васил Лазаров
        2012 – 2014 год. – полковник Григорий Стаменов
        2014 – 2016 г. – командир на УАГр – полковник Юлиян Радойски
        2016 – 2017 г. – ВРИД командир на УАГр – подполковник Ангел Николов
        От 2017 год. – командир на ВВУБ – полковник Петър Банков