19 юли 2021г.

ПОДГОТОВКА НА ТАКТИЧЕСКИ СИМУЛАТОР THALES HCTT В 86-та ВЕРТОЛЕТНА БАЗА – СОЛНОК, УНГАРИЯ        На 16 юли 2021 г., на официална церемония, организирана от командването на 86-та вертолетна база – Солнок, Унгария, бяха връчени сертификатите на военнослужещи от българските Военновъздушните сили, за успешно премината подготовка на тактически симулатор Thales Helicopter Crew Tactical Trainer (HCTT).

        По покана на отдел „Съвместна подготовка“ в Командването на унгарските сили за отбрана, на тържественото мероприятие присъстваха представители от Командването на ВВС и авиобаза Крумово – полковник Пейо Дончев, подполковник Цветомир Гърков и майор Христо Вълев.

        Двустранната подготовка се провежда по инициатива на националните представители на България и Унгария в Многонационалния изпълнителния борд на Програмата за подготовка на авиацията за СО (Multinational Special Aviation Program – MSAP) и е включена в Плана за двустранно сътрудничество в отбраната.

        Thales HCTT е въведен в експлоатация в началото на 2019 г. Операторите на симулатора имат възможност да генерират неограничен брой сценарии, като работните места се конфигурират в зависимост от типа на авиационната техника. В интерес на българските ВВС симулаторът беше конфигуриран като тактическа двойка вертолети AS-532 Cougar с четиричленен екипаж.

        Военнослужещите от авиобаза Крумово са преминали тренировъчната програма в пълен обем, в периода от 28 юни до 16 юли. Под ръководството на унгарските инструктори в цикъл от лекции са обсъждани: специфични фактори при участие на вертолети в операции; заплахи и способи за тяхното преодоляване; процес на планиране с акцент поддръжка на формирования от видовете ВС, изпълняващи мисии в специфична среда.

        Практическата част е била интегрирана в комплексен сценарий, фокусиран върху подготовка на екипажите чрез методично отработване на тактики, техники и процедури, приложими в национални и/или съюзни съвместни операции. Следвайки реалния ход на времето, екипажите са планирали и изпълнили широк спектър от мисии. На база постигнатите резултати, българските екипажи бяха допуснати до мисията за сертифициране, която започна с доклад на решението и последващо изпълнение.

        В кратък доклад, ръководителят на групата в Солнок, майор Пламен Дончев от аб Крумово, акцентира върху ефективността на Thales HCTT при повишаване нивото на тактическа подготовка. Акумулираните повече от 80 часа в работна среда, денем и нощем, са допринесли за бойното сглобяване на екипажа и повишаване оперативната съвместимост при участие на формированието в състава на многонационални съвместни сили.

        На официалната церемония полковник Йозеф Шос, национален представител в Борда на MSAP, изказа благодарност към всички участници и подчерта, че Унгария и България са поставили началото в международното използване на Thales HCTT. В допълнение, заместник-командирът на 86та вб Солнок, полковник Томаш Бали изрази своето задоволство от постигнатите резултати и професионалното отношение на българските участници.

        Полковник Пейо Дончев изрази благодарността на Командването на ВВС към унгарската страна за предоставената възможност за повишаване на подготовката на българските военнослужещи и като председател на Многонационалния изпълнителен борд на MSAP представи българо-унгарската инициатива като пример за ползотворно сътрудничеството между участниците в програмата. Той изрази увереност, че Словения, Унгария, Хърватия и България ще продължат в дух на сътрудничество да търсят възможности и форми за съвместна подготовка на вертолетната авиация с цел ефективно и ефикасно поддържане и изграждане на способности.

        В хода на деня двете страни изразиха увереност за продължаване и разширяване на формите на двустранно сътрудничество за подготовка на вертолетната авиация. Унгарската страна демонстрира новоизградения симулатор на Ми-17, новопридобитите вертолети Н-145, а също и концепцията за провеждане на интегрирана подготовка за спасяване на личен състав „personnel recovery (PR)”, състояща се от симулатор и тренировъчни полети.

        Участниците бяха единодушни за това, че подготовката на тренажор е утвърдена световна практика за управление на риска. В този смисъл, ефикасността на Thales HCTT за усвояване на специфични видове подготовка увеличава вероятността за успех на мисията, като минимизира рисковите фактори в операциите и повишава нивата на безопасност в регулярната летателната дейност.