02 юли 2021 г.

Настоящото писмо бе изпратено до ръководството на вестник „24 ЧАСА“ и “24 ЧАСА ОНЛАЙН” на 01 юли 2021 г.
Поради липсата на реакция и действия от тяхна страна до настоящия момент, публикуваме писмото на официалната страница и фейсбук страницата на
българските Военновъздушни сили.
О Т В О Р Е Н О П И С М О
                                                         До редакционния екип на
                                                вестник „24 ЧАСА“ и “24 ЧАСА ОНЛАЙН”

                                                         От майор Надежда Топурова,
                               Началник на служба „Връзки с обществеността и протокол“
                                      на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

        Уважаеми госпожи и господа,

        На 30 юни 2021 г. в 13:51 на страницата на онлайн изданието на „24 часа“ бе публикуван материал със заглавие: „Започна поклонението пред майор Валентин Терзиев в Асеновград (видео, снимки)“. Материалът е подготвен от Вашия кореспондент Радко Паунов, който присъстваше на място в Централен гробищен парк – Асеновград и чието име е поставено под една от снимките.
        Като началник на служба „Връзки с обществеността и протокол“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево аз лично и на място изразих несъгласието си пред г-н Радко Паунов, да се използват снимки от поклонението на близки и роднини и военнослужещи от състава на Българската армия и Военновъздушните сили, участващи в траурната церемония. Малко преди това подобна молба да НЕ бъдат фотографирани отправи чрез представител на траурната агенция братът на нашия загинал колега.
        Считам за незаконосъобразно, неморално и неетично, след подобно изрично възражение, снимки с лицата на семейството, близките и пилоти от състава на българските Военновъздушни сили да бъдат публикувани и да станат обществено достояние. Още повече, на четири от използваните в материала Ви снимки върху специалното облекло на заснетия летателен състав стоят обозначени техните имена.
        Обръщам внимание на чл.32 от Конституция на Република България, който гласи: “Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи”. Припомням, че законовата нормативна база категорично защитава лицата, които изрично са се противопоставили да бъдат снимани или техни снимки да бъдат разпространявани под каквато и да е било форма. Допълнително, неприкосновеността на личните ни данни е защитена със Закон за защита на личните данни.
        Но законовата страна в случая е най-малкият проблем. Гореспоменатите снимки са показател за нивото на журналистическата етика и лична култура на Вашите журналисти. Считам за недопустимо и проява на цинизъм за една самоуважаваща се медия да търси евтина зрелищност от публикуването на снимки, в които на фона на ковчега се виждат лицата на семейството в момент на лична трагедия и болка. Зададе ли си някой въпроса как ще се чувстват и какво ще бъде в душите на майката на загиналия, майката на детето и самото дете, когато видят тези снимки?
        Моля, най-настоятелно, на първо място моето писмо да стане публично достояние чрез представляваното от Вас онлайн издание и на второ място да отстраните въпросните фотографии от всички електронни медии, на които са предоставени!
        В заключение Ви уверявам, че с подобно ниво на материалите във Вашето издание, Вие нанасяте най-вече пряк удар върху авторитета, качеството и доверието в българската журналистика!