23 август 2021 г.


ЛЕТАТЕЛЕН СЪСТАВ ОТ ВВС СЕ ОБУЧАВА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В
МОРСКА СРЕДА
        От 22 август 2021 г. в „Център за специализирана подготовка – Варна“ (ЦСП – Варна) започна традиционното тренировъчно занятие за Военновъздушните сили – „Курс по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация”. Ръководител на занятието е полковник Николай Лясковски от Командването на ВВС, а ръководител на лекторите, инструкторите и по провеждането на теоретичните и практическите занятия е подполковник Георги Мянков – началник на отделение „Търсене и спасяване“ във военно формирование 32040 – Крумово. Подготовката на личния състав ще се проведе в периода от 22.08 до 28.08.2021 г. и ще премине в два етапа – теоритично изучаване на техники и процедури за действия в рискови ситуации в морска среда и практическа част за усвояването им. Теоретичните занятия ще се проведат в ЦСП – Варна, който е част от Базата за специална техника към Военновъздушните сили. Практическите занятия ще се водят в учебен район „Карантина“ на Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ – Варна и в района на военно формирование 36940 – Варна.
        В обучението са включени военнослужещи от авиобаза – Граф Игнатиево, авиобаза – Крумово и от транспортната авиогрупа – Враждебна.