27 юли 2021г.

УЧАСТИЕ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040
В „ТРАКИЙСКА ЗВЕЗДА”
        Военнослужещи от военно формирование 32040 – Крумово взеха участие в съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда”, която се проведе от 12 до 22 юли 2021 г. съвместно със сили и средства от състава на Военновъздушните сили на Република Гърция, Румъния и САЩ.
        По време на тренировката вертолет Bell-206 транспортираше квалифицирани предни авионасочвачи (JTAC) от ВВС на САЩ от летище Крумово до полигон ”Елена” и обратно.
        Целта на участието на българските екипажи в летателната тренировка беше постигане на по-висока оперативна съвместимост за участие в операции под егидата на НАТО и за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав от ВВС, както и усъвършенстване подготовката за работа в международна среда при съвместно използване на договорените съоръжения на територията на Република България.